AOV afsluiten

Een AOV afsluiten 

U overweegt om een AOV af te sluiten. Hoe doet u dat? Met deze praktische tips bent u goed voorbereid.

Inkomen 3 jun 2020 3 minuten

7 tips voor het afsluiten van een AOV 

Wat uw AOV kost, hangt van meerdere factoren af. U kunt maximaal 80% van uw inkomen dekken. Maar minder kan ook. Bij een hoge dekking hoort meer premie. Een lage dekking is weer goedkoper. Het is dus belangrijk om te weten welke kosten in uw onderneming blijven terugkeren. Oók als u arbeidsongeschikt bent. En weet u hoeveel geld u elke maand privé nodig hebt? Het is slim deze kosten te dekken met uw AOV.
Als u arbeidsongeschikt wordt, merkt u dat ook altijd in uw privéleven. Het is dan ook slim om de situatie van uw partner mee te nemen in uw beslissing. Hoeveel verdient hij of zij? Is uw partner in loondienst, en dus tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd? Dan kun u andere risico’s nemen. Zo niet, kies dan een AOV die meer zekerheid geeft.

Beroepsarbeidsongeschiktheid
Bij deze soort gaat het om de vraag in welke mate u arbeidsongeschikt bent. Dat wordt bepaald aan de hand van wat u nog kunt uitvoeren binnen uw beroep. Let op: deze verzekering geeft de beste dekking. Als arbeidsongeschikte bent u niet verplicht om ineens een ander soort onderneming te runnen. U ontvangt de uitkering ook als u nog een ander beroep kunt uitoefenen.
Passende arbeid
Kunt u nog (ander) werk uitvoeren dat ook past bij uw werkervaring en opleiding? Die vraag staat centraal bij deze verzekering. De kans dat u bij deze verzekering een uitkering krijgt, is kleiner dan bij de anderen.
Gangbare arbeid
Bij deze verzekering wordt gekeken of u nog in staat bent om enige vorm van werk te verrichten. Kan dat? Dan keert de verzekering niet uit.

Denk na over uw eigen-risicoperiode. U kunt besluiten om na een paar maanden uit te laten keren. Maar u kunt ook kiezen voor meerdere jaren. In die periode krijgt u nog geen geld als u arbeidsongeschikt raakt. Spaar dus altijd een bedrag bij elkaar. En zet dat geld opzij voor de eigen-risicoperiode.
Bij sommige zware beroepen kunt u tot de leeftijd van 55 of 60 jaar verzekeren. Bij andere beroepen is dit flexibel. Verzekert u zich tot uw pensioen? Dan betaalt u meer premie. Kiest u voor een lagere leeftijd? Dan kan dat voordeliger zijn. Raakt u arbeidsongeschikt vóór uw pensioen? Dan moet uw buffer groot genoeg zijn. Zorg daarom altijd voor een alternatief.
Een broodfonds is een vereniging van zzp’ers, die elkaars arbeidsongeschiktheid afdekken. Broodfondsen doen dat maximaal 2 jaar. U kunt met een broodfonds de eigen-risicoperiode van een AOV overbruggen. Ook kunt u zich verzekeren bij het UWV. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden qua uw arbeids- en verzekeringsverleden. Onderzoek deze goed.
Als u arbeidsongeschikt wordt, merkt u dat ook altijd in uw privéleven. 

Tip 7: Doe een vrijblijvende premieberekening

Bij een AOV afsluiten verwijzen de meeste verzekeraars u door naar een adviseur. Die rekent advieskosten. Bij Centraal Beheer is het mogelijk om zélf een AOV af te sluiten. Dat kan zonder advieskosten. Doe een vrijblijvende premieberekening.