test

Vervoerders­aansprakelijkheids­verzekering

Dé transportverzekering voor wegvervoerders

 • Hoge dekking: € 500.000,- bij schade
 • Koeltransport, cabotagevervoer en verhuizingen zijn meeverzekerd

Wat is een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

Vervoert u goederen van anderen over de weg? Dan bent u aansprakelijk voor schade aan deze goederen tijdens transport. Met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert u deze aansprakelijkheid.

Deze verzekering is gebaseerd op wettelijke vervoerdersaansprakelijkheidsregelingen zoals AVC en CMR. Daarom noemt men de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering ook wel een CMR-verzekering of AVC-verzekering.

Deze verzekering is bedoeld voor transportbedrijven die goederen van derden vervoeren.

Wat is het verschil tussen een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering en goederentransportverzekering?

Wij merken dat mensen de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nog wel eens verwarren met de goederentransportverzekering. Wat is het verschil? Een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is een aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders. Een goederentransportverzekering is een schadeverzekering voor inkopers en verkopers.

Hoge dekking

U bent verzekerd tot € 500.000,- per gebeurtenis. Bij verhuizingen geldt een maximum verzekerd bedrag van € 50.000,- per gebeurtenis. En uitsluitend bij cabotagevervoer in Duitsland geldt een maximum verzekerd bedrag van € 1.361.341,- per gebeurtenis

Nationaal én internationaal 

Het maakt niet uit of de schade ontstaat in Nederland of in het buitenland.

Verzekerd in onze Vervoerders­aansprakelijkheids­verzekering

Wel verzekerd

 • Schade aan en verlies van vervoerde goederen van derden.
 • Schade veroorzaakt door uw werknemers aan vervoerde goederen van derden.
 • Kosten voor het voorkomen van direct dreigende schade.
 • Kosten voor juridische bijstand.
 • Kosten voor het opruimen van beschadigde lading.

Niet verzekerd

 • Eigen goederen.
 • Schade aan containers, opleggers en aanhangers.
 • Schade aan moeilijk verzekerbare risico’s. Zoals edelstenen, geld of antieke voorwerpen.
 • Schade door fraude, opzet of roekeloosheid.
 • Schade buiten de normale wettelijke aansprakelijkheid zoals boetes, schadevergoedingen, vrijwaringsschade en garantiebedingen.

Wilt u precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Bekijk de polisvoorwaarden van onze Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering