Hoera! We hebben een afspraak op duurzame inzetbaarheid

Hoera! We hebben een afspraak op duurzame inzetbaarheid

Goed nieuws! In steeds meer cao’s staan afspraken over de tijd of het budget dat mag worden besteed aan duur­zame inzetbaarheid. Soms doet de werkgever daar een schepje bovenop, door stages of workshops te bieden. 

HR 4 jun 2020 3 minuten

Juichen we te vroeg?

Werken deze maatregelen ook? Vergroot dit het bewustzijn van urgentie? Of maakt het juist dat we duurzame inzetbaarheid wegzetten als activiteit? Iets dat je instrumenteel aanpakt. Maatregelen die je kunt afvinken op je takenlijst. Een actie die uitnodigt te gaan ‘managen’. Iets dat je kunt toetsen tijdens je jaargesprek. Het woord duurzaam is iets van de lange termijn. Het gaat om aandacht hebben en actief handelen in het hier en nu, met het oog op een lange termijn effect. Zoals we door de beelden van de plastic soep steeds beter gaan begrijpen, dat we vandaag iets moeten doen om de troep op termijn te verkleinen.

Return on investment?

Toen ik zelf aan het stuur stond van dit thema bij een organisatie, heb ik ervaren dat werken aan duurzame inzetbaarheid een lange adem vraagt. En een integrale aanpak. Veel werkgevers die ik spreek vinden dit een taai proces. Duurzame inzetbaarheid omvat meerdere dimensies en vraagt interventies die op zichzelf vaak moeilijk op waarde zijn te toetsen. Het is daardoor vaak lastig om dit onderwerp op de agenda te krijgen bij leiders en medewerkers. En op het moment dat een enkele interventie niet werkt, is al snel de conclusie dat er geen draagvlak voor is.
Duurzame inzetbaarheid

Als we niets doen?

Het negatieve effect wordt pas goed zichtbaar als we een langere periode niets doen. Zoals het plastic flesje dat je weg gooit onderdeel van de grote soep wordt. In het begin lijkt ons gedrag niet veel effect te hebben. Denk aan het verwaarlozen van je gezondheid. Stress door een disbalans tussen werk en privé. Te veel focus op je huidige taken, waardoor je geen tijd neemt voor ontwikkeling van je talenten. Ook voor organisaties wordt de pijn pas zichtbaarder in spannende tijden op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld wanneer veel mensen ontslagen worden. Of als er juist krapte is op de arbeidsmarkt, zodat met minder mensen meer werk moet worden verzet.

Het gunstige effect van de veranderende wereld

De veranderende trends in gezondheid, langer doorwerken, technologische ontwikkelingen en de veranderende arbeidsmarkt hebben een positief effect in Nederland. Het maatschappelijk debat gaat vaker over duurzame inzetbaarheid. En er is meer bereidheid om te investeren. Meer en meer worden werkgevers zich bewust van het feit dat daar winst te behalen is. Zowel voor de medewerker als de werkgever. Die aandacht zien we terug in cao’s en arbeidsvoorwaarden waarmee goed werkgeverschap wordt versterkt. Dat is winst!

Maak van duurzame inzetbaarheid geen armoede

Er zijn prachtige interventies bedacht door werkgevers en cao-onderhandelaars. Zoals een duurzame-inzetbaarheid-dag, een loopbaangesprek en een persoonlijk budget. Ik ben oprecht blij dat er beweging is in Nederland. Maar vergeten we niet iets belangrijks? Het effect van eenmalige afspraken is dat het lijkt alsof het geregeld is. Interventies zijn niet genoeg. We raken daardoor afgeleid van de koers. De uitvoering wordt gedomineerd door targets en verantwoording. Dat werkt gebrek aan dialoog en oprechte aandacht voor medewerkers in de hand. Daardoor ontstaat desillusie en armoede.

Duurzame inzetbaarheid vraagt aandacht, iedere dag!

Wat doe ik vandaag op de as van gezondheid, mobiliteit, balans en ontwikkeling? Hier en nu aandacht geven aan je zelf, de mensen om je heen, aan wat ertoe doet. Geef ik als leidinggevende ruimte en aandacht aan de teamleden? Is duurzame inzetbaarheid onderwerp van de gesprekken: de formele en informele? Laten we duurzame inzetbaarheid niet wegregelen met interventies en onze neiging te managen. Maar vanuit een brede context en met elkaar doen wat nodig is in de organisatie om tot ontwikkeling en groei te komen. Namelijk aandacht geven aan mensen, iedere dag!

Te veel afspraken op duurzame inzetbaarheid?

Alle goede bedoelingen en HR-plannen kunnen leiden tot een ‘te veel’ focus op maatregelen. Dat veroorzaakt een tegengestelde beweging. Mensen gaan afvinken in plaats van groeien. Kies voor een integrale aanpak, waar dialoog leidend is en maatregelen een keuze. Gebruik je intuïtie en gezonde verstand. Blijf in contact. Geef kansen, feed-forward en energie! Daarmee ontstaat ontwikkeling en inspiratie en maakt mens en organisatie duurzaam van waarde!