test

Centraal Beheer Algemeen Pensioen­fonds

Samen werken aan een persoonlijk pensioen

  • Krachten bundelen in kringen
  • Risico’s delen
  • Alle pensioenregelingen mogelijk
  • Slim vermogensbeheer

Over een APF

Ons pensioenstelsel staat onder druk. De huidige manier van pensioen opbouwen en organiseren lijkt niet genoeg voor de toekomst. Werkgevers en pensioenfondsen zoeken naar andere oplossingen om het pensioen van hun deelnemers veilig te stellen. Dat kan met Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF).

Wat is Centraal Beheer APF?

Centraal Beheer APF is een pensioenuitvoerder die de krachten van werknemers, werk­gevers en pensioenfondsen bundelt. Door samenwerking en innovatie ontstaan er schaal­voordelen in administratie, vermogensbeheer en bestuur en wordt er een pensioen gecreëerd dat is opgewassen tegen de toekomst.

Informatievideo: wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat is Centraal Beheer APF video

Wat is een kring?

Een APF maakt het makkelijker om verschillende pensioenregelingen in één pensioen­fonds uit te voeren. Dat komt onder andere door ‘collectiviteitskringen’. In een collec­ti­viteitskring zitten pensioenregelingen van verschillende werkgevers­(groepen) en bedrijfs­takken. Werkgevers kunnen hun pensioenregeling onderbrengen in aparte collectiviteits­kringen die allemaal worden beheerd door één APF.

Kringen bij Centraal Beheer APF

Centraal Beheer APF heeft vier zogenaamde ‘standaard kringen’, waaraan werkgevers en pensioen­fondsen op basis van een aantal uitgangspunten kunnen meedoen. Voor pensioen­fondsen is ook een ‘Eigen kring’ mogelijk. Bij een Eigen kring houdt het pensioen­fonds zijn eigen identiteit en beleid.

Wie kan deelnemen?

Centraal Beheer APF is geschikt voor alle collectieve pensioenregelingen bij:
  • Werkgevers
  • Ondernemingspensioenfondsen
  • Vrijwillige bedrijfstakpensioenfondsen
  • Beroepspensioenfondsen
Wettelijk is bepaald dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen niet mogen deel­nemen aan een APF.

Altijd een pensioenoplossing

Centraal Beheer APF heeft altijd een pensioenoplossing die aansluit op de vraag van werk­gevers, pensioenfondsen en adviseurs. De kracht zit in het tegelijk uitvoeren van veel pensioen­regelingen. Hoe ingewikkeld de pensioenregeling ook is, Centraal Beheer APF maakt het op elk moment helder voor deelnemers door een geavanceerd administratieplatform.

Lees meer over de pensioenoplossingen van Centraal Beheer APF.
Neem contact op
Wilt u meer weten over Centraal Beheer APF? Neem dan gerust contact met ons op.