Kosten arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Wat kost een AOV?

Kiest u voor een arbeids­ongeschiktheids­verzekering? Dan krijgt u een maandelijkse uitkering als u arbeids­ongeschikt raakt. Maar een AOV brengt ook altijd kosten met zich mee, zoals premie en afsluitkosten. Die kosten zijn afhankelijk van uw situatie. We leggen u graag uit hoe dit werkt.

Zo wordt een AOV-premie bepaald

De premie die u als zelfstandig ondernemer betaalt voor een AOV verschilt. Bent u een zelfstandige consultant die vooral op kantoor werkt? Dan betaalt u voor dezelfde verzekering minder premie dan een bouwvakker. Uw persoonlijke situatie en vooral uw beroep zijn dus van invloed op de kosten van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Inzicht krijgen in de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Het is goed om na te denken over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Zeker voor u als zzp’er, want als u iets overkomt heeft u niet automatisch een vangnet. In onze whitepaper leest u er meer over. Zo komt u niet voor verrassingen te staan als u onverhoopt niet meer kunt werken.
Bekijk financiële gevolgen

Hoe duur is een arbeids­ongeschiktheids­verzekering?

Kosten AOV video

Deze factoren hebben invloed op de premie van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Heeft u een relatief veilig beroep, dan is de premie voor uw Arbeids­ongeschiktheids­verzekering lager.
Meestal is dit 80% van uw jaarinkomen, maar als u met minder genoegen neemt is uw premie lager.
De periode waarin u zelf de kosten van uw Arbeids­ongeschiktheid draagt. Kunt u bijvoorbeeld zelf een ½ jaar overbruggen? Dan scheelt dit in uw premie.
De leeftijd waarop uw uitkering stopt. Meestal is dit 67 (de pensioenleeftijd), maar hoe lager de eindleeftijd, hoe lager uw premie.
Laat u het bedrag dat u verzekert elk jaar verhogen met een bepaald percentage? Dan verhoogt de premie ook jaarlijks.
Laat u uw uitkering elk jaar meegroeien met de CBS prijsindex, of met een zelf gekozen percentage? Of kiest u voor een vaste uitkering? Elke keuze heeft invloed op de premie.
Kiest u een verzekering waarbij u volledig verzekerd bent als u uw eigen beroep niet meer kunt beoefenen (beroeps­arbeids­ongeschiktheid)? Of kiest u voor een verzekering waarbij u samen met uw verzekeraar bekijkt of er ander werk is dat u nog wel kunt doen (passende arbeid)? In dat laatste geval betaalt u minder premie, maar krijgt u dus misschien ook niet of minder uitgekeerd als u arbeids­ongeschikt raakt.

In deze situaties wijzigt de premie van uw AOV

  • Als u ouder wordt, betaalt u ook steeds meer premie. Dit komt omdat u meer risico loopt.
  • Bij indexering van het verzekerde bedrag stijgt de premie ieder jaar tot aan de eindleeftijd.
  • U betaalt het laatste jaar geen premie meer. Heeft u een beperkte uitkeringsduur van 1 of 2 jaar? Dan betaalt u het laatste jaar wel premie.
  • Bent u meer dan 1 jaar arbeids­ongeschikt? Dan verlagen wij de premie met het uitkerings­percentage. Bijvoorbeeld: u bent 60% arbeidsongeschikt, dan betaalt u 60% minder premie. Na 1 jaar betaalt u dan dus nog maar 40% van uw premie.

Premie AOV in vergelijking met premie van werknemers in loondienst

Een zelfstandig ondernemer betaalt voor een AOV gemiddeld zo’n € 3.000,- bruto premie per jaar. Dat is veel geld. Maar werkt u 40 uur per week, met 4 weken vakantie per jaar, dan komt het neer op € 1,56 per gewerkt uur. Hiermee kunt u rekening houden in uw uurtarief. En dit bedrag is ook nog eens bruto. Dit betekent dat u de kosten kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Vergelijk de kosten ook eens met de premies die een werknemer in loondienst betaalt: in totaal ruim 14% van het bruto inkomen. Dit zijn premies voor de Ziektewet en WIA. Voor de meeste ondernemers bedraagt de AOV-premie 5 tot 10% van het bruto inkomen. Dit is dus vaak een stuk lager. Wel zijn de kosten van een AOV ‘zichtbaarder’ dan de premies die u in loondienst betaalt. In loondienst worden de premies immers al ingehouden voordat u uw salaris krijgt.

Kortingen en afsluitkosten

We leggen u graag uit hoe onze korting werkt. En hoeveel u betaalt aan afsluitkosten bij onze AOV.

Korting op uw Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

U krijgt 3 jaar korting op de premie van uw Arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Het 1e jaar krijgt u 35% korting, het 2e jaar krijgt u 20% korting en het 3e jaar 10% korting . Daarnaast heeft Centraal Beheer afspraken gemaakt met verschillende brancheorganisaties en krijgt u korting als u hierbij bent aangesloten. De korting kan oplopen tot 10% per jaar. Betaalt u uw premie per jaar? Dan ontvangt u 2% korting.

U betaalt eenmalig afsluitkosten

U betaalt eenmalig € 149,- aan kosten voor het afsluiten van de verzekering. Wij schrijven deze kosten 1 keer af van uw rekening als u de AOV heeft afgesloten.
Bekijk uw premie