De papieren van het samenwonen

Tot over uw oren verliefd en niets liever willen dan samenwonen. Gaat u dan voor een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap? In beide regelingen legt u belangrijke zaken vast. Toch zijn de verschillen groot.

15 apr 2024 2 minuten

Dit regelt u bij een geregistreerd partnerschap 

Met een geregistreerd partnerschap heeft u allebei automatisch via de wet een aantal rechten en plichten. Wat dat betreft is het zoiets als een huwelijk. Het partnerschap is in principe in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat bezittingen én schulden van u samen zijn. Wilt u geen gemeenschap van goederen? Dan moet u dit duidelijk vastleggen in het contract.

In de wet is vastgelegd dat u van elkaar erft. Net als bij een huwelijk. U hoeft hiervoor dus niets apart te regelen.

Om een geregistreerd partnerschap te stoppen, moet u altijd naar een notaris of advocaat. Voor geregistreerde partners is er een wettelijke alimentatieregeling. Daarin staat in welke situaties partners elkaar financieel moeten helpen. En hoe partners de kosten voor de kinderen verdelen.

Dit regelt u bij een samenlevingscontract 

U heeft niet automatisch wettelijke rechten en plichten. U kiest dus zelf welke punten u vastlegt. Bijvoorbeeld over wie wat betaalt. En hoe u uw spullen verdeelt als u uit elkaar gaat.

Wilt u dat uw partner de wettelijke erfgenaam is, zodra u overlijdt? Dan kunt u dat niet regelen in uw samenlevingscontract. De notaris kan hiervoor een apart testament maken.

Een samenlevingscontract stopt automatisch als uw relatie stopt. Of als u gaat trouwen. Misschien maakte u aan het begin van uw partnerschap speciale afspraken. Bijvoorbeeld een ouderschapsplan of verdeling van spullen. Deze afspraken staan dan in uw samenlevingscontract. Er is geen wettelijke alimentatieregeling. U moet daar van tevoren in uw samenlevingscontract afspraken over maken. Is er niets geregeld? Dan kan de rechter bepalen dat er wel alimentatie betaald moet worden bij het stoppen van een samenlevingscontract.