Veelgestelde vragen

Waterschade

In Nederland kan het behoorlijk plenzen. Komt de regen met bakken uit de lucht? Dan kan dit voor veel schade zorgen. Maar u kunt ook natte voeten krijgen door een gesprongen leiding of lekke wasmachine. Met onze Woonverzekeringen bent u goed verzekerd voor waterschade.

Wel en niet verzekerd bij schade door water

Heeft u door storm schade aan uw dak en daardoor waterschade? Probeer het dak dan zo snel mogelijk dicht te maken. We begrijpen het niet altijd makkelijk te regelen is. Bijvoorbeeld als het nog steeds waait en veel herstellers het daarom druk hebben. Kunt u hierdoor uw dak niet op tijd waterdicht maken? Dan bieden we toch dekking voor de waterschade aan uw huis en spullen. We behandelen uw storm- en waterschade als 1 schade. En u hoeft ook maximaal 1 keer het eigen risico te betalen.
Soms. Uw woning en inboedel is wel verzekerd door schade door overstroming van een niet-primaire waterkering. Dit zijn alle waterkeringen die niet als primaire waterkeringen zijn opgenomen volgens de Waterwet. Een waterkering is bedoeld om water tegen te houden.

Schade door een overstroming van een primaire waterkering is niet verzekerd. Dit zijn de waterkeringen die volgens de Waterwet als primaire waterkeringen zijn vastgelegd. Deze bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit bijvoorbeeld de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren (zoals de Rijn, de Maas en de IJssel).

Schade aan uw tuin is niet verzekerd.
Heeft u schade door water? Dan zijn uw tv en spelcomputer verzekerd tot € 200.000,- per voorwerp.
Met de all riskdekking van de Inboedelverzekering vergoeden we schade als uw mobiel thuis beschadigd is. Bijvoorbeeld omdat hij in het toilet viel of omdat er een glas water overheen is gevallen. Valt uw mobiele telefoon buiten in het water? Schade buiten uw huis verzekert u met een Kostbaarheden Buitenshuisverzekering. In beide situaties geldt een eigen risico van € 100,-.
Ja. Schade door water uit een koelkast of vriezer is verzekerd als het apparaat kapot is of als de stroom is uitgevallen.

Ja. Met onze Inboedelverzekering bent u verzekerd als u waterschade heeft door vorst. Wij vergoeden de kosten om het lek op te sporen en om de lekke leiding te repareren alleen als:

 • U volgens het huurcontract of het reglement van de Vereniging van Eigenaren verplicht bent de lekke leiding te repareren;
 • Het water schade veroorzaakte aan het huurdersbelang of eigenaarsbelang.

In dat geval vergoeden wij:

 • Het openbreken van muren, vloeren en andere onderdelen van de verbeteringen;
 • Het herstellen van muren, vloeren en andere onderdelen van de verbeteringen;
 • Het herstellen van de lekke leiding;
 • Het herstellen van toestellen en sanitair waaraan schade is ontstaan en die op de leiding zijn aangesloten.
Ja. Maar de meubelen moeten wel bedoeld zijn om alleen in de tuin te gebruiken. Bijvoorbeeld een tuinset.
Nee. Hagelschade aan planten, struiken en bomen is nooit verzekerd.
Ja. U bent verzekerd als u waterschade oploopt door een kapot aquarium. De vissen in het aquarium zijn niet verzekerd.
Schade door vocht dat door voegen of kitnaden komt is niet verzekerd. Houd daarom uw kitnaden goed schoon en vervang ze zodra u scheurtjes ziet. Komt uw schade door lekkende kitnaden in de woning van uw buren? Dan is dit wel verzekerd.

De verhuurder moet een opstalverzekering hebben voor de woning. Huurdersbelang is verzekerd op uw inboedelverzekering. Met huurdersbelang bedoelen we de verbeteringen die u of de vorige huurder op eigen kosten heeft aangebracht aan de woning. Bijvoorbeeld een nieuwe keuken. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende dingen:

 • Verbeteringen in de woning: zoals schilderwerk, rolluiken en zelf geplaatste bijgebouwen.
 • Verbeteringen in de tuin, op het erf of balkon: zoals planten en bestrating.
 • De garagebox die van u is op een ander adres: alleen als deze niet zakelijk wordt gebruikt of zakelijk wordt verhuurd.
 • Het glas van uw huurwoning.

