Uitstel van betaling ondernemers

Hoe betaalt u uw belasting als u financiële problemen heeft?

Cashflow is voor een ondernemer erg belangrijk. Ook als u zelf alles goed geregeld heeft, kan een faillissement van een opdrachtgever of een recessie financiële problemen geven. Hoe zorgt u ervoor dat u toch uw belasting kunt betalen? Lees hier wanneer u als ondernemer in aanmerking komt voor uitstel van betaling.

Wanneer kunt u uitstel van betaling krijgen?

De Belastingdienst geeft 4 maanden uitstel van betaling voor ondernemers. Dat kan alleen als u aan de randvoorwaarden voldoet, die de Belastingdienst heeft opgesteld.

Randvoorwaarden uitstel van betaling ondernemer

  • De totale belastingschuld mag niet groter zijn dan €20.000;
  • U deed eerder steeds op tijd aangifte;
  • U kreeg eerder geen uitstel van betaling voor deze of een andere openstaande aanslag, vanwege betalingsproblemen of vanwege een verrekening met een belastingteruggaaf (belastingschuld waartegen u bezwaar heeft gemaakt telt hierbij niet mee);
  • U heeft eerder geen openstaande aanslagen gehad, die via een dwangbevel op u verhaald zijn.
Let op: Het is niet mogelijk om over 2020 uitstel van betaling voor ondernemers aan te vragen voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met een datum voor 1 november 2020.

Bron: belastingdienst.nl

Geen uitstel mogelijk? Dan een betalingsregeling

Het is vervelend als u niet voldoet aan de uitstelvoorwaarden. Gelukkig kunt u dan nog een betalingsregeling aanvragen. Deze betalingsregeling duurt maximaal 12 maanden. Dit geeft u de ruimte om uw financiën weer op orde te krijgen. Let wel op: u komt niet in aanmerking voor een betalingsregeling, wanneer u openstaande aanslagen heeft voor de motorrijtuigenbelasting of wanneer u een zekerheidsstelling heeft, zoals een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding.

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan?

U kunt uitstel van betaling voor ondernemers telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Een betalingsregeling vraagt u aan via een formulier. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de belastingdienst: betalingsregeling formulier downloaden.  

Maak kans op een coaching sessie met Ralph van Dam

Het is Ralphs persoonlijke missie om zijn opgedane kennis en ervaring te delen met andere ondernemers en naast de ondernemer te gaan staan in voor- en tegenspoed op de thema's ondernemerschap, groei en bedrijfscontinuïteit. Om zoveel mogelijk impact te kunnen maken op deze thema’s combineert hij zijn eigen ondernemerschap bewust met een functie bij Centraal Beheer als Business Partner Ondernemerschap. Wilt u een coaching sessie met hem winnen? Geef dan aan waar hij u mee kan helpen en dan kiest hij de ondernemer uit die hij met een coaching sessie helpt. 
Aanmelden