No-claimkorting en schadevrije jaren

Bedrijfsauto­verzekering

Opbouw no-claimkorting en schadevrije jaren

Korting of eventuele opslag op de premie (bonus-malus)

Elk volledig jaar dat u uw zakelijke personenauto, bestelauto of vrachtwagen bij ons heeft verzekerd, berekenen wij uw premie opnieuw. Dit jaar kan bijvoorbeeld lopen van 1 augustus tot 1 augustus. Wij gaan uit van uw huidige kortingstrede en bepalen dan welke korting u in het volgende jaar krijgt op uw premie. Het percentage hangt af van het aantal schades dat u in het jaar heeft geclaimd. De percentages staan in de Bonus-Malus-tabel. En wij geven u elk jaar een nieuwe polis waar uw nieuwe kortingstrede ook op staat.

Opbouwen van schadevrije jaren voor bestuurders van een (bestel)auto

Elk jaar dat u een bedrijfsauto rijdt en geen schade claimt bij een verzekeraar, bouwt u een ‘schadevrij jaar’ op.

Het aantal schadevrije jaren heeft u alleen nodig als u een nieuwe verzekering afsluit. Of als u overstapt naar een andere verzekeraar. Het aantal schadevrije jaren bepaalt welke premie u gaat betalen.

De verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars gebruiken allemaal dezelfde tabel voor het berekenen van het aantal schadevrije jaren. Dat is prettig. Want dan bouwt u de schadevrije jaren op dezelfde manier op en kunt u premies beter vergelijken als u een verzekering kiest.

Uw schadevrije jaren staan op uw polis. Dit vindt u ook terug in de schadevrije-jaren-tabel. U ziet makkelijk hoeveel schadevrije jaren u de volgende jaren heeft. Ook als u een schade door uw verzekeraar heeft laten uitkeren.

Tabel no-claimkorting (Bonus-Malus)

Hoe werkt de Bonus-Malus tabel? 

  1. Kijk op uw polis welke kortingstrede u nu heeft.
  2. In de tabel ziet u of u korting krijgt op uw premie en welk percentage.
  3. Heeft u geen schade? Is er sprake van 1, 2, 3, of 4 schades? Of meer dan 4? Kijk dan in welke kortingstrede u terecht komt. En vergelijk die kortingstrede met het percentage voor het komende jaar.

Voorbeeld

U zit in kortingstrede 11 en krijgt 70% korting op uw premie. Heeft u geen schade, dan gaat u het volgende premiejaar naar trede 12 en krijgt u 71% korting. Is er toch sprake van 1 schade? Dan gaat u naar trede 6 en krijgt het volgende premiejaar 55% korting. Het volgende jaar heeft u geen schade en gaat u naar trede 7, waardoor u weer korting begint op te bouwen.

Bonus-Malus Tabel

Huidige Korting Bij geen schade het volgende jaar Bij 1 schade het volgende jaar Bij 2 schades het volgende jaar Bij 3 schades het volgende jaar
Huidige trede 20 75% 75% 74%  69% 50%
Huidige trede 19 75% 75% 73% 67% 45%
Huidige trede 18 75% 75% 72% 65% 40%
Huidige trede 17 75% 75% 71% 60% 30%
Huidige trede 16 75% 75% 70% 55% 20%
Huidige trede 15 74% 75% 69% 50% 20%
Huidige trede 14 73% 74% 67% 45% 20%
Huidige trede 13 72% 73% 65% 40% 20%
Huidige trede 12 71% 72% 60% 30% 20%
Huidige trede 11 70% 71% 55% 20% 20%
Huidige trede 10 69% 70% 50% 20% 20%
Huidige trede 9 67% 69% 45% 20% 20%
Huidige trede 8 65% 67% 40% 20% 20%
Huidige trede 7 60% 65% 30% 20% 20%
Huidige trede 6 55% 60% 20% 20% 20%
Huidige trede 5 50% 55% 20% 20% 20%
Huidige trede 4 45% 50% 20% 20% 20%
Huidige trede 3 40% 45% 20% 20% 20%
Huidige trede 2 30% 40% 20% 20% 20%
Huidige trede 1 20% 30% 20% 20% 20%

Tabel schadevrije jaren

Hoe werkt de schadevrije jaren-tabel? 

  1. Kijk op uw polis wat het huidige aantal schadevrije jaren is.
  2. Kies wat bij uw ‘huidige schadevrije jaren’ past in de tabel.
  3. Is er in 1 vol jaar sprake van 1 of meer schades die u via de verzekeraar laat uitbetalen? Dan ziet u in de kolommen 'schadevrije jaren bij 1/2/3/4 schades' wat uw nieuwe aantal schadevrije jaren wordt. Voor elk jaar dat u geen schade claimt, komt er 1 schadevrij jaar bij.

Voorbeeld

U heeft 12 schadevrije jaren. In het volgende verzekeringsjaar (bijvoorbeeld van 1 augustus tot 1 augustus) heeft u 1 schade. Het aantal schadevrije jaren wordt dan 7. Het volgende jaar heeft u geen schade en wordt het aantal schadevrije jaren 8.

Heeft u 12 schadevrije jaren en 2 schades? Dan gaat u naar 2 schadevrije jaren. Heeft u in het volgende jaar weer schade? U gaat dan uit van 2 schadevrije jaren en u ziet dat u dan bij 1 schade terugvalt naar -3.

Schadevrije jaren-tabel

Huidige schadevrije jaren Schadevrije jaren bij 1 schade Schadevrije jaren bij 2 schades Schadevrije jaren bij 3 schades Schadevrije jaren bij 4 schades
15 10 5 0 -5
14 9 4 -1 -5
13 8 3 -2 -5
12 7 2 -3 -5
11 6 1 -4 -5
10 5 0 -5 -5
9 4 -1 -5 -5
8 3 -2 -5 -5
7 2 -3 -5 -5
6 1 -4 -5 -5
5 0 -5 -5 -5
4 -1 -5 -5 -5
3 -2 -5 -5 -5
2 -3 -5 -5 -5
1 -4 -5 -5 -5
0 -5 -5 -5 -5
-1 -5 -5 -5 -5
-2 -5 -5 -5 -5
-3 -5 -5 -5 -5
-4 -5 -5 -5 -5
-5 -5 -5 -5 -5