Verzuimverzekering Centraal Beheer

Verzuim­verzekeringen

U zorgt voor uw medewerkers, wij zorgen voor u.

 • Voorkom dat ziekteverzuim de voortgang van uw bedrijf in gevaar brengt.
 • Stel zelf uw verzekering samen: alleen loonkosten of ook arbozorg en re-integratie.
 • Voldoen aan uw wettelijke verplichtingen.

Welke verzuimverzekeringen zijn er?

Met onze Verzuimverzekering verzekert u zich tegen het risico van loondoorbetaling. Centraal Beheer heeft 3 soorten ziekteverzuimverzekeringen:

Verzuimverzekering conventioneel

‘Conventioneel’ staat voor een eigenrisicoperiode in werkdagen. U kiest zelf uw eigen risicoperiode van 10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen. En u kiest hoeveel procent van het jaarloon van uw zieke medewerker u verzekert. Ook kunt u de verzekering uitbreiden met arbodienstverlening. Er zijn 2 varianten: arbodienstverlening basis of arbodienstverlening compleet. Kleinere bedrijven kiezen vaak voor deze variant.
 • 5% premiekorting
Meer informatie

Verzuimverzekering stop-loss

Stoploss betekent dat u een eigenrisicobedrag heeft. Dit bedrag is meestal iets hoger dan de gemiddelde verzuimkosten in uw bedrijf. Deze ziekteverzuimverzekering is namelijk bedoeld om de onverwachte hoge kosten van loondoorbetaling te verzekeren. Bijvoorbeeld als een medewerker langdurig uitvalt. Daarom noemen we het ook wel een ‘calamiteitendekking’. Deze verzekering is geschikt voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers.

​​
Meer informatie

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Als uw medewerker ziek wordt, zijn er allerlei zaken die u als werkgever moet regelen. U bent verplicht 2 jaar een (groot deel van) het loon door te betalen. En u moet verplichte stappen zetten om langdurig verzuim te voorkomen of te verkorten. Met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering krijgt u bij het regelen hiervan volledige ondersteuning.

 • 5% premiekorting

Kies voor extra dienstverlening via het Verzuimsteunpunt Grafimedia

Communiceren, informeren en adviseren. 1 loket dat speciaal is opgericht voor de Grafimedia branche, de regierol in handen heeft en samen met de arbodienst alles regelt. Het Verzuimsteunpunt neemt u veel werk uit handen.

Uw voordelen van het Verzuimsteunpunt op een rij:
 • 1 informatiedesk voor al uw vragen over ziekteverzuim en re-integratie
 • Door snelle interventies snellere re-integratie en hierdoor lagere verzuimkosten
 • Samen met de werkgever beïnvloedbaar verzuim begeleiden
 • Signaalfunctie van de eisen die de Wet verbetering poortwachter stelt
 • Deskundig re-integratieadvies
 • Wachtlijstbemiddeling