Goed Werkgever­schap­verzekering

Uw medewerkers schadeloos na een ongeval

Uw medewerkers zijn waardevol voor uw bedrijf en maken elke dag het verschil. Daarom zijn uw medewerkers meestal goed verzekerd voor een ongeval op het werk. Maar hoe zit dat bijvoorbeeld met uw stagiairs of uitzendkrachten? En heeft u het ook goed geregeld voor ongevallen die buiten uw kantoor plaatsvinden? Denk bijvoorbeeld aan schade die ontstaat door een ongeval tijdens een bedrijfsuitje, op locatie tijdens een klantbezoek of tijdens het thuiswerken. De financiële gevolgen zijn vaak groter dan alleen het verlies van inkomen.

Als werkgever bent u wettelijk verplicht voor een goede oplossing te zorgen en de situatie netjes te regelen. Zelfs als u er, in het kader van uw zorgplicht, alles aan heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren en de situatie te voorkomen.

Een reguliere Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) vergoedt de schade bij ongevallen alleen als u aansprakelijk wordt gesteld. En ook daadwerkelijk aansprakelijk bent. En ook een collectieve ongevallenverzekering vergoedt niet altijd alle schade. Zelfs als u losse (aanvullende) aansprakelijkheidsverzekeringen heeft afgesloten kan de afhandeling lang op zich laten wachten. 
Herobanner Goed Werkgeverschap

Uw medewerkers zijn bij ongevallen goed verzekerd

Met de Goed Werkgeverschapverzekering van Centraal Beheer, die u in combinatie met onze Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluit, verzekert u in 1 keer de meeste werkgeversrisico’s rondom ongevallen van medewerkers. Zo heeft u gemak en bent u verzekerd van een snelle en goede oplossing. Wat er ook gebeurt. 
 • Geen juridisch getouwtrek over de aansprakelijkheid.
 • De eerste uitkering vindt meestal binnen 2 maanden plaats, op basis van de werkelijke schade.
 • De plaats of het tijdstip van een ongeval is niet belangrijk. Zelfs Het ‘Nieuwe Werken’ is verzekerd.

Bekijk de video

Video GWS

En ontdek de Goed Werkgeverschapverzekering

Wat is wel en niet verzekerd?

Bekijk wat u verzekert met de Goed Werkgeverschapverzekering

Wel verzekerd

 • Schade door ongevallen tijdens het werk, tijdens een zakelijke situatie, een zakenrit of zakenreis. En onderweg van huis naar het werk en terug.
 • Verschillende schade door het ongeval is verzekerd, zoals materiële schade, letselschade, medische schade en inkomensterugval.
 • Werelddekking.
 • Proceskosten.
 • Keuze om gemiste arbeidsinzet aanvullend te verzekeren.

Niet verzekerd

 • De medewerker heeft een andere verzekering die (een deel van) de schade uitkeert. Die gaat dan voor. Is de schade hoger, dan betalen wij het verschil.
 • Schade door asbest.
 • Bij opzet of bewuste roekeloosheid.
 • De medewerker gebruikte alcohol, drugs of medicijnen.
 • De medewerker werkte als brandweerman, politieagent of rampenbestrijder.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd?
Kijk in onze voorwaarden Goed Werkgeverschapverzekering
 

Meer informatie

Alles over de Goed Werkgeverschapverzekering
Een standaard Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) vergoedt de schade bij ongevallen van medewerkers vaak niet. En een collectieve ongevallenverzekering vergoedt meestal niet alle schade.

De Goed Werkgeverschapverzekering heeft in vergelijking met deze andere verzekeringen een aantal belangrijke voordelen:

