Bedrijfsongeval: wat moet u doen?

Stappenplan bij een ongeluk tijdens werktijd

In welke bedrijfstak u ook werkt: een ongeluk zit in een klein hoekje. Jaarlijks zijn meer dan 4.500 Nederlanders het slachtoffer van een bedrijfsongeval. Een val, een aanrijding of een ongeval met een machine, de gevolgen voor u en uw werknemer kunnen groot zijn. Zorg dat u als werkgever weet wat u moet doen en volg ons stappenplan. 

Dit moet u doen bij een licht bedrijfsongeval

Bij een licht bedrijfsongeval hoeft uw werknemer niet naar het ziekenhuis en herstelt hij/zij volledig. Dit moet u doen als werkgever: 
U registreert ieder bedrijfsongeval in uw eigen administratie. De registratieplicht geldt als uw werknemer minimaal 3 dagen niet kan werken. Zelfs als uw werknemer volledig herstelt en niet naar het ziekenhuis moest. 
In het ongevallenrapport beschrijft u het ongeval. Wanneer is het ongeluk gebeurd? Waar vond het plaats? Wie waren er betrokken? Welke voorzorgsmaatregelen waren er genomen om dit ongeluk te voorkomen? U beschrijft ook de oorzaak van het ongeval. Het rapport kan helpen om ongelukken in de toekomst te voorkomen.
U wilt ongevallen op de werkvloer zoveel mogelijk tegengaan. Daarom is het goed om de risico’s voor u en uw werknemers regelmatig te inventariseren. Dit doet u via een RI&E.

Dit moet u doen bij een zwaar bedrijfsongeval

We spreken van een zwaar bedrijfsongeval als 1 van uw werknemers naar het ziekenhuis moet, chronische klachten overhoudt aan het ongeval of overlijdt. Bij een zwaar ongeval heeft u als werkgever enkele verplichtingen. Volg de stappen hieronder om daaraan te voldoen: 
U bent verplicht om zware ongevallen te melden bij De Inspectie SZW. Als u een ongeval niet meldt, heeft u kans op een boete. De inspectiedienst zal na het ongeluk evalueren of u voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen. 
Uw werknemer zal na het ongeval (tijdelijk) niet kunnen werken. Mogelijk raakt uw werknemer deels arbeidsongeschikt. Het UWV ondersteunt uw werknemer bij het zoeken van passend werk en/of het aanvragen van een uitkering. 
Heeft u een ongevallenverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering? Dan moet u een ongeval binnen enkele dagen bij uw verzekeraar melden. Het aantal dagen verschilt per verzekeraar. Neem daarom zo snel mogelijk contact op. Soms is letselschade ook opgenomen in een werkmateriaalverzekering. 
U bent verplicht om ieder zwaar ongeval in uw eigen administratie te registreren. De registratieplicht geldt als uw werknemer minimaal 3 dagen niet kan werken.
In het ongevallenrapport beschrijft u het ongeval. Wanneer is het ongeluk gebeurd? Waar vond het plaats? Wie waren er betrokken? Welke voorzorgsmaatregelen waren er genomen om dit ongeluk te voorkomen? U beschrijft ook de oorzaak van het ongeval. Het rapport kan helpen om ongelukken in de toekomst te voorkomen, of dienen als bewijslast. 
U wilt er alles aan doen om zware ongevallen te voorkomen. Daarom is het goed om de risico’s voor u en uw werknemers regelmatig te inventariseren. Dit doet u via een RI&E.

Bedrijfsongevallen dekken met een verzekering

Veel werkgevers hebben een bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering. Bedrijfsongevallen, waar u als werkgever aansprakelijk voor bent, vallen onder de dekking van deze verzekering.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert ook de meeste schades die u en uw medewerkers onder werktijd veroorzaken aan anderen. Het is daarom belangrijk dat u als zzp’er of als werkgever niet op zo’n verzekering bezuinigt. Ook niet als startende ondernemer.

Bedrijfsritten ook verzekeren?

Let op: Vaak vallen ongelukken die medewerkers met een auto veroorzaken niet onder de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarom is het aan te raden om ook goed te kijken naar speciale aanvullende zakelijke verzekeringen. Zeker als u of uw medewerkers vaak op de weg zitten, bijvoorbeeld naar afspraken of voor het bezorgen van pakketten.
Een medewerker hoeft niet altijd het ongeluk veroorzaakt te hebben. De fout kan ook bij de andere weggebruiker liggen. In dat geval moet u als werkgever de door de medewerker geleden schade toch betalen. In de meeste gevallen kunt u dit verhalen bij de tegenpartij.