AOV Kort & Krachtig

AOV Kort & Krachtig

De ideale Arbeidsongeschikheids­verzekering voor starters en flexibele ondernemers

 • Lagere premie door tijdelijke uitkeringsduur
 • Bepaal zelf de uitkeringsduur van 2, 3, 4 of 5 jaar
 • Inclusief preventie- en re-integratiediensten
Binnen 2 minuten weet u uw premie-indicatie

Wat is onze AOV Kort & Krachtig?

Onze AOV Kort & Krachtig is voor ondernemers die niet alles hoeven te verzekeren. Maar financiële zekerheid wel prettig vinden. Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u 2, 3, 4 of 5 jaar een maandelijkse uitkering. Wij helpen u met uw herstel en bieden verschillende preventiediensten. Zodat u verder kunt met ondernemen.

Belangrijkste kenmerken van onze AOV Kort & Krachtig

 • U kunt kiezen voor een tijdelijke uitkeringsduur voor 2, 3, 4 of 5 jaar.
 • Dagelijks opzegbaar. U zit dus nergens aan vast.
 • Verzekerd op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Als u arbeidsongeschikt raakt kijken we alleen naar uw eigen beroep. Wanneer u dit niet meer (gedeeltelijk) kunt uitoefenen ontvangt u van ons een (deel)uitkering.
 • Gratis preventiediensten. U kunt onbeperkt onze diensten gebruiken zoals ondernemersadvies, coaching of een gezondheidscheck. Alle diensten worden vergoed, zodat u lekker aan het werk blijft.
 • Professionele begeleiding bij arbeidsongeschiktheid. Omdat u een tijdelijke uitkering krijgt is het belangrijk dat u weer aan het werk kunt. Onze arbeidsdeskundigen, bedrijfskundigen en andere specialisten helpen u met uw herstel.

Verzekerd in onze AOV Kort & Krachtig

Wel verzekerd

 • Uw beroep.
 • Heeft u andere inkomsten? Dan hebben die geen invloed op uw uitkering.
 • Verhoging van het verzekerd bedrag met maximaal 10% per jaar.
 • Arbeidsongeschiktheid door ongelukken op het werk, buiten het werk of tijdens het sporten.
 • Arbeidsongeschiktheid door ziekte en bij psychische klachten.
 • Kosten van re-integratie & preventiepakket om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.
 • Wij nemen minimaal eens per 3 jaar contact op om samen met u te kijken of uw AOV nog past bij uw persoonlijke situatie en wensen.

Niet verzekerd

 • Minder dan 25% arbeidsongeschiktheid.
 • Arbeidsongeschiktheid door opzet of grove schuld.
 • Arbeidsongeschiktheid door gebruik van alcohol en drugs.
 • Als u bij uw aanvraag vragen niet volledig of niet naar waarheid heeft beantwoord.
 • Als u zich – na het aflopen van de maximale uitkeringsduur – opnieuw meldt met eenzelfde medisch objectiveerbare stoornis.
 • Zwangerschapsuitkering.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Lees onze brochure AOV Kort & Krachtig (pdf) of kijk in onze Polisvoorwaarden

In 4 stappen uw AOV Kort & Krachtig afsluiten

U stelt zelf de ideale dekking van uw AOV vast:

 • Het verzekerd bedrag. Dit is de uitkering die u maandelijks ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. U kunt maximaal 90% van uw jaarinkomen verzekeren.
 • De eigenrisicoperiode. Dit is de periode waarin u nog geen uitkering krijgt. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie. U kunt kiezen uit 1, 2 of 3 maanden.
 • Lengte van de uitkering. U kunt kiezen voor een uitkeringsduur van 2, 3, 4 of 5 jaar.
 • Eindleeftijd van de verzekering. Uw verzekering loopt tot de eindleeftijd die u kiest. Bent u hersteld en wordt u door een andere reden weer arbeidsongeschikt? Dan krijg u opnieuw een tijdelijke uitkering. Wordt u door dezelfde reden weer arbeidsongeschikt en is uw uitkeringsduur verlopen? Dan krijgt u geen uitkering.

Heeft u vragen over het zelf afsluiten van een AOV? U kunt ons altijd vrijblijvend bellen op (055) 579 8177. Ook kunt u een gratis oriëntatiegesprek aanvragen bij onze AOV-specialisten.

Als u weet welke AOV het beste bij u past, dan kunt u deze online aanvragen. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt en de mogelijke gevolgen hiervan. Omdat dit een grote eigen verantwoordelijkheid is, vragen we u om een 'kennis- en ervaringstoets' te maken. Wij zijn wettelijk verplicht om deze toets af te nemen. De toets duurt ongeveer 10 minuten.

