test

Laat uw elektrische installatie keuren

Verklein de kans op brand

Een elektrakeuring is nodig in de volgende situaties:

 • U heeft een brandverzekering bij ