Buurtpreventie

Controle door buurtbewoners

Steeds meer buurten houden elkaar op de hoogte van verdachte situaties. Dit gebeurt in veel gevallen via een Whatsappgroep. En met succes: in Tilburg daalde het aantal inbraken met 40%.
Checklist verhuizen

Buurtpreventie via What’s App

Gaat u verhuizen? Ga dan na of er in uw buurt een Whatsappgroep is. Veel buurten of straten hebben inmiddels zo’n groep. Wilt u zelf een groep starten? Informeer bij uw buren of er belangstelling is. Via de app van What’s app kunt u vervolgens een groep starten en leden toevoegen. Over het gebruik van deze appgroep geeft de Consumentenbond handige tips.

Een buurtpreventieteam

U heeft het misschien weleens gezien. Een bord met ‘Attentie, buurtpreventie’. Deze vorm van buurtpreventie is de voorloper van de whatsappgroepen. En ze bestaan nog steeds. Dit zijn teams in wijken die samen zorgen voor sociale controle. Ze signaleren op die manier verdacht gedrag. En kunnen het bijvoorbeeld melden bij de politie of gemeente. Buurtpreventieteams bestaan uit vrijwilligers. Ze mogen niet optreden zoals de politie zou doen. Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) legt uit wat kansen en beperkingen zijn van buurtpreventie.

Buurtpreventie door beveiligingsbedrijf

In sommige wijken zetten bewoners gezamenlijk beveiliging in. Die betalen ze dan om te letten op verdachte situaties. Soms gebeurt dit bijvoorbeeld alleen in de vakantieperiode. Dan letten beveiligers op de woningen van de mensen die op vakantie zijn. Beveiligingsbedrijven mogen vaak iets meer doen tegen ongewenste situaties dan u als bewoner.