Feiten en fabels over AOV

Hier leest u de feiten en fabels over de Arbeids­ongeschiktheids­verzekering

Een arbeids­ongeschiktheids­verzekering of zelf sparen?

Feiten en fabels

Stelling: een AOV is duur.

Feit! Oké, gemiddeld betaalt een ondernemer € 3.000,- bruto premie per jaar. Dat is veel geld. Maar reken eens om. Bij een 36-urige werkweek en 1 maand vakantie per jaar, betaalt u € 1,74 per gewerkt uur. En dat is bruto. Afhankelijk van het inkomen , krijgen de meeste ondernemers nog tussen de 35 en 52 procent terug via de Belastingdienst.

Stelling: de AOV is fiscaal aftrekbaar.

Feit: Dit geldt voor bijna alle ondernemers. Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u zo tussen de 35 en 52 procent terug. Stel: U betaalt € 250,- premie per maand en u krijgt 42% terug. Dan betaalt u netto € 145,-. Bij een week van 36 uur, kost de AOV u € 1,- per gewerkt uur. Belangrijk om te weten als u deze verzekering overweegt. Over een uitkering betaalt u wel inkomstenbelasting.

Stelling: het afsluiten van een AOV is ingewikkeld. 

Feit! Stel uzelf deze vragen bij het afsluiten van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Extra uitleg vindt u ook bij de andere feiten en fabels. Als ik arbeidsongeschikt wordt:
  • Wat heb ik dan straks nodig om mijn vaste lasten en andere uitgaven te betalen?
  • Welk inkomen is er straks nog, zoals dat van mijn partner of uit andere inkomsten?
  • Kan ik een 1e periode zelf opvangen? En zo ja, voor hoe lang? (hoe langer, hoe minder premie u betaalt)
  • Wil ik een ‘beroepsdekking’ of ‘passende arbeid’?
  • Welke vormen van arbeidsongeschiktheid wil ik verzekeren?
  • Wil ik wel of geen bescherming van mijn koopkracht (indexatie)?
  • Kies ik voor een tijdelijke uitkering? Wat zijn de risico’s daarvan?
  • Tot welke leeftijd verzeker ik? (dit hangt vaak samen met uw AOW-leeftijd)
  • Kies ik een sommenverzekering, of eentje tegen het gedeelte dat ik verlies aan inkomen?

Stelling: zonder AOV is er voor mij niets geregeld. 

Feit! Bent u in dienst bij een werkgever? Dan heeft uw werkgever een loondoorbetalingsplicht bij ziekte. U kunt na 2 jaar arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Een ondernemer kan alleen een bijstandsuitkering aanvragen. Starters kunnen wel bij het UWV terecht voor de Vrijwillige Verzekering Ziektewet, maar deze kent een zeer beperkte dekking. Ook DGA’s zijn niet altijd via de overheid verzekerd. Check hiervoor de vorm van uw DGA-overeenkomst.

Stelling: een carrièreswitch heeft effect op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Feit! Gaat u iets anders doen? Of verhuist u naar het buitenland? Dan moet u dit doorgeven. Uw nieuwe werkzaamheden of verblijfplaats kunnen meer of minder risico opleveren. Dit heeft effect op de dekking van uw verzekering en de premie. Vergeet u dit door te geven, dan kan het voorkomen dat u voor een deel of helemaal niet verzekerd bent.

Stelling: het afsluiten van een AOV kan ook zonder advies.

Feit! Bij enkele verzekeraars – waaronder Centraal Beheer – kunt u de AOV zonder advies afsluiten. Hierbij is het wettelijk verplicht dat u vooraf een Kennis & Ervaringstoets doet. Slaagt u hiervoor en sluit u de AOV af, dan betaalt u bij Centraal Beheer eenmalig € 99,- afsluitkosten.

Stelling: een AOV helpt mij niet terug aan het werk.

Fabel! Naast een eventuele uitkering begeleidt Centraal Beheer u op meer fronten. Preventie voorkomt dat u ziek wordt. En als u arbeidsongeschikt bent, helpen we u bij uw re-integratie of omscholing. Van medische en psychische hulp, tot hulp bij uw bedrijfsvoering. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat wij hierin elk jaar weer zeer succesvol zijn.

Stelling: ik betaal aan een AOV meer, dan toen ik in loondienst was. 

Fabel! Dit lijkt zo, omdat u in loondienst niet duidelijk zag wat u betaalde. De premie voor de Ziektewet en WIA werden toen ingehouden op uw salaris. De premie voor de AOV is vaak lager. Een werknemer betaalt ruim 14% van het bruto inkomen, de meeste ondernemers 4 tot 7%. Ook kunnen ondernemers betere voorwaarden kiezen, zoals een beroepsdekking.

Stelling: ziek door sport of eigen schuld? Dan krijg ik niets.

Fabel! Bij Centraal Beheer bent u dan wel verzekerd! Ook in het geval van risicovolle activiteiten zoals motorrijden, skiën en voetbal. De enige uitzonderingen: er mag geen opzet, drank of drugs in het spel zijn.

Stelling: ik kan beter zelf sparen dan een AOV afsluiten.

Fabel! Dit lijkt vaak mooier dan het is. Want stelt u zich voor: U verdient € 50.000,- per jaar en hebt € 40.000,- kosten. Het lukt om elk jaar € 10.000,- te sparen. Na 10 jaar raakt u arbeidsongeschikt. Zelfs als u uw uitgaven weet te beperken tot € 25.000,-, heeft u maar geld voor 4 jaar. Met een AOV bent u ook de jaren daarna verzekerd.

Stelling: bij een medische keuring vinden ze altijd wel wat.

Fabel! Het is een misverstand dat alle verzekeraars direct vragen om een keuring. Centraal Beheer vraagt u eerst alleen een gezondheidsverklaring in te vullen. Bij gemiddeld 75% van de aanvragen die wij krijgen, is er geen aanleiding om verder te kijken. Dan kunt u de AOV gewoon afsluiten.

Stelling: Ik krijg pas een uitkering als ik niets meer kan.

Fabel! Bij Centraal Beheer krijgt u al een uitkering als u voor 25% arbeidsongeschikt bent. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft bovendien een beroepsdekking. Dat betekent dat u al een uitkering ontvangt als u uw eigen werk voor minimaal 25% niet meer kan doen.