 • Bij de vaststelling van de vergoeding maakt het niet uit of u aansprakelijk bent
  Zelfs als u niet aansprakelijk bent keert de Goed Werkgeverschapverzekering uit. 
 • Uw medewerker hoeft u als werkgever niet aansprakelijk te stellen
  De Goed Werkgeverschapverzekering zet uw medewerkers centraal, niet de aansprakelijkheid.
 • Verschillende medewerkers die voor u werken zijn verzekerd
  Het gaat om medewerkers die voor u en onder uw leiding en toezicht aan het werk zijn. Naast vaste medewerkers zijn ook uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers en gedetacheerden standaard meeverzekerd bij de Goed Werkgeverschapverzekering. En zelfs ingehuurde zzp’ers zijn, als zij voor u en onder uw leiding en toezicht aan het werk zijn, meeverzekerd.
 • De plaats van het ongeval is niet belangrijk voor de uitkering
  Of het ongeval plaatsvindt op kantoor, onderweg naar een klant, tijdens het thuiswerken of bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsuitje is dus niet belangrijk. 
 • De eerste uitkering vindt meestal binnen 2 maanden plaats
  Bij andere verzekeraars en verzekeringen kan dit soms wel 2 jaar duren. Omdat het bij de Goed Werkgeverschapverzekering niet uitmaakt of u aansprakelijk bent of niet kunnen wij sneller uitkeren. Wij starten, zodra u een schade van een medewerker bij ons heeft gemeld, direct met de schadeafhandeling.
 • Uitkering van de werkelijk geleden schade
  De Goed Werkgeverschapverzekering keert de daadwerkelijk geleden schade uit. Tot het vastgestelde maximum dat u als werkgever zelf kiest. Dat betekent dat ook schade aan spullen (zaakschade) als gevolg van het ongeval uitgekeerd wordt. En ook gevolgschade, bijvoorbeeld als uw medewerker kosten moet maken om de woning aan te passen als gevolg van het ongeval, keren wij uit tot het verzekerd bedrag dat u zelf kiest. Met de Goed Werkgeverschapverzekering van Centraal Beheer bieden wij u als werkgever de zekerheid waarmee u de meeste werkgeversrisico’s rondom ongevallen van medewerkers gemakkelijk in 1 keer regelt.
Vraag uw offerte aan Plan videoafspraak
Eenvoudig melden en een snelle afhandeling na een ongeval
Wij starten namelijk, zodra u een (letsel)schade van een medewerker bij ons heeft gemeld, direct met de schadeafhandeling. Het maakt bij de vaststelling van de vergoeding niet uit of u als werkgever wel of niet aansprakelijk bent. In de meeste gevallen vind de eerste uitkering al binnen 2 maanden plaats.

Hieronder ziet u het verschil tussen verzekeringen waarbij de aansprakelijkheid wel een rol speelt, en de Goed Werkgeverschapverzekering van Centraal Beheer.

Verzekering waarbij de aansprakelijkheid wel een rol speelt:
Ongeval met letsel
Goed Werkgeverschapverzekering van Centraal Beheer:
Eerste betaling binnen 2 maanden
Ook uw medewerkers gaan misschien steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Met deze verzekering maakt de plaats of het tijdstip van het ongeval niet uit. Zolang uw medewerker voor het werk en u als werkgever activiteiten uitvoert kunt u rekenen op de uitgebreide dekking. Denk bijvoorbeeld aan ongevallen op het werk, tijdens het thuiswerken, een zakenreis, afdelingsuitje of teambuildingsdag. En ook voor ongevallen tijdens het woon-werkverkeer bent u zeker van een goede afhandeling. Juist in die situaties kan het erg lastig zijn om vast te stellen wie er aansprakelijk is. Omdat juist die vraag bij deze verzekering niet relevant is heeft u duidelijkheid en het gemak van een goede afhandeling.

Bovendien is het door de ruime dekking van deze verzekering meestal niet nodig losse verzekeringen voor de Werkgeversaansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen (WABM) en de Ongevallenverzekering Bedrijven af te sluiten. Wij adviseren u hier graag over.
De Goed Werkgeverschapverzekering keert de daadwerkelijk geleden schade uit. Tot het vastgestelde maximum dat u als werkgever zelf kiest.

Een reguliere Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven of een collectieve ongevallenverzekering betaalt vaak een eenmalig en vast bedrag uit. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de uitkering voor een letselschade niet overeenkomt met de daadwerkelijk geleden schade. En dat heeft natuurlijk vervelende gevolgen voor u en uw medewerker.

De Goed Werkgeverschapverzekering betaalt in dit soort situaties wél de daadwerkelijk geleden schade uit. Dat kan bijvoorbeeld een uitkering zijn die zelfs tot de AOW-leeftijd doorloopt. U bepaalt als werkgever zelf het maximale verzekerde bedrag waarvoor u verzekerd wilt zijn.
Is een medewerker met wie u een arbeidscontract heeft na een privé-ongeval arbeidsongeschikt geraakt? Dan is hij verzekerd voor schade door arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit of overlijden. De medewerker of nabestaande krijgt de uitkering.

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid
Bij arbeidsongeschiktheid betalen we maximaal het verzekerde bedrag, of een percentage daarvan. Het percentage van arbeidsongeschiktheid baseren we op deze tabel.

