Arbeidsongeschiktheidsverzekering AGF GrootHandel AOV AGF GrootHandel

De WIA cao regeling GF Groothandel

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel

Per 1 januari 2022 is de WIA GF Groothandelsfonds regeling overgegaan van Zilveren Kruis naar Centraal Beheer en is er gekozen voor een nieuwe naam: Arbeidsongeschikt­heidsverzekering (AOV) AGF(Groot)Handel. Deze collectieve aanvullende WIA-verzekering geldt voor alle werkgevers en hun medewerkers die de cao Groothandel in Groenten en Fruit verplicht of vrijwillig volgen.

  • Beschermt het inkomen bij arbeidsongeschiktheid
  • Opgenomen in de cao Groothandel in Groenten en Fruit
  • Uw medewerker betaalt een gunstige collectieve premie
Vragen? Bel ons gerust op (055) 579 8198

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering AGF(Groot)Handel 

De AOV AGF(Groot)Handel biedt u extra inkomenszekerheid in aanvulling op uw wettelijke WGA-uitkering. U heeft tot uw AOW-leeftijd de garantie van een inkomen van minstens 70% van uw brutoloon voor arbeidsongeschiktheid (tot maximaal de WIA-loon­grens). Bij de AOV AGF(Groot)Handel is werken in uw voordeel. Als u minstens 50% van de door UWV vastgestelde restverdiencapaciteit benut, wordt uw inkomen aangevuld tot maxi­maal 75% van uw brutoloon voor arbeidsongeschiktheid (tot maximaal de WIA-loon­grens). Bent u 80% tot 100% arbeidsongeschikt maar is er kans op herstel? Ook dan vult de AOV AGF(Groot)Handel uw wettelijke WGA-uitkering aan tot maximaal 75% van uw gemaximeerde brutoloon. Bereken zelf welke uitkering u krijgt na 2 jaar arbeids­ongeschikt­heid met onze WIA-calculator.

De premie van de AOV AGF(Groot)Handel

De premie voor de AOV AGF(Groot)Handel is voor 2023 vastgesteld op 0,341% van het bruto­loon tot de WIA-loongrens. Wat voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering AGF(Groot)Handel onder het brutoloon wordt verstaan, vindt u in de geldende cao Groothandel in Groenten en Fruit. De nieuwe loontabellen vindt u terug op de website van GroentenFruit Huis. De premie voor de AOV AGF(Groot)Handel wordt voor maximaal 50% op het brutoloon van de werknemer ingehouden. De premie geldt voor alle werk­gevers die de cao Groothandel in Groenten en Fruit verplicht of vrijwillig volgen. Hier­mee voldoet u aan de afspraken die gemaakt zijn in de cao.

Aanmelden