U betaalt € 99,- afsluitkosten als u de AOV Kort & Krachtig aanvraagt.
Wanneer u onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt kijken we ook naar uw gezondheid. Daarom vragen we u om een gezondheidsverklaring in te vullen. Op de gezondheidsverklaring vragen we naar uw gezondheids-geschiedenis. Hierdoor krijgen we een beeld van uw gezondheid. Een medisch adviseur beoordeelt vervolgens op basis van de gezondheidsverklaring hoe uw AOV het beste eruit kan zien. Dit is een advies aan ons over de acceptatie van uw aanvraag. 

Lees meer over de gezondheidsverklaring
De status van uw aanvraag kunt u zelf volgen in uw ‘Mijn Centraal Beheer’ omgeving. Daarin houden we op de hoogte van de uitkomst. Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

Wij accepteren uw aanvraag

Dan krijgt u de polis per post. U heeft altijd nog 14 dagen bedenktijd. Bent u akkoord? Dan bent u vanaf de gekozen ingangsdatum verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.

Wij bieden u een AOV aan waarin we extra voorwaarden opnemen

Als wij u een AOV met extra voorwaarden aanbieden, leggen we altijd duidelijk uit waarom we dit doen. En wat de gevolgen zijn. U kunt dan zelf nog bepalen of u de verzekering wel of niet wilt afsluiten.

Wij accepteren uw aanvraag niet

U kunt dan geen AOV bij ons afsluiten. Als dit het geval is laten we dit zo snel mogelijk weten. Ook leggen we uit waarom we uw aanvraag niet kunnen accepteren.

Veelgestelde vragen

U bent verzekerd tot de eindleeftijd die u gekozen heeft. U krijgt een uitkering voor de uitkeringsperiode die u gekozen heeft. Dit kan 2, 3, 4 of 5 jaar zijn. Bent u arbeidsongeschikt geweest en wordt u door een andere reden weer arbeidsongeschikt? Dan krijgt u opnieuw een tijdelijke uitkering. Wordt u door dezelfde reden weer arbeidsongeschikt en is uw uitkeringsduur verlopen? Dan krijgt u geen uitkering.
Uw uitkering stopt als uw uitkeringsperiode voorbij is. Onze specialisten helpen u tijdens de uitkeringsperiode met de re-integratie. Wanneer mogelijk zullen wij u ook na de uitkeringsperiode helpen met uw re-integratie
Bij de Kort & Krachtig AOV krijgt u een tijdelijke uitkering voor de periode die u kiest. De uitkering van de AOV Compleet loopt tot de gekozen eindleeftijd.
U kunt bij de AOV Kort & Krachtig een andere eigenrisicoperiode kiezen dan bij de AOV Compleet. En in tegenstelling tot de AOV Compleet is bij de AOV Kort & Krachtig zwangerschapsverlof niet meeverzekerd.
Wij keren ongeveer 80% van de claims uit en wijzen maar 5% af. De overige 15% keren we niet uit, omdat de ondernemer beter is voordat de eigen risicoperiode voorbij is.
Ja, u krijgt dan bij arbeidsongeschiktheid een uitkering. Zelfs als u nog wel een ander beroep kunt uitoefenen. U verzekert dus echt het inkomen van uw specifieke beroep. Dit noemen we beroepsarbeidsongeschiktheid.
U kunt zelf uw eindleeftijd, verzekerd bedrag en eigenrisicoperiode bepalen. 
De eindleeftijd is de leeftijd tot wanneer u een uitkering krijgt. De AOV loopt tot de eindleeftijd die u kan kiezen bij uw beroep.
Dit is de periode waarin u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering van de verzekering ontvangt.
Het verzekerd bedrag is het geld dat u ontvangt als u arbeidsongeschikt bent. Het is een bruto bedrag. Wij zijn verplicht om hier belasting over in te houden. U krijgt uw uitkering dus netto op uw rekening. Hier staat wel tegenover dat de premie die u betaalt ook van de belasting aftrekbaar is.
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u bij een ziekte of ongeval verzekerd bent van inkomen. U betaalt voor deze verzekering een premie. Om de hoogte van de premie te bepalen is het belangrijk dat wij weten hoe groot de kans is op een ongeval of ziekte. Daarvoor gebruiken we de gezondheidsverklaring.
Wij beseffen dat ondernemers maar 1 doel hebben: ondernemen. En als dat niet meer gaat? Ook dan staan wij voor u klaar. Met specialisten die u verder helpen en preventiediensten en re-integratiediensten waar u onbeperkt gebruik van kunt maken.