Uitkering bij blijvende invaliditeit
Bij blijvende invaliditeit betalen we maximaal het verzekerde bedrag, of een percentage daarvan. Blijvende invaliditeit baseren we op deze tabel. Als de oorzaak niet in het overzicht staat, dan stelt de arts of deskundige een percentage vast. Voorbeeld: Uw medewerker raakt een pink kwijt. Hij krijgt volgens de tabel 10% van het verzekerde bedrag. Als hij de helft van zijn pink kwijtraakt, zal de arts het percentage vaststellen op 5% (helft van 10%). Raakt hij zijn pink en een deel van zijn hand kwijt, dan bekijkt de arts wat het percentage blijvende invaliditeit is.

Er gelden aanvullende voorwaarden voor de dekking voor ongevallen in privétijd
Voor ongevallen in privétijd geldt dat alleen medewerkers die een arbeidscontract met u hebben zijn verzekerd. Dit geldt dus niet voor uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers of gedetacheerden. Ook zal de uitkering worden vastgesteld op basis van vaste tabellen, en is er geen uitkering van de daadwerkelijk geleden schade.
Heeft u schade, omdat een medewerker die bij u een arbeidscontract heeft na een ongeval arbeidsongeschikt raakt of overlijdt? Dan ontvangt u een uitkering die u kunt inzetten om de schade te compenseren, of om bijvoorbeeld een tijdelijke vervanger te betalen.

Er gelden aanvullende voorwaarden voor de dekking voor ‘gemiste’ arbeidsinzet
Voor de aanvullende verzekering voor ‘gemiste’ arbeidsinzet geldt dat alleen medewerkers die een arbeidscontract met u hebben zijn verzekerd. Dit geldt dus niet voor uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers of gedetacheerden. Ook zal de uitkering worden vastgesteld op basis van vaste tabellen, en is er geen uitkering van de daadwerkelijk geleden schade.
In de wet staat namelijk dat de werkgever de zorgplicht heeft voor de veiligheid van de medewerkers. Dit staat in artikelen 7:658 en 7:611 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7:658 BW
Dit artikel stelt dat u als werkgever richting uw medewerkers aansprakelijk kan zijn voor schade die medewerkers lijden tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ook de aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen valt hieronder.

Artikel 7:611 BW
Dit artikel heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van u als werkgever in situaties buiten bereik van artikel 7:658 BW. Op grond van dit artikel kunt u als werkgever ook aansprakelijk zijn voor schade van werknemers als gevolg van ongevallen die niet werk gerelateerd zijn, maar wel verband houden met het werk. Denk daarbij aan een bedrijfsuitje. Als u als werkgever tekort schiet in die zorgplicht, dan draagt u daarvoor de aansprakelijkheid. Die zorgplicht wordt in de praktijk steeds verder uitgebreid. Daardoor kunt u bijvoorbeeld ook aansprakelijk worden gehouden als u geen goede verzekering voor uw medewerkers heeft afgesloten. Met de Goed Werkgeverschapverzekering kiest u voor duidelijkheid en kunt u rekenen op een uitgebreide dekking.

Waarom klanten kiezen voor de Goed Werkgeverschapverzekering

Architectenbureau NOAHH

Architectenbureau NOAHH

"De Goed Werkgeverschapverzekering zorgt voor een betere gemoedsrust" vertelt Patrick Fransen, oprichter en directeur van Architectenbureau NOAHH.

Afbeelding Blygold

Specialist in klimaatinstallaties: Blygold

“Een prettig idee dat iedereen die voor ons werkt automatisch is meeverzekerd” vertelt Bob Schepers, financial controller bij Blygold, over de Goed Werkgeverschapverzekering van Centraal Beheer.

Meer informatie over Goed Werkgeverschap en onze verzekering

E-book: Verzekerd van Goed Werkgeverschap

In het e-book komt u op een gemakkelijke manier meer te weten over Goed Werkgeverschap en wat dat betekent op het gebied van (bedrijfs)ongevallen. U leest bijvoorbeeld welke rol 'Het Nieuwe Werken' speelt en krijgt handige tips om daar op in te spelen. 

Kent u de verschillen en overeenkomsten? 

Bekijk de verschillen en overeenkomsten tussen de Goed Werkgeverschapverzekering en bijvoorbeeld de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en collectieve ongevallenverzekering.