header_collegebeschermingspolis

Collegebeschermingspolis

Rechtsbijstand, bestuurdersaansprakelijkheid en traumabegeleiding voor burgemeester, wethouders en raadsleden

 • Rechtsbijstand bij een strafrechtelijke of civielrechtelijke aanspraak
 • Privévermogen van overheidsfunctionarissen is beschermd bij een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim
 • Juridische hulp bij het verhalen van eigen schade als gevolg van fysiek geweld
 • Geen wachttijd of eigen risico
icon-overheidspecialist
overheidspecialist
Vragen? Onze specialisten staan voor u klaar. Bel ons op (055) 579 7793.
Tot 17.30 uur

Wat is de Collegebeschermingspolis?

Met deze verzekering krijgt u juridisch advies en rechtsbijstand. De verzekering biedt bescherming voor aanspraken op het privévermogen bij het uitvoeren van bestuursfuncties bij privaatrechtelijke rechtspersonen. De verzekering bestaat uit 3 onderdelen:

 • rechtsbijstand,
 • bestuurdersaansprakelijkheid en
 • traumabegeleiding.

Wie zijn verzekerd met de Collegebeschermingspolis?

De verzekering is bedoeld voor burgemeester, wethouders en alle raadsleden van de gemeente. Aanvullend kan de gemeente bestuurdersaansprakelijkheid voor gemeenteambtenaren verzekeren.

Verzekerd in onze Collegebeschermingspolis

Verzekerd

 • Juridische hulp bij strafrechtelijke vervolging die te maken heeft met uw functie
 • Juridische hulp bij een civielrechtelijke zaak die te maken heeft met uw functie
 • Juridische hulp als u (loon)schade heeft door geweld en bedreiging door anderen
 • Juridische hulp bij claims die te maken hebben met bestuurdersaansprakelijkheid
 • Schade door bestuurdersaansprakelijkheid

Niet verzekerd

 • Juridische hulp bij conflicten buiten Nederland, Duitsland en België
 • Schade veroorzaakt door opzet of nalatigheid
 • Geschillen tussen de gemeente (verzekeringnemer) en verzekerde
In de voorwaarden leest u precies wat u wel en niet verzekert met onze Collegebeschermingspolis.

Goed verzekerd met de Collegebeschermingspolis van Centraal Beheer

1 vast aanspreekpunt

U heeft 1 vast aanspreekpunt voor al uw vragen over de verzekering.

24-uurs bereikbaarbeid

De telefonische helpdesk van Stichting Achmea Rechtsbijstand is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Geen wachttijd

In tegenstelling tot andere rechtsbijstandverzekeringen is er geen wachttijd van 3 maanden.

Dit kunt u extra verzekeren

Bestuurdersaansprakelijkheid voor ambtenaren

Een ambtenaar kan in zijn functie benoemd worden als bestuurder van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Hij kan dan als bestuurder hoofdelijk en persoonlijk worden aangesproken. Deze verzekering biedt dekking voor verweer tegen aanspraken en vergoedt schade bij een aanspraak op basis van bestuurdersaansprakelijkheid.

Maak kennis met uw specialist

"Alles rondom aansprakelijkheid en verzekeren is voor veel overheden en overheidsinstanties best ingewikkelde kost. Samen met mijn team hopen wij onze klanten daarin wegwijs te maken. Zo organiseren we verschillende evenementen om kennis met elkaar te kunnen delen. Er staat altijd een team van ervaren overheidsspecialisten voor u klaar. Verzekeren is mensenwerk. Persoonlijk en deskundig contact maakt dan het verschil!"

Caroline Koekenbier, businesspartner Overheid Centraal Beheer


Uit de dagelijkse praktijk

Voorbeeld 1
Uit politieonderzoek blijkt dat de verantwoordelijke wethouders van een gemeente verontreinigde locaties uit tijds- en kostenoverwegingen niet hebben aangemeld als ‘te saneren grond’ bij de Provincie. Het Openbaar Ministerie vervolgt de wethouder strafrechtelijk, omdat de Wet Milieubeheer en de Wet Bodembescherming zijn overtreden.

Voorbeeld 2
Een wethouder grondzaken bespreekt met een plaatselijke ondernemer de verplaatsing van zijn bedrijf. Als het bedrijf is verplaatst, zegt de ondernemer dat de wethouder had beloofd dat de aanlegkosten van bepaalde voorzieningen niet voor rekening van de ondernemer zijn. De wethouder ontkent dit achteraf. Daarom stelt de ondernemer de gemeente aansprakelijk. Ook de wethouder wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de schade.

Veelgestelde vragen

U kunt een schade melden bij Stichting Achmea Rechtsbijstand. Bel: (088) 462 2386 of meld uw schade online op achmearechtsbijstand.nl. Wij hebben de uitvoering van de verzekering overgedragen aan deze stichting.

Het bestuurdersaansprakelijkheids deel van deze verzekering biedt dekking voor collegeleden, raadsleden en ambtenaren die vanuit een maatschappelijk belang als bestuurder, commissaris of toezichthouder bij privaatrechtelijke rechtspersonen benoemd zijn door middel van een raadsbesluit. Voorwaarde is dat deze privaatrechtelijke rechtspersonen een balanstotaal hebben van maximaal € 6.000.000,-.
Het rechtsbijstand deel van deze verzekering biedt dekking voor burgemeester, wethouders en raadsleden die aangesproken worden op hun functioneren in publiekrechtelijke organen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

De verzekering biedt € 200.000,- dekking per aanspraak per rechtspersoon met een maximum van € 400.000,- per verzekeringsjaar per gemeente.

De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen van de Stichting Achmea Rechtsbijstand. Wordt een externe deskundige ingeschakeld, dan wordt maximaal € 40.000,- vergoed.

Heeft u nog vragen?

Onze specialisten Overheid staan voor u klaar om uw vragen over de Collegebeschermingspolis te beantwoorden. Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder!