Rechtsvorm kiezen voor uw bedrijf

Eenmanszaak, bv, of toch een vennootschap onder firma?

Voordat u zich als ondernemer bij de KVK in kunt schrijven, moet u eerst een rechtsvorm voor uw bedrijf kiezen. Een belangrijke keuze, want elke juridische vorm heeft voor- en nadelen. Bestudeer dus goed de verschillende opties. Het is belangrijk dat u de rechtsvorm kiest die het beste bij uw onderneming past.

Rechtsvorm bedrijf kiezen: waar moet u op letten?

Een belangrijke reden om voor een bepaalde rechtsvorm te kiezen is de aansprakelijkheid:
 • Heeft u een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof)? Dan bent u privé aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. Als u geen geld heeft om schuldeisers te betalen, kunnen ze beslag leggen op uw privébezittingen. En ook op die van uw partner, als u daar niets voor geregeld heeft. Gaat uw bedrijf failliet? Dan gaat u privé ook failliet.
 • Kiest u ervoor om als rechtspersoon te ondernemen, bijvoorbeeld als besloten vennootschap (bv)? Dan bent u alleen in speciale gevallen privé aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf.
Welke keus u ook maakt: het is goed om de kans op aansprakelijkheidsrisico’s zo klein mogelijk te maken. Dat begint met een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Naast aansprakelijkheid, zijn er nog 3 dingen om op te letten als u een rechtsvorm kiest voor uw bedrijf.
Als uw onderneming winst maakt, betaalt u winstbelasting. De rechtsvorm heeft invloed op die winstbelasting. Zo zijn er belastingvrijstellingen voor zzp’ers en betalen ondernemers met een bv een lager belastingpercentage. Afhankelijk van de grootte van uw onderneming is het belastingtechnisch soms aantrekkelijker om de ene of de andere rechtsvorm te kiezen voor uw bedrijf. 
De rechtsvorm beïnvloedt in hoeverre u eigenaar bent van de onderneming. Dit is vooral van belang als u een onderneming start met meerdere mensen of als u ondersteuning krijgt van een andere organisatie. Afhankelijk van de rechtsvorm bent u meer of minder eigenaar van uw onderneming. Dit heeft invloed op uw ondernemersrisico. 

De kosten voor uw inschrijving bij de KVK hangen af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Kiest u voor een eenmanszaak, vof, commanditaire vennootschap of maatschap? Dan betaalt u eenmalig 50 euro.

Voor een bv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij gaat de inschrijving via een notaris. Deze inschrijving kost meestal tussen de 300 en 1000 euro. Dit hangt sterk af van het tarief van de notaris en het type bedrijf dat u opricht.

Welke rechtsvormen zijn er?

Als ondernemer kunt u uit verschillende rechtsvormen kiezen. Welke bedrijfsvormen worden er het meeste gekozen? En wat zijn de voor- en nadelen?
Kiest u voor een eenmanszaak? Dan is er 1 eigenaar van het bedrijf en dat bent u zelf. Er kunnen wel mensen bij u werken. Voor een eenmanszaak is een inschrijving in het Handelsregister van de KVK voldoende. Met een eenmanszaak betaalt u, net als bij de andere bedrijfsvormen, omzetbelasting en winstbelasting.

Eenmanszaak: voordelen

 • Makkelijk op te richten;
 • Alle beslissingen zelf nemen / eigen baas;
 • Belastingvoordelen.

Eenmanszaak: nadelen

 • 100% privé aansprakelijk;
 • Lastig(er) om investeerders te vinden;
 • Hogere belasting over uw winst dan bijvoorbeeld een vof.
Deze rechtsvorm is een optie als u samen met iemand anders een bedrijf begint. Ook hierbij is een inschrijving in het Handelsregister van de KVK genoeg. Wel moeten de eigenaren (de vennoten) iets in de onderneming inbrengen, zoals een geldbedrag. Goede afspraken zijn voor een vof noodzakelijk. U bent gezamenlijk verantwoordelijk voor de onderneming en ook voor elkaars deel van de onderneming. Het is ook goed om van tevoren na te denken over de gevolgen als één van u niet langer wil ondernemen.

Vennootschap onder firma: voordelen

 • Makkelijk op te richten;
 • Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer, met de belastingvoordelen die erbij horen.

Vennootschap onder firma: nadelen

 • Vennoten zijn 100% privé aansprakelijk;
 • Als vennoot bent u ook verantwoordelijk voor de mogelijke schulden die medevennoten bij de vof hebben gemaakt.
Een samenwerkingsverband tussen 2 of meer personen (de ‘maten’). Maatschappen zijn vooral populair in de agrarische, juridische en medische sector. Ook maatschappen moeten zich inschrijven bij de KVK. Maten werken samen op gelijkwaardige basis. En iedere maat brengt iets in. Bijvoorbeeld arbeid, geld of goederen. 

Maatschap: voordelen

 • Makkelijk op te richten;
 • U bent als maat niet verantwoordelijk voor de schulden die uw andere maten binnen de maatschap maken;
 • Iedere maat is zelfstandig ondernemer, met de belastingvoordelen die erbij horen.

Maatschap: nadeel

 • Als maat bent u 100% privé aansprakelijk voor de schulden die u binnen de maatschap maakt.
Deze rechtsvorm is voor uw bedrijf vooral interessant wanneer u een bepaalde minimale winst behaalt. De meningen van experts zijn verdeeld hoe hoog deze winst is, maar gemiddeld zegt men dat het gaat om een winst tussen de 100.000 en 150.000 euro. Met deze rechtsvorm is het kapitaal verdeeld in aandelen, die in het bezit zijn van de aandeelhouders. Met deze rechtsvorm loopt u dus minder risico dat partijen u privé aansprakelijk stellen voor schulden van uw bedrijf. U moet uw onderneming inschrijven in het Handelsregister van de KvK. En voordat u start moet u naar de notaris om een akte te laten opmaken.

Besloten vennootschap: voordelen

 • Als directeur bent u in de meeste gevallen niet privé aansprakelijk voor de schulden die de bv maakt;
 • Lager belastingtarief, en dat is vooral interessant bij een hogere winst.

Besloten vennootschap: nadelen

 • Oprichting van een bv is vrij ingewikkeld;
 • Meer administratieve rompslomp, zoals de verplichting om elk jaar een jaarrekening te seponeren bij de KVK.