man-op-heftruck

Werkmaterieelverzekering 

De flexibele verzekering voor al uw werkmaterieel

 • Wettelijk verplicht voor al uw zelfrijdend werkmaterieel
 • U krijgt advies over het voorkomen van schade
 • Rechtstreeks contact met onze schade-experts
Gebruikt u heftrucks, shovels, aggregaten of ander werkmaterieel? Dan weet u dat schade door werkmaterieel grote gevolgen kan hebben. Omdat schade of reparatie u veel geld kan kosten. Met onze Werkmaterieelverzekering bent u goed verzekerd.

Standaard verzekerd in de Werkmaterieel­verzekering

Onze Werkmaterieelverzekering verzekert u standaard voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) moet de eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekeren voor aansprakelijkheid. De WAM maakt geen verschil tussen de openbare weg of een privéterrein. U moet dus overal verzekerd zijn voor WA. Voor de wet is een motorrijtuig een voertuig of machine die zichzelf motorisch kan voortbewegen. En een aandrijving op de wielen heeft. Voorbeelden van voertuigen die onder de WAM vallen: elektrische handpallettruck, vorkheftruck, shovel, mini­graaf­machine en een mobiele kraan. U kunt uw Werkmaterieel verzekering ook uitbreiden met de Cascoverzekering, Ondergrondse schade dekking, Bestaande eigen­dommen dekking en Schadeverzekering voor inzittenden. Twijfelt u of voor een voertuig de WAM geldt? Belt u ons dan gerust: (055) 579 8362.

Verzekerd in onze Werkmaterieelverzekering

De Werkmaterieelverzekering beschermt u tegen de gevolgen van schade door uw zelfrijdend werkmaterieel. Belangrijk hierbij is dat u aansprakelijk bent voor de schade.

Wel verzekerd

 • Schade aan losse spullen, onroerend goed en dieren van derden
 • Verwonding, ziekte of overlijden van andere personen
 • Schade aan ander werkmaterieel

Niet verzekerd

 • Schade aan het werkmaterieel zelf (wel te verzekeren met de Cascoverzekering)
 • Schade aan de bestuurder (wel te verzekeren met de Schadeverzekering voor inzittenden)
 • Schade aan de lading
 • Schade aan spullen, onroerend goed of dieren die een verzekerde bezit of beheert (wel te verzekeren met de Bestaande eigendommenverzekering)
 • Schade door grondverzet (wel te verzekeren met de Ondergrondse zaken verzekering)
 • Misgelopen winst omdat uw werkmaterieel schade heeft
 • Ook bent u niet verzekerd wanneer:
 • Het werkmaterieel is uitgeleend of verhuurd
 • Het werkmaterieel meedoet aan een wedstrijd
 • De bestuurder niet mag rijden
 • De bestuurder alcohol, drugs of medicijnen gebruikt heeft
 • De verzekerde iets opzettelijk doet
 • Het werkmaterieel door de overheid in beslag is genomen
Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze polisvoorwaarden Werkmaterieelverzekering

Dit kunt u aanvullend verzekeren in de Werkmaterieel­verzekering

U kunt de Werkmaterieelverzekering afstemmen op uw eigen situatie. U betaalt alleen voor de zaken die u nodig hebt. U kiest uit de volgende aanvullende verzekeringen:

De WA-dekking verzekert u niet voor schade aan het materieel zelf. Daarvoor kunt u een aanvullende Cascoverzekering sluiten. U kunt kiezen uit de volgende dekkingen:

