Motiveren van medewerkers

Tips om personeel meer energie te geven

Gemotiveerde medewerkers werken harder, zijn gelukkiger en minder vaak ziek. Wilt u weten hoe u uw team meer energie kunt geven? Bekijk dan deze 8 tips voor het motiveren van medewerkers.

8 praktische tips voor het motiveren van medewerkers

Niets is zo demotiverend als een IT-systeem dat er steeds uit ligt of een rommelige werkplek. Houdt uw medewerkers gemotiveerd door de basiszaken te regelen, ook als u er zelf geen last van heeft.  
Gaat u werknemers coachen? Gebruik dan een persoonlijke aanpak. Iedere werknemer heeft een ander karakter, dus werknemers motiveren zich elk op een andere manier. De 1 werkt voor het geld, de ander wil uitgedaagd worden. Probeer erachter te komen waar uw medewerkers blij van worden. Zo kunt u personeel motiveren op een manier die bij hen past.    
Werknemers die zien wat hun werk oplevert krijgen meer zin in hun werk. Motivatieproblemen ontstaan regelmatig doordat werknemers ‘niet weten waar ze het voor doen’. De impact van hun werk zien is goed voor hun motivatie. 
Werknemers motiveren is soms een kwestie van delegeren. Delegeer taken echter niet altijd naar mensen die zich aanbieden. Medewerkers die zich niet steeds in de kijker spelen hebben ook behoefte aan variatie en vertrouwen. 
Het is gezond om in een organisatie ruimte te hebben voor kritiek. Zorg wel dat kritiek niet de enige vorm van communiceren is. Benoemen wat er goed gaat en wat werknemers goed kunnen, motiveert hen om verder te gaan.
Soms maakt een medewerker fouten, of loopt hij achter met zijn werk. Dat is een teken dat er iets mis is. Boos worden heeft geen zin. Help de medewerker met het vinden van een oplossing. Hoe kan hij de fouten voorkomen? Is er soms iets anders aan de hand? Door te helpen, voorkomt u dat uw medewerker in een negatieve spiraal terechtkomt. 
Hoge werkdruk kan sommige medewerkers erg motiveren. Ze vinden de prestatiedruk fijn. Maar zelfs de meest stressbestendige medewerker verliest zijn motivatie wanneer het te lang te druk is. Een gedegen planning is de oplossing. 
Niet al uw personeel heeft dezelfde kwaliteiten. Als een teamlid steeds dingen doet waar hij slecht in is, zal de motivatie afnemen, want het kost meer moeite. De kans is ook groot dat hij dat werk minder leuk vindt. Bekijk daarom goed welk teamlid energie krijgt van welke taken. 

Motiveren personeel dat thuis werkt

Werkt uw personeel veel vanuit huis? Of wilt u werknemers motiveren die veel op pad zijn? Dat kan ook ook op afstand. Laat regelmatig iets van u horen, plan vaste meetings in en maak gebruik van videobellen. Contact onderhouden is erg belangrijk, want eenzaamheid is een belangrijke oorzaak van gedaalde motivatie en uitval door ziekteverzuim.