MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Ontzorging bij verzuim en re-integratie van medewerkers

Met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering krijgt u volledige ondersteuning bij verzuim en re-integratie van uw medewerkers. Met deze verzekering verkleint u de financiële risico’s van de wettelijke loondoorbetalingsverplichting. En kunt u rekenen op een professionele casemanager die het gehele verzuimtraject begeleidt. Voor u én uw medewerker. 

 • Optimale ontzorging voor de werkgever en medewerker
 • Een volledige vergoeding van voorgeschreven interventies
 • U voldoet aan de Wet verbetering poortwachter
mkb verzuimontzorgverzekering-headerbeeld

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een medewerker die ziek wordt. In dat geval zijn er allerlei zaken die u als werkgever moet regelen. Zo bent u bijvoorbeeld wettelijk verplicht het loon voor een periode van 2 jaar door te betalen (de loondoorbetalingsverplichting). En moet u, samen met uw medewerker, stappen zetten om langdurig verzuim te voorkomen. 

Als u te maken krijgt met verzuim is het fijn om te weten dat u goed verzekerd bent. Uit onderzoek van TNO blijkt namelijk dat alleen het doorbetalen van het loon van een zieke medewerker gemiddeld € 245,- per dag kost. Daarnaast maakt u ook kosten voor verzuimbegeleiding, arbodienstverlening en eventuele vervanging van personeel. En bent u er waarschijnlijk ook veel tijd aan kwijt.  

Omdat ondernemers en kleine werkgevers bovendien vaak weinig ervaring hebben met verzuim introduceert Centraal Beheer de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Daarmee kunt u rekenen op optimale ontzorging bij verzuim. Natuurlijk op het gebied van de loondoorbetalingsverplichting. Maar juist ook voor de begeleiding van het verzuimtraject. 

Wat is de achtergrond van deze verzekering?

Eind vorig jaar kwamen minister Koolmees, de werkgeversorganisaties en verzekeraars tot afspraken over een totaalpakket om werkgevers te ontzorgen bij ziekteverzuim van medewerkers. De algemene afspraken over maximale ontzorging in het re-intergratietraject voor ondernemers zijn vastgelegd in een convenant.

Vanaf 1 januari 2020 mogen de verzekeraars dit nieuwe verzekeringsproduct aanbieden. Tot die tijd maken werkgeversorganisaties en verzekeraars inhoudelijke afspraken over de minimumeisen van de 'MKB Verzuim ontzorg-verzekering'. Onze inkomensspecialisten Walter Lammerse en Christian Klein kunnen u alvast helpen met oriënteren. 

Tip: bekijk ons hele webinar of bekijk alleen de samenvatting van het webinar terug.

Veelgestelde vragen over de MKB Verzuim ontzorg-verzekering

 
Nee, het verschil zit in de dienstverlening. Bij deze verzekering heeft een casemanager de regierol in het re-integratietraject naar zowel de werkgever als de medewerker. De nadruk hierbij ligt op het ‘ontzorgen’ van de werkgever.

Ook de medewerker wordt geholpen met bijvoorbeeld het doornemen van een rekentool waardoor duidelijk wordt wat de financiële gevolgen zijn van lang verzuim.

Daarnaast is er een medisch begeleider bij de arbodienst die uitsluitend het gesprek met de medewerker voert. 
Nee, uw huidige verzekering wordt niet automatisch omgezet naar de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Uw verzekering blijft ongewijzigd tenzij u aangeeft dat deze aangepast moet worden.

Bij het bepalen van de premie van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering houden wij rekening met verschillende factoren

Ieder jaar bepalen wij opnieuw de premie van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Voor het bepalen van de premie kijken wij naar de bedrijfsactiviteit (SBI code van de Kamer van Koophandel) en het verzuimrisico in Nederland. Ook zijn de gegevens van uw medewerkers, zoals jaarsalaris, geslacht en leeftijd van invloed op de premie. Verder kijken we naar het verzuim binnen het bedrijf in de afgelopen drie jaren. Daarbij wegen we verzuim dat langer geleden is minder zwaar dan verzuim dat korter geleden is.

