3 vragen om de juiste keuze te maken

Goed om te weten: een BV heeft rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat deze op eigen naam vermogen kan opbouwen maar óók schulden kan opbouwen. Het vermogen van de eigenaar van de BV (de aandeelhouder) kan in principe niet door anderen worden aangesproken voor schulden van de onderneming.
Vervolgens is het belangrijk om in te schatten hoeveel winst u denkt te gaan maken in de eerste jaren. De instap-eis van € 18.000,- voor het opstarten van een BV is komen te vervallen. Toch is een BV financieel pas interessant op het moment dat u minimaal € 120.000,- winst maakt. De BV kent namelijk een hoge belastingdruk bij relatief lage winst. Daarnaast is er géén sprake van zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-vrijstelling.
Bent u de enige eigenaar van de onderneming? Vaak is het zo dat financiers in ruil voor hun financiële bijdrage een percentage van uw bedrijf willen hebben. Misschien heeft u met vrienden samen een leuk idee? Dan is het belangrijk om van tevoren goed duidelijk te hebben wie voor welk deel eigenaar is van de onderneming.