Wel of geen personeel aannemen?

Vaste krachten, flexibel personeel of zzp’ers

Personeel in dienst nemen is een belangrijke stap voor uw onderneming. Een goede voorbereiding is daarbij erg belangrijk. Staat u voor de keuze? Dan vindt u hier de voordelen en risico’s van personeel aannemen.  

Personeel aannemen

Er zijn ondernemers die bij de start van hun bedrijf medewerkers in dienst nemen. Denk bijvoorbeeld aan het runnen van een eventbedrijf, een foodtruck, een brasserie of een installatiebedrijf. Maar hoe doet u dat? Personeel in dienst nemen is een optie. De alternatieven zijn werken met flexibel personeel of een zzp’er inhuren.

Allereerst is het goed om u als ondernemer af te vragen of u genoeg werk heeft om medewerkers in te zetten. En net zo belangrijk is de vraag: zijn de kosten niet te hoog? Naast het betalen van loon komen er nog meer risico’s bij kijken waar u rekening mee moet houden. Uw eigen bedrijf starten met personeel betekent onder andere ook meer en andere verantwoordelijkheid. Wist u bijvoorbeeld dat u als werkgever verplicht bent om (een deel van) het loon van een zieke medewerker voor de duur van 2 jaar door te betalen? Maar neemt u bijvoorbeeld alleen personeel met een jaarcontract in dienst? Dan geldt er een loondoorbetalingsverplichting tot einde dienstverband en hoeft u niet 2 jaar (een deel) van het loon door te betalen.

Goed voorbereiden is een must

Bent u er zeker van dat u medewerkers gaat aannemen? Dan kunt u aan de slag met de voorbereiding:

 • Personeel aannemen start met werving, bijvoorbeeld via een traditionele sollicitatieprocedure. U kunt ook via social media op zoek gaan naar medewerkers.
 • Gaat het om een functie waarbij veel gewerkt wordt met vertrouwelijke informatie? Zoals klantgegevens of financiële informatie. Vergeet dan niet dat u vooraf kunt screenen, of kunt vragen om een ‘Verklaring omtrent het gedrag’ (VOG).
 • Meld u als werkgever aan bij de Belastingdienst. U krijgt te maken met loonheffingen die u namens uw personeel afdraagt. Deze heffingen verwerkt u ook in uw loonadministratie.
 • Heeft u personeel in dienst genomen?  Maak met elkaar goede afspraken. Wat verwacht u van hem of van haar? Leg deze ook schriftelijk vast en sluit een arbeidsovereenkomst af. In deze arbeidsovereenkomst staan vaak de algemene afspraken over werktijden, vakantiedagen, het loon, de pensioenregeling. Ook eventuele cao-afspraken komen hierin terug.
 • Zorg goed voor uw personeel en beperk risico’s voor uw eigen bedrijf en uw medewerkers. Als werkgever dient u minimaal dat te doen, waartoe u als werkgever wettelijk bent verplicht.
 • Beslis hoe u om wilt gaan met het risico dat een medewerker langdurig ziek wordt, of langdurig arbeidsongeschikt. Het UWV kan uw partij zijn als een zieke medewerker een uitkering nodig heeft. Let op! Het UWV komt pas na 2 jaar in beeld. Tot die tijd betaalt u (een deel van) het loon zelf door. Kunt of wilt u dit risico niet zelf dragen, sluit dan een verzekering af om dit risico af te dekken. Zoals een verzuimverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw personeel.

Eigen bedrijf starten met flexibel personeel

Een alternatief voor vaste medewerkers is flexibel personeel aannemen. Misschien heeft u vooral mankracht nodig voor een enkele klus of wisselend werk. Dan kunt u ervoor kiezen om een medewerker aan te nemen die flexibel bij u in dienst is. Er bestaan verschillende tijdelijke arbeidsvormen. Van contracten op oproepbasis tot een flexibel contract voor enkele maanden. Een andere mogelijkheid is het inhuren van personeel via een uitzendbureau. 

Uitzendkracht, oproepkracht of tijdelijk contract?

Uitzendkrachten zijn in loondienst bij het uitzendbureau. Dit betekent dat het bureau alle administratie voor de medewerkers regelt. U heeft dan alleen een rol als opdrachtgever van het uitzendbureau. Dit kan voordelig zijn als u geen personeel in dienst wilt nemen. Een nadeel van uitzendkrachten is dat u naast de kosten voor het personeel ook bemiddelingskosten betaalt aan het uitzendbureau. Ook kan een uitzendbureau niet altijd garanderen dat uw werk door dezelfde persoon gedaan wordt.

Voor oproepkrachten en tijdelijke krachten geldt: u neemt dit personeel tijdelijk in dienst. U bent dus ook verantwoordelijk voor de administratie die daar bij hoort. Een oproepkracht krijgt in het 1e dienstjaar geen loon, wanneer hij niet werkt. Let op: na 1 jaar in dienst krijgt de oproepkracht recht op een vast aantal uren per week. Dit is niet het geval voor personeel met een tijdelijk contract. Deze groep werkt tot de einddatum van het contract. Hierna is de werkgever de ex-werknemer niets meer verplicht.  

Zzp’er inhuren

Wilt u geen personeel in dienst nemen, maar kunt u het werk niet alleen aan? Dan is samenwerken met een collega ondernemer of zakenpartner ook een optie. Zo kunt u als zelfstandig ondernemer ook grotere klussen binnenhalen. Zorg wel voor goede (betalings)afspraken, die vastliggen in een contract. Zo zijn verwachtingen, verplichtingen en verantwoordelijkheden helder.

Voordelen zzp’er inhuren

 • Een zzp’er kan met een frisse blik naar de opdracht kijken;
 • Voor zzp’ers betaalt u geen loonbelasting;
 • Met een zzp’er kunt u tijdelijk een echte expert op een klus zetten.

Nadelen zzp’er inhuren

 • Een zzp’er kan (soms abrupt) besluiten om voor een andere organisatie te gaan werken;
 • Zzp’ers werken meestal alleen. Er staat geen vervanger klaar. Dit kan een probleem zijn bij een ongeluk of langdurige ziekte;
 • Een zzp’er werkt meestal niet buiten zijn opdracht.
Let op! Haalt u een klus binnen en haakt u een collega ondernemer of zzp’er aan? Dan kunt u op dat moment als werkgever worden gezien. U bent dan niet alleen aansprakelijk voor de schade die de ‘ingehuurde’ zzp’er aan anderen veroorzaakt, maar ook voor de schade die de ingehuurde zzp’er oploopt. Wilt u dit vermijden? Maak dan gebruik van modelovereenkomsten die dit risico afdekken. 

Goed voorbereid van start

Dat is de sleutel tot een succesvolle start van uw bedrijf

Eigen bedrijf starten

Checklist eigen bedrijf starten

Starten als ondernemer is spannend. Straks heeft u uw eigen webwinkel of een installatie­bedrijf met 2 man personeel. Het start met een aantal praktische zaken.

risico oplossing

Voor elk risico bestaat een oplossing

Als startende ondernemer loopt u risico’s. Weet u welke risico’s dat zijn, dan kunt u een oplossing kiezen die daarbij past. Dit hoeft niet altijd een verzekering te zijn.

Laat u inspireren

Voor uzelf beginnen? Laat u inspireren

Een eigen bedrijf starten, dat is uw droom. Of u bent net gestart. Hoe meer inspiratie hoe beter, dus hebben wij veel informatie waardoor u er nog meer zin in krijgt.