Grafimedia WIA-verzekering

Verklein het inkomensverlies bij arbeids­ongeschikt­heid

Kan uw medewerker na 2 jaar ziekte nog steeds niet of minder aan het werk? Dan vraagt hij of zij een WIA-uitkering aan bij UWV. De loondoorbetalingsverplichting stopt voor de werkgever namelijk na 104 weken arbeidsongeschiktheid. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een arbeidsongeschikte medewerker krijgt van UWV de wettelijke WIA-uitkering. Als werkgever kunt u voor uw medewerker(s) een WIA-verzekering afsluiten. Zodat uw arbeidsongeschikte medewerker een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering krijgt.

De Grafimedia WIA verzekeringen

Al vele jaren is in de Grafimedia-cao een aantal aanvullingen op de (wettelijke) arbeids­ongeschiktheidsuitkering opgenomen. Bedrijven die de Grafimedia-cao toepassen zijn verplicht de WIA-verzekering aan te bieden aan werknemers. Dit kunt u als werkgever regelen door de aanvullende WIA-verzekering voor de Grafimedia branche en de Grafimedia Compensatieverzekering af te sluiten. Centraal Beheer heeft hierover afspraken gemaakt met de ROGB.
Aanmelden

Aanvullende WIA-verzekeringen voor de Grafimedia branche

Komt een medewerker na 2 jaar in de WGA? Dan biedt de aanvullende WIA-verzekering voor de Grafimedia tot de WIA-loongrens een aanvulling op het inkomen. De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) is onderdeel van de WIA. Download de WGA beslisboom die u vrijblijvend helpt bij de keuze voor WGA eigenrisicodragerschap. 

Wordt een medewerker voor 35% of meer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij vanuit deze verzekering een aanvulling tot minimaal 70% van het oude loon tot de AOW-leeftijd. Lukt het de medewerker om de restverdiencapaciteit voor minimaal 50% te benutten? Dan verhoogt Centraal Beheer de aanvulling tot maar liefst 75% van het oude loon. Bij het bepalen van het bruto loon gaan wij uit van het bruto jaarloon volgens het uniforme loonbegrip. Dit is het loon dat de werkgever opgeeft aan de Belastingdienst voor de berekening van loonheffingen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

 • Uw medewerker is verzekerd van minimaal 70% van zijn bruto jaarloon tot de WIA-loongrens
 • Wij verhogen het dekkingspercentage met 5% als uw medewerker minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit benut
 • De vergoeding gaat tegelijk in met de WIA-uitkering
 • Wij verhogen de vergoeding elk jaar met de WIA-index (maximaal 3%)
 • De vergoeding loopt door tot de AOW-leeftijd van uw medewerker. De AOW-leeftijd kan per persoon verschillend zijn
 • U betaalt premie tot maximaal 2 jaar voor AOW-leeftijd van de medewerker
 • U betaalt geen premie meer als een medewerker een vergoeding ontvangt
 • De premie wordt ingehouden op het bruto loon van de medewerker

Premiepercentage vanaf 2024

Premiepercentage
Aanvullende  WIA-verzekering voor de Grafimedia branche 0,30%

Grafimedia Compensatieverzekering

Deze verzekering is er voor medewerkers die tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt worden. U ontvangt maandelijks een vergoeding zolang de medewerker in dienst is. U bepaalt zelf hoe u deze vergoeding besteedt. Bijvoorbeeld aan re-integratie, (om)scholing, werkplekaanpassing of een aanvulling op het loon van uw medewerker.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

 • Financiële ondersteuning voor de werkgever zo lang de medewerker in dienst is
 • Wij betalen de vergoeding aan de medewerker als deze uit dienst is
 • Wij verhogen de vergoeding elk jaar met de WIA-index (maximaal 3%)
 • Het bruto jaarloon van uw medewerker is verzekerd tot maximaal de WIA-loongrens
 • Alle medewerkers doen mee
 • U betaalt premie tot 2 jaar voor de AOW-leeftijd
 • De vergoedingsduur is maximaal 5 jaar
 • De premie wordt volledig betaald door de werkgever en is een percentage over het bruto loon van de medewerker

Premiepercentage vanaf 2024

Premiepercentage
Grafimedia Compensatieverzekering 0,020 %

Heeft u medewerkers in dienst die meer verdienen dan de WIA-loongrens?