Huurdersbelang is alleen verzekerd als u de schade zelf moet betalen volgens het huurcontract. En als de opstalverzekering van de huurwoning de schade niet vergoedt. Dit staat bijvoorbeeld in het huurcontract.

Heeft u waterschade door storm? Dan betaalt u € 250,- eigen risico bij stormschade aan uw huis, tuin of bijgebouwen. Dit eigen risico geldt ook voor het eigenaars- of huurderbelang. Schade onder de € 250,- hoeft u niet te melden. Bij stormschade aan uw spullen betaalt u geen eigen risico. Voor stormschade aan uw spullen kunt u wel kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit ziet u op uw polisblad of Mijn Centraal Beheer.

Stap 1: Verzamel foto’s, nota’s en gegevens
Gegevens zoals ouderdom, afmetingen, materialen, merk, type en andere kenmerken helpen ons een goede inschatting van de schade te maken. We kijken samen naar de beste oplossing voor u.

Stap 2: Meld de schade. Dat kan op 3 manieren:

 • Online melden. U kunt meteen foto’s en bijlagen uploaden en zien hoe uw schade wordt geregeld. Heel gemakkelijk.
 • Via de app. Ook in de app voegt u gemakkelijk foto’s, offertes en andere documenten toe. En volgt u de status van uw schademelding.
 • Bel ‘Even Apeldoorn’: (055) 579 8250. Bij een grote storm melden veel klanten hun schade bij ons. Daardoor kan het aan de telefoon drukker zijn dan normaal.


Stap 3: Uw schade wordt opgelost. Dat kan op deze manieren:

 • Is het een noodgeval? Bel ons dan: (0)55 579 7955. Binnen 2 uur is er iemand bij u. Onze hersteller voert een noodreparatie uit als dat nodig is. Lees wat u doet in geval van nood.
 • Laat de schade herstellen door een reparateur uit ons netwerk. De reparateur neemt contact met u op om een afspraak te maken. En komt langs wanneer het u uitkomt. Wij betalen de kosten direct aan de reparateur. U betaalt het eigen risico van € 250,-.
 • U laat de schade repareren door een reparateur die u zelf kiest. Maak duidelijke foto’s van de schade. Ook krijgen we graag een offerte met daarop deze gegevens:

- Welke werkzaamheden zijn nodig?
- Hoeveel uur werk denkt de reparateur nodig te hebben?
- Welke materialen heeft de reparateur nodig?
- Wat kosten deze materialen?
- Wat is het btw-percentage?
- Wat zijn de afmetingen van de beschadigde delen?

Bij akkoord krijgt u 50% van het totaalbedrag van de offerte van ons. Wij trekken het eigen risico van € 250,- van dit bedrag af. De andere 50% krijgt u nadat de schade is hersteld. U kunt de rekening na herstel uploaden in Mijn Centraal Beheer. Of naar ons mailen. U repareert de schade zelf. Bent u handig? Dan mag u de schade aan uw woning of spullen ook zelf repareren. Wij betalen dan de gemaakte kosten voor het materiaal. We hebben dan wel een rekening nodig. En we betalen € 15,- per gewerkt uur. Het eigen risico van € 250,- trekken we van de rekening af

Is er een noodsituatie ontstaan en is daardoor een spoedreparatie nodig? Bel ons: (0)55 579 7955. U krijgt een noodreparatie als dat nodig is. Binnen 2 uur is er iemand bij u. Bij een grote storm kan dit langer duren.

Natuurlijk probeert u verdere (water)schade te voorkomen. Haal bijvoorbeeld uw inboedel van de grond. Dek af met plastic als dat mogelijk is. Sla waardevolle spullen op bij familie of kennissen. Kunt u niet in uw huis blijven? Kijk dan of u tijdelijk bij familie of kennissen kunt blijven. Wij betalen de redelijke kosten voor de maatregelen die u neemt om verdere schade voorkomen. 

Voorbeelden waarbij een schademelding spoed heeft:

 • U kunt niet meer in uw woning slapen
 • U kunt niet meer veilig wonen of werken
 • Extreme wateroverlast


Heeft uw schade geen spoed? Meld uw schade dan online of bel een andere dag. Daardoor kunnen wij mensen die een noodreparatie nodig hebben, sneller helpen.


In onze afschrijvingslijst ziet u de afschrijvingsperiode en het afschrijvingspercentage per product. De lijst is een richtlijn. De dagwaarde van uw spullen hangt ook af van het gebruik, het merk en de aankoopprijs.