Uitstel van betaling ondernemers

Hoe betaalt u uw belasting als u financiële problemen heeft?

Cashflow is voor een ondernemer erg belangrijk. Ook als u zelf alles goed geregeld heeft, kan een faillissement van een opdrachtgever of een recessie financiële problemen geven. Hoe zorgt u ervoor dat u toch uw belasting kunt betalen? Lees hier wanneer u als ondernemer in aanmerking komt voor uitstel van betaling.

Wanneer kunt u uitstel van betaling krijgen?

De Belastingdienst geeft 4 maanden uitstel van betaling voor ondernemers. Dat kan alleen als u aan de randvoorwaarden voldoet, die de Belastingdienst heeft opgesteld.

Randvoorwaarden uitstel van betaling ondernemer

  • De totale belastingschuld mag niet groter zijn dan €20.000;
  • U deed eerder steeds op tijd aangifte;
  • U kreeg eerder geen uitstel van betaling voor deze of een andere openstaande aanslag, vanwege betalingsproblemen of vanwege een verrekening met een belastingteruggaaf (belastingschuld waartegen u bezwaar heeft gemaakt telt hierbij niet mee);
  • U heeft eerder geen openstaande aanslagen gehad, die via een dwangbevel op u verhaald zijn.
Let op: Het is niet mogelijk om over 2020 uitstel van betaling voor ondernemers aan te vragen voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting met een datum voor 1 november 2020.

Bron: belastingdienst.nl

Geen uitstel mogelijk? Dan een betalingsregeling

Het is vervelend als u niet voldoet aan de uitstelvoorwaarden. Gelukkig kunt u dan nog een betalingsregeling aanvragen. Deze betalingsregeling duurt maximaal 12 maanden. Dit geeft u de ruimte om uw financiën weer op orde te krijgen. Let wel op: u komt niet in aanmerking voor een betalingsregeling, wanneer u openstaande aanslagen heeft voor de motorrijtuigenbelasting of wanneer u een zekerheidsstelling heeft, zoals een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding.

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan?

U kunt uitstel van betaling voor ondernemers telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. Een betalingsregeling vraagt u aan via een formulier. Dit formulier kunt u downloaden via de website van de belastingdienst: betalingsregeling formulier downloaden.