Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten

Wij zetten de belangrijkste gevolgen van Brexit voor uw verzekeringen op een rij

De Brexit kan gevolgen hebben voor uw bedrijfsverzekeringen
  • Een aantal activiteiten in het Verenigd Koninkrijk is niet meer verzekerd.
  • Het Verenigd Koninkrijk hoort niet meer bij de EU en EER.
  • Wij helpen u aan een passende oplossing bij onze Engelse partners.
Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten.
Er geldt nu een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Alle EU-regels en wetten blijven in deze periode geldig voor het VK. Burgers en bedrijven hebben zo tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe afspraken tussen het VK en de EU. Of er na de overgangsperiode gevolgen zijn voor uw bedrijf hangt af van uw activiteiten in of met het VK. En van het geldigheidsgebied van uw verzekering. Hieronder leest u de belangrijkste gevolgen van de Brexit voor uw verzekeringen. 

De belangrijkste gevolgen van Brexit

Dan zijn er ook na de overgangsperiode geen gevolgen voor uw verzekering. Het geldigheidsgebied geeft aan waar de verzekering geldig is. U vindt het geldigheidsgebied in uw verzekeringsvoorwaarden.
Dan zijn er tijdens de overgangsperiode tot en met 31 december 2020 geen gevolgen voor uw verzekering. Het geldigheidsgebied geeft aan waar de verzekering geldig is. U vindt het geldigheidsgebied in uw verzekeringsvoorwaarden.

Voor uw gebouwen- en bedrijfsmiddelenverzekeringen verandert het geldigheidsgebied op 1 januari 2021 van Europa naar de Europese Economische Ruimte (EER). Wij passen dit aan in de verzekeringsvoorwaarden. Uw zaken zijn dan niet meer verzekerd in het Verenigd Koninkrijk (VK). De EER bestaat uit alle landen van de Europese Unie (EU) én Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Omdat het VK niet meer bij de EU hoort, geldt uw verzekering daar niet. Heeft u verzekeringsdekking nodig in het VK? Neemt u dan contact met ons op.

En hebben wij dit risico-adres verzekerd? Dan geldt voor uw verzekering een overgangsregeling. Uiteindelijk moeten wij uw verzekering aanpassen. U krijgt hierover bericht van ons. Het risico-adres is bijvoorbeeld de locatie waarop u aan het bouwen bent. U komt deze term vaak tegen bij een Gebouwenverzekering, Goederenverzekering of Bouw- en montageverzekering (CAR). 
En hebben wij deze vestiging verzekerd? Dan geldt voor uw verzekering een overgangsregeling. Uiteindelijk moeten wij uw verzekering aanpassen. U krijgt hierover bericht van ons. 
Nieuwe gebouwen, inventarissen, voorraden, projecten of nieuwe vestigingen in het Verenigd Koninkrijk (VK) mogen wij niet meer verzekeren. We helpen u graag aan een passende oplossing bij onze partners in het VK. 
Dan bent u na de overgangsperiode importeur buiten de EER (Europese Economische Ruimte). Volgens de wet bent u dan naast leverancier óók producent. Het gevolg hiervan is een verzwaring van het risico dat uw onderneming loopt. Het is belangrijk dat u de aansprakelijkheid, veroorzaakt door een gebrekkig product uit het Verenigd Koninkrijk, contractueel goed regelt met uw leveranciers en afnemers in de EU en EER.

Voor uw aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer heeft dat op korte termijn geen gevolgen. U bent goed verzekerd. Door de verzwaring van het aansprakelijkheidsrisico kan er na de overgangsperiode wel een hogere premie gelden voor uw aansprakelijkheidsverzekering.

Dan zijn de gevolgen van deze vertragingen helaas niet verzekerd onder een transportverzekering. Na de overgangsperiode kunnen er grote vertragingen ontstaan bij de grenzen door grenscontroles en douaneprocedures.
Dan kunt u niet langer in Nederland een claim indienen. En kunt u geen beroep meer doen op het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars om onderzoek te doen naar de verzekeraar van de Britse tegenpartij. Na de overgangsperiode bestaat deze zogeheten ‘Visitor Protection’ niet meer. Is uw voertuig WA of Beperkt casco (WA+) verzekerd? Dan moet u na de overgangsperiode zelf de tegenpartij aansprakelijk stellen. Neem gerust contact met ons op via (055) 579 7777. We helpen u graag.

Is uw voertuig Casco (Allrisk) verzekerd? Of heeft u een Zakelijke Rechtsbijstandsverzekering bij Centraal Beheer? Dan kunt u de schade natuurlijk gewoon bij ons melden. Wij helpen u om deze schade te verhalen bij een eventuele aansprakelijke derde.

 

 

 

Samen oplossen

Centraal Beheer werkt samen met partners in het Verenigd Koninkrijk (VK). Zo kunnen we u ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) aan een oplossing helpen. Dat doen we vanuit de Internationale Desk van Achmea. Heeft u activiteiten in het VK? Of ligt het verzekerde adres in het VK? Neem dan gerust contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing voor u.

Doe de Brexit Impact Scan

Start de Brexit Impact Scan van de Rijksoverheid om u voor te bereiden op de Brexit. Deze scan laat u via een aantal vragen de gevolgen van de Brexit voor uw onderneming zien. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals export, import, diensten, transport, toelevering, digitale data en diensten, intellectueel eigendom, vestiging, concurrentie, markt en personeel. U vindt de Brexit Impact Scan en nog veel meer informatie op het Brexitloket van de Rijksoverheid.