Noor Kok

Managing Consultant Open

Als HR-professional draag ik het HR-vak een warm hart toe. Ik wil ons mooie vak blijven verbeteren. Hier is duurzaam werkgeverschap in organisaties voor nodig. Werkgeverschap dat gericht is op relaties tussen mensen. Met het Open Netwerk brengen we HR-verantwoordelijken uit verschillende branches bij elkaar. We brengen praktijk en wetenschap bij elkaar. Samen vergaren en delen we kennis. En ontwikkelen we slimme oplossingen. Zo brengen we ons HR-vak écht verder.
Noor is Managing Consultant Open bij Centraal Beheer. Ze is opgeleid als gezondheidswetenschapper met als richting beleid, management, arbeids- en gezondheidsrecht. Vanaf begin 2010 werkt Noor voor Achmea. Als HR Business Partner ontwikkelde ze zich verder in het strategisch HR. Ze heeft organisatieveranderingen begeleidt met de focus op het optimaliseren van samenwerkingen in teams en het begeleiden van aanstormend talent. 

Later heeft Noor zich gespecialiseerd in recruitment voor het werkgeverschap van Achmea. Ze was verantwoordelijk voor doelgroepgerichte werving en objectieve selectie van toekomstige leiders voor Achmea. In haar huidige functie als Managing Consultant Open brengt Noor koplopers in HR bij elkaar om samen met oplossingen te komen voor uitdagingen van nu en morgen. En ze werkt op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Met Open signaleert zij trends en ontwikkelingen, die zij met Open omzet in nieuwe kennis en inzichten. Haar drive is om het HR-vak blijvend te vernieuwen door ‘duurzaam werkgeverschap’ te ontwikkelen.

Vakgebieden

Duurzame Inzetbaarheid

Een duurzaam inzetbare medewerker is waardevol voor uw organisatie tijdens al de verschillende periodes in zijn of haar leven. Met een actief beleid op duurzame inzetbaarheid draagt u hieraan bij.

Organisatieverandering

Werkgevers, medewerkers, wetenschappers en kennisinstituten zijn met ons en elkaar in gesprek. Over de actuele HR-vraagstukken waar een oplossingsrichting wordt gevraagd.

HRM

Veel werkgevers en HR-managers worstelen met dezelfde vragen. Denk bijvoorbeeld aan: hoe zorg ik als organisatie voor een betere balans tussen werk en privé? Ik help je hier graag bij.

"Om aantrekkelijk te blijven als werkgever is duurzaam werkgeverschap noodzakelijk."

Noor Kok, Managing Consultant Open