Gebruik de checklist

5 tips om op uw AVB-verzekering te besparen

Het is belangrijk dat u ons vertelt wat uw onderneming doet. Hoe preciezer, hoe beter. Zo verzekert u zich niet voor zaken u niet nodig heeft. En kunnen wij goed de risico’s inschatten. Dit bepaalt voor een groot deel uw premie. Heeft u een bedrijf in tegelzetten? Benoem dit en zeg niet dat u ‘iets in de bouw’ doet. Heeft u meerdere producten of diensten? Zet deze dan allemaal in een overzicht.
Denk hierbij aan het aantal mensen op de loonlijst, maar ook aan de omzet van uw onderneming. En heeft u alleen vaste medewerkers? Of maakt u ook gebruik van uitzendkrachten? Deze informatie is belangrijk zodat u de juiste dekking voor uw bedrijfssituatie krijgt. 
U kiest voor een verzekering omdat uw bedrijf de kosten bij schade zelf niet kan of wil betalen. Maar soms is het moeilijk om in te schatten voor welk bedrag u de risico’s wilt dekken. Het standaard dekkingsbedrag bij een AVB-verzekering is € 2.500.000,-.
Uw medewerkers zijn waardevol voor uw bedrijf. Daarom wilt u goed voor ze zorgen. Met onze Goed Werkgeverschapverzekering beschermt u al uw vaste- en tijdelijke medewerkers tegen de financiële risico’s van een ongeval. Onder werktijd, maar ook in privétijd. Zelfs als u niet aansprakelijk bent.
Bent u lid van een branchevereniging? Dan krijgt u misschien korting op uw premie. Veel verenigingen hebben afspraken met verzekeraars. Vraag daarom bij het afsluiten van uw verzekering of u recht heeft op collectiviteitskorting.