Wilt u zonnepanelen op uw bedrijfspand?

Wij zetten de belangrijkste tips voor u op een rij

Zonnepanelen zijn verzekerd bij onder andere onze Gebouwenverzekering. Een zonnepaneleninstallatie verhoogt de waarde van uw bedrijfspand. En brengt extra risico’s met zich mee. Controleer of u nog voor het juiste bedrag verzekerd bent.
Steeds meer ondernemers kiezen voor zonnepanelen. En dat is niet voor niets. Met zonnepanelen bespaart u op uw energiekosten. En u verbetert het energielabel van uw bedrijfspand. Ook zijn er aantrekkelijke belastingvoordelen voor u. Wilt u ook zonnepanelen laten installeren? Lees dan onze tips.

Aanschaf, plaatsing en onderhoud zonnepanelen

De overheid heeft regels voor het plaatsen van zonnepanelen. Hier moet u zich natuurlijk aan houden.
Ook in de markt van zonnepanelen is goedkoop meestal duurkoop. Een gecertificeerde en ervaren leverancier kent de bijzondere aandachtspunten van een PV-installatie. Dit is de installatie die zonne-energie omzet in elektriciteit. Kies bijvoorbeeld voor een InstallQ-goedgekeurd installateur. Heeft u een bedrijfsgebouw? Kies dan voor een bedrijf dat is goedgekeurd voor installaties groter dan 3x25A (aansluitwaarde).

Spreek met uw leverancier een opleveringskeuring af volgens Scios Scope 12 of NEN-EN-IEC 62446 in combinatie met NEN 1010:2015.

Wilt u meer zekerheid? Laat dan de keuring uitvoeren volgens Scios Scope 12 door een gespecialiseerd inspectiebureau. Bij grote(re) installaties kan uw verzekeraar een keuring door een externe partij als voorwaarde stellen.

Controleer of de panlatten of tengels van uw pannendak voldoende sterk zijn om de zonnepanelen te dragen. En laat altijd door een bouwkundig constructeur berekenen of u uw dak extra moet laten verstevigen. Voor de bouwkundige aspecten van een zonnepaneelinstallatie gelden nog geen wettelijke verplichtingen. Wel geeft de NEN 7250-norm hiervoor richtlijnen.
Wanneer de panelen gemonteerd zijn, is het vaak lastiger om het dak te onderhouden. Het is daarom verstandig om dit vóór het plaatsen van de panelen te doen.
Panelen op asbest daken zijn niet te verzekeren.

Kies voor onbrandbare of moeilijk brandbare dakisolatie, zoals steenwol of PIR. Dit in combinatie met dakbedekking van PVC, EPDM of TPO. Als er dan brand ontstaat in de zonnepaneleninstallatie, dan slaat deze minder snel over naar uw pand.

Uw verzekeraar kan als voorwaarde stellen dat de zonnepanelen niet op een dak met brandbare isolatie geplaatst worden.


Glaspanelen zijn brandveiliger dan andere panelen. En ze geven minder kans op afname van het resultaat. Glaspanelen zijn wel duurder in aanschaf. En ze zijn zwaarder dan standaardpanelen. Houd hier rekening mee bij de constructieberekening.
Hiermee zorgt u ervoor dat een slechte prestatie – bijvoorbeeld door schaduw - van het ene paneel niet de rest van de installatie bepaalt. Zo levert uw installatie meer op. Zet de ingebouwde vlamboogdetectie (in power optimizers) altijd aan.
Kies voor een installatie met power optimizers of micro-omvormers. Zo maakt u uw installatie veiliger en verbetert u uw rendement. Zet de ingebouwde vlamboogdetectie (in power optimizers) altijd aan.
Heeft uw pand een dak van sandwichpanelen? Dan kunt u de bevestiging van de zonnepanelen het best laten verbinden aan de hoofddraagconstructie van het pand.
Of groepenkast. Let hierbij op de regels volgens NEN 1010:2015.
Laat voor de duurzaamheid van uw installatie en veiligheid van uw pand uw zonnepaneleninstallatie minstens 1 keer in de 5 jaar keuren. Gebruik hierbij Scios Scope 12 of NEN-EN-IEC 62446 in combinatie met NEN 1010:2015.
Worden uw zonnepanelen gestolen? Dan kunt u ze hiermee beter laten opsporen. De serienummers van uw zonnepanelen vraagt u op bij uw installateur.

Tips van ondernemers

Anti-diefstalbouten

“Ik heb me van tevoren niet gerealiseerd dat zonnepanelen diefstalgevoelig zijn. Wij stonden raar te kijken toen er bij ons 24 zonnepanelen ontbraken. Ze waren net geplaatst. De nieuwe zonnepanelen hebben we maar gelijk vastgezet met anti-diefstalbouten. Een tip voor andere ondernemers? Staan uw zonnepanelen op de grond? Zet er dan een degelijk hekwerk omheen of zorg voor elektronische beveiliging.”

Schoonmaken

“Vieze zonnepanelen leveren minder energie op. Ik kan je vertellen dat zelf het dak opklimmen makkelijker gezegd dan gedaan is. Je loopt bovendien kans de zonnepanelen te beschadigen. Wij laten ze daarom regelmatig schoonmaken door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf.”

Verzekerd in onze Gebouwenverzekering

Is de waarde van uw zonnepaneleninstallatie in de herbouwwaarde van uw bedrijfsgebouw opgenomen? Dan zijn uw zonnepanelen verzekerd in onze Gebouwenverzekering. U hoeft geen aparte verzekering af te sluiten. Lees hieronder welke schade aan uw zonnepanelen wel en niet verzekerd is in onze Gebouwenverzekering.

Wel verzekerd

 • Schade door brand, storm, water en hagel.
 • Schade door blikseminslag, overspanning, inductie of ontploffing.
 • Bereddingskosten: kosten die u maakt om schade te voorkomen of te verminderen.
 • Opruimingskosten.
 • Noodvoorzieningen die u moet treffen om direct dreigende schade te voorkomen.
 • Niet zichtbare schade die door hagel ontstaat en waardoor de opbrengst in kWh vermindert.

Niet verzekerd

 • Schade door een natuurramp. Zoals een aardbeving, vulkaanuitbarsting of overstroming. Brand of ontploffing door een overstroming is wel verzekerd.
 • Schade door illegale activiteiten.
 • Schade aan gebouwen die in aanbouw zijn en nog niet opgeleverde gebouwen.
 • Milieuschade. Daarvoor hebben wij de Milieuschadeverzekering.
 • Opzet, roekeloosheid of schuld aan de schade door uzelf.
 • Niet zichtbare schade met een andere oorzaak dan hagel. Bijvoorbeeld microcracks.