Ecodorp Boekel

Ecodorp Boekel; duurzaam en klimaatadaptief wonen

Ecodorp Boekel bestaat uit 30 klimaatadaptieve en klimaat­positieve huurwoningen. Bij deze duurzame woningen zijn mogelijkheden voor eigen voedsel- en energie­voorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.

VvE en vastgoed 30 apr 2021 3 minuten

Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste innovatieve bouwmaterialen. Vanuit Achmea is Centraal Beheer in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkelfase van dit project.

Duurzaam verzekeren van nieuwe risico’s

In deze samenwerking bedenken we onder andere oplossingen om het vastgoed van Ecodorp Boekel duurzaam te verzekeren. Zo doen we kennis en ervaring op met het verzekeren van nieuwe risico’s die het gebruik van de innovatieve materialen met zich meebrengt. Daarnaast ontdekken we kansen en mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten die de klimaatweerbaarheid vergroten en bijdragen aan de energietransitie. Zo helpen we onze klanten om enerzijds schade door het klimaat te verminderen en anderzijds hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Steeds meer schades door klimaatverandering

De afgelopen jaren hadden we een aantal keren te maken met veel schades in korte tijd door weersomstandigheden: de hagel in juni 2016, de januaristormen begin 2018, de wateroverlast in de zomer 2019 en verzakking van gebouwen door aanhoudende droogte in de zomers van 2018 en 2019. We weten niet of de weersomstandigheden die deze schades hebben veroorzaakt komen door het veranderende klimaat. Vast staat wel dat klimaatverandering leidt tot meer extreem weer. En dit zorgt voor schade. Bijvoorbeeld door storm, neerslag, hagel, bliksem, droogte, sneeuw en ijzel en overstroming. Reden genoeg dus om hier aandacht aan te besteden. Zowel op het gebied van verzekerbaarheid als op het gebied van hulp en ondersteuning. Daarbij komen de kennis en ervaring die we opdoen bij Ecodorp Boekel goed van pas.

Concrete hulp om uw bedrijf duurzaam en klimaatbestendig te maken

Bij Centraal Beheer helpen we onze klanten graag concreet. Dat doen we onder andere door nieuwe diensten te ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld het startplan voor VvE’s dat we binnenkort lanceren. In dit plan maken we de mogelijkheden voor verduurzaming van de VvE inzichtelijk. We starten eerst met isoleren om de kou buiten en de warmte binnen te houden. Daarna kan men gaan nadenken over zelf energie opwekken. En of ze dit zelf opslaan, delen met de buurt of terugleveren aan netwerk.