Het inkomen bij arbeidsongeschiktheid tot de WIA-loongrens is goed geregeld door de Grafimedia WIA aanvullingsverzekeringen. Toch lopen uw medewerkers dan nog steeds een inkomensrisico voor het bruto jaarloon boven de WIA-loongrens. U kunt dit risico beperken door uw verzekering uit te breiden. Met deze uitbreiding verzekert u ook het jaarloon boven de WIA-loongrens tot € 125.000. En zelfs het jaarloon boven € 125.000 kan verzekerd worden.

Uw voordelen

 • Eenvoudig in administratie: u hoeft de medewerkers slechts 1 keer aan te melden
 • Eenduidige en goede arbeidsvoorwaarde voor alle medewerkers
 • U heeft 1 premiepercentage tot de WIA-loongrens, 1 premiepercentage voor het jaarloon boven de WIA-loongrens tot € 125.000 en 1 premiepercentage voor het jaarloon boven € 125.000
 • De vergoeding loopt door tot de AOW-leeftijd van uw medewerker. De AOW-leeftijd kan per persoon verschillend zijn
 • U betaalt premie tot maximaal 2 jaar voor de AOW-leeftijd van de medewerker
 • U betaalt geen premie meer als een medewerker een vergoeding ontvangt
Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft. Wij adviseren u graag over de oplossing die het beste past bij uw situatie en verstrekken vrijblijvend een offerte.

Waarom kiezen voor de aanvullende WIA-verzekeringen voor de Grafimedia branche?

Wij zetten de  belangrijkste voordelen voor u op een rij.
Uw medewerkers zijn verzekerd voor minimaal 70% van hun bruto jaarloon tot de WIA-loongrens. U kunt ook het loon boven de WIA-loongrens verzekeren met een aanvullende WIA-verzekering. Dit zorgt voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor het werven en behouden van personeel.
Wij geven u advies en ondersteunen u in het proces van re-integratie. Daarvoor hebben wij ervaren deskundigen in huis. Bijvoorbeeld een arts, arbeidsdeskundige en loop­baan­adviseur. Kijk voor meer informatie in de brochure WIA-re-integratieservice.
U kunt als werkgever met uw medewerkers afspreken dat zij meebetalen aan de premie. Zo bespaart u kosten. Wij adviseren u vrijblijvend.
U heeft 1 vaste contactpersoon. U hoeft geen beschikkingen van UWV meer op te sturen voor medewerkers die een vergoeding ontvangen (wij ontvangen wijzigingen auto­ma­tisch). U houdt uw administratie makkelijk bij via ons Online Meldloket. En uw medewerkers hebben vooraf géén medische keuring nodig.
Wij vullen het inkomen (tot de WIA-loongrens of tot € 125.000) met 5% aan als uw medewerkers ten minste 50% van hun restverdiencapaciteit benutten. Wij verzorgen daarnaast wachtlijstbemiddeling: uw medewerkers kunnen sneller weer aan het werk. U betaalt hiervoor geen aanvullende kosten.

Wilt u meer weten?

Lees dan de voorwaarden van onze aanvullende WIA-verzekering voor de Grafimedia branche “Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel” en “WIA-Compensatieverzekering”. Of bekijk de brochure voor uw medewerkers in de Grafimedia branche.

Bereken het inkomen van uw langdurig arbeidsongeschikte medewerker met onze WIA calculator
Aanmelden
Vragen? Bel ons gerust op (055) 579 8198 of maak een terugbelafspraak.