Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Nieuwe regeling ‘onwerkbaar weer’ nog in de steigers

Bij extreme weersomstandigheden zoals strenge vorst, sneeuw of hoog water kunnen sommige beroepsgroepen onmogelijk doorwerken. Zij krijgen dan tijdelijk een WW-uitkering. Deze regeling voor ‘onwerkbaar weer’ staat al lang ter discussie en nu bedreigt ook de WAB de regeling. De Tweede Kamer wil echter dat er een regeling voor onwerkbaar weer blijft bestaan.
Is werken door de weersomstandigheden niet mogelijk, dan betaalt de werkgever het loon normaalgesproken door. Dit hoort namelijk bij het bedrijfsrisico. Extreme, onwerkbare weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld langdurige strenge vorst, hoog water of extreme sneeuwval zijn echter geen normaal bedrijfsrisico. De loonbetalingsverplichting houdt dan op en de werknemer krijgt tijdelijk recht op WW. UWV beoordeelt dan of inderdaad sprake is van onwerkbaar weer en hoe lang de periode duurt. Geldt voor het bedrijf een cao, dan kan daarin geregeld zijn of en hoe lang de werkgever loon moet doorbetalen bij onwerkbaar weer. De bouw kent een aparte regeling vorst-WW. Hierbij zijn de eerste vijf vorstdagen voor rekening van de werkgever.
Om recht te hebben op de huidige regeling voor onwerkbaar weer moet de werkgever alles hebben gedaan om te voorkomen dat het werk onnodig stil ligt. Daarnaast is het onwerkbare weer de enige reden dat de werknemers niet kunnen werken. Ook kan de werknemer minimaal vijf uur per week niet werken. Werken werknemers normaal minder dan tien uur per week, dan moeten ze per week minimaal de helft van de uren niet kunnen werken.
Verder mag het onwerkbare weer niet onder het normale bedrijfsrisico vallen. Tot slot geldt voor de werkgever geen verplichting meer om loon door te betalen tijdens een periode van onwerkbaar weer.

De werkgever meldt aan UWV op de eerste werkdag waarop de werknemers niet kunnen werken dat de werkzaamheden stilliggen vanwege onwerkbaar weer. Dit moet ook als hij de eerste dagen het loon nog moet doorbetalen. Hierna vraagt hij bij UWV namens de werknemer de tijdelijke WW-uitkering aan. De hoogte van de WW-uitkering is 75 procent van het loon. Duurt het onwerkbare weer langer dan twee maanden, dan daalt de uitkering naar 70 procent. Sommige cao’s regelen dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100 procent. 
Momenteel is er naast de regeling voor onwerkbaar weer nog een gelijksoortige regeling. Het gaat om werktijdverkorting voor buitengewone omstandigheden, die niet onder het gewone bedrijfsrisico vallen, zoals een brand, overstroming of handelsboycot. Ook hierbij kunnen werknemers voor een tijdelijke WW-uitkering in aanmerking komen. Het kabinet-Rutte II vond het al in 2013 onwenselijk dat beide regelingen naast elkaar bestaan en wilde beide regelingen laten opgaan in één ‘calamiteitenregeling’. Daar is het echter nooit van gekomen. 
Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) kan de huidige, sectorale regeling niet blijven bestaan. In de WAB hangt de WW-premie niet meer van de sector af, maar van de vaste en tijdelijke contracten bij een individuele werkgever. Het verdwijnen kan grote gevolgen hebben voor onder andere bouw- en glazenwassersbedrijven. 
De Tweede Kamer ging daarom in februari 2019 akkoord met een motie voor een nieuwe calamiteitenregeling te komen waarbij werknemers bij onwerkbaar weer nog steeds een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen. Deze uitkering wordt dan gefinancierd met WW-premies die per individuele werkgever worden bepaald. Het gaat om een idee van de werkgeversorganisatie voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven OSB. Deze motie heeft nog geen vervolg gekregen. 
Komt het bedrijf stil te liggen vanwege onwerkbaar weer? Ga dan na welke vervangend werk medewerkers kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan achterstallig onderhoud of het trainen van beginnend personeel door ervaren medewerkers.
Wegwijs in arbeidsvoorwaarden
Het e-book ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ van Centraal Beheer is onmisbaar voor ondernemers, managers en HR-professionals.
Lees alles over wetten en regels, veelgestelde vragen en slimme tips rondom arbeidsvoorwaarden.