Bekijk premieverloop
Er is geen enkele verplichting om deze verzekering af te sluiten. U mag zelf kiezen of u het verzuimrisico wil verzekeren. Ook kunt u de re-integratie zelf organiseren (met hulp van een arbodienst).

Kiest u voor gemak en ontzorging? Dan zal de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Centraal Beheer dit voor u doen.

Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering werken wij uitsluitend samen met arbodienstverlener Expereans. Als u op dit moment een andere arbodienstverlener heeft zult u bij het kiezen voor deze verzekering dus overgaan naar arbodienst Expereans. 

De looptijd is 1 jaar. Jaarlijks wordt de verzekering verlengd, net als bij onze andere verzuimverzekeringen.

Productvoorwaarden en verzekeringskaart

Bekijk hieronder wat u verzekert met de MKB Verzuim ontzorg-verzekering.  

Bij het bepalen van de premie van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering houden wij rekening met verschillende factoren
Ieder jaar bepalen wij opnieuw de premie van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Voor het bepalen van de premie kijken wij naar de bedrijfsactiviteit (SBI code van de Kamer van Koophandel) en het verzuimrisico in Nederland. Ook zijn de gegevens van uw medewerkers, zoals jaarsalaris, geslacht en leeftijd van invloed op de premie. Verder kijken we naar het verzuim binnen het bedrijf in de afgelopen drie jaren. Daarbij wegen we verzuim dat langer geleden is minder zwaar dan verzuim dat korter geleden is. 

Wel verzekerd

 • Alle medewerkers die in dienst zijn.
 • De loondoorbetalingsverplichting gedurende maximaal 2 jaar.
 • Begeleiding van een casemanager bij de re-integratie (terugkeer naar werk). Voor zowel de werkgever als medewerker.
 • Volledige vergoeding van door de bedrijfsarts of casemanager geadviseerde interventies.
 • Een eventuele loonsanctie. Als u de adviezen van de bedrijfsarts en van ons heeft opgevolgd.

Niet verzekerd

 • Medewerkers die ziek of minder dan 4 weken hersteld zijn als de verzuimverzekering start.
 • De loondoorbetalingsverplichting als er recht is op een andere wettelijke uitkering. Bijvoorbeeld via de no-riskpolis.
 • Directeur groot-aandeelhouders (volgens de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016).
 • Verzuim dat veroorzaakt wordt door opzet of roekeloosheid.
 • Als de werkgever of medewerker fraude pleegt.
Bekijk ook de voorwaarden van onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering. Daarin leest u precies wat wel en niet verzekerd is. U kunt ook de verzekeringskaart van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering bekijken. Deze geeft een samenvatting van de belangrijkste kenmerken.

Nieuws en meer informatie over ziekteverzuim

Handig stappenplan bij ziekte voor werkgevers

Een medewerker meldt zich ziek. Weet u wat u moet regelen? Met deze infographic heeft u de stappen altijd bij de hand! Ook bij langdurig zieke medewerkers weet u precies wat u moet doen en voorkomt u verrassingen.

keurmerk mkb verzuimontzorgverzekering

Centraal Beheer mag keurmerk voeren voor de nieuwe oplossing

Centraal Beheer heeft het keurmerk 'MKB Verzuim-ontzorgverzekering' ontvangen. De nieuwe verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening is het resultaat van afspraken tussen het ministerie van SZW, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

interview-mkb-verzuim-ontzorgverzekekering_PWnet

Waar moet je als werkgever op letten? Experts leggen het uit

"MKB-Nederland gaat keurmerken uitdelen aan de aanbieders van de nieuwe MKB Verzuim-Ontzorgverzekering. Het is belangrijk om te checken als werkgever of een verzekeraar dat keurmerk daadwerkelijk heeft," aldus Ron Knaken van Centraal Beheer.

Bent u intermediair?

Werkt u samen met Avéro Achmea op het gebied van Inkomensverzekeringen? Dan kunt u uw relaties de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea adviseren. U leest er meer over op hun website.