 • Beperkt casco: u bent verzekerd voor schade door brand, zelfontbranding, storm, ontploffing, implosie, blikseminslag, inductie, een neerstortend luchtvaartuig, diefstal, joyriding en verduistering.
 • Standaard casco: u bent verzekerd voor schades als gevolg van onvoorzienbare gebeurtenissen waar u geen invloed op heeft. Maar ook voor schades die bijvoorbeeld komen door bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid.
 • Uitgebreid casco: in aanvulling op de standaard casco dekking wordt onder deze dekking ook schade als gevolg van constructie-, materiaal- en fabricagefouten vergoed, inclusief de fout of het eigen gebrek zelf. U kunt deze dekking kiezen voor materieel dat jonger is dan 5 jaar.
Met de aanvulling Ondergrondse Schade verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen door graafwerkzaamheden. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. De dekking Ondergrondse schade is speciaal voor machines waarmee u grondverzet­werkzaamheden verricht.
De aanvullende verzekering Bestaande Eigendommen verzekert u voor schade die werk­materieel aan uw eigen bezittingen veroorzaakt. Ook schade aan zaken onder uw beheer zijn dan verzekerd, bijvoorbeeld een beschadigde roldeur van een gehuurd pand. Deze schade is niet meeverzekerd onder de WA-dekking.
Met de Schadeverzekering voor inzittenden verzekert u de werkelijke schade van de bestuurder en passagier(s) na een ongeval. Zowel schade aan personen als schade aan zaken.

Dit krijgt u vergoed bij schade aan uw materieel

Wij betalen bij schade de dagwaarde. De dagwaarde is het bedrag dat uw materieel vlak voor de schade waard is. U krijgt de reparatiekosten tot maximaal de dagwaarde vergoed. Een voorbeeld: Het materieel kostte € 1.000,- en de dagwaarde is € 800,-. Dan betalen we maximaal € 800,- van de reparatiekosten.

Rechtstreeks contact bij schade

Met één telefoontje meldt u schade, geeft u een wijziging door of kunt u vragen stellen. U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken. Onze specialist adviseert u wat u het beste kunt doen en schakelt waar nodig direct hulp in.

Heeft u schade aan uw eigen materieel? En kunt u het daardoor niet gebruiken? Dan huurt u tijdelijk vergelijkbaar materieel. U bent maximaal 3 weken verzekerd voor schade aan het gehuurde materieel. De verzekering is gelijk aan de verzekering van het beschadigde materieel. De huurkosten betaalt u wel zelf. Huurt u tijdelijk extra materieel in? Belt u ons dan om de verzekering aan te passen.

U krijgt Management­informatie van ons

U krijgt regelmatig managementinformatie van ons. Zoals premie- en schadeoverzichten. Daarmee kunt u precies zien hoe vaak u schade heeft. Wilt u maatregelen nemen om schade te verminderen? Onze risicoadviseurs helpen u graag. Met tips voor het voor­komen van schade. En met advies over mogelijke problemen met sleutels of serie­nummers.

Zo kunt u uw werkmaterieel verzekeren

In 4 stappen uw werkmaterieel verzekeren
Wilt u zelf contact opnemen met Centraal Beheer? Dat kan op (055) 579 8632 op werkdagen tussen 8 en 17:30 uur.

Of wilt u liever dat wij met u contact opnemen? Vul dan hier het terugbelformulier in.
Een specialist zal met u de huidige bedrijfssituatie bespreken en dan vervolgens de mogelijkheden binnen de verzekering aan u voor leggen die het beste bij de huidige bedrijfssituatie passen. Mocht er maatwerk nodig zijn dan zal een accountmanager bij u langs komen om dit te regelen.
Bij de offerte sturen wij u de Voorwaarden Werkmaterieelverzekering (pdf) en het aanvraagformulier. Lees deze documenten goed door. Heeft u daarna nog vragen? Neemt u dan contact met ons op. Bent u akkoord met de voorwaarden? Stuur dan het ingevulde aanvraagformulier terug.
Daarbij gaan wij ervan uit dat de informatie die u ons geeft juist en volledig is. Missen wij nog informatie? Dan nemen wij contact met u op. Er zijn 3 mogelijke uitkomsten.

Uw aanvraag is goedgekeurd

U krijgt van ons uw polis per post. U heeft altijd nog 14 dagen bedenktijd. Bent u akkoord? Dan bent u vanaf de gekozen ingangsdatum verzekerd.

Uw aanvraag is goedgekeurd onder voorwaarden

Wij bieden u een Werkmaterieelverzekering aan waarin we een clausule opnemen. Een clausule betekent dat u bij bepaalde oorzaken van schade aan werkmaterieel niet bent verzekerd.

Uw aanvraag is niet goedgekeurd

U kunt geen Werkmaterieelverzekering bij ons afsluiten. Neemt u a.u.b. contact met ons op op voor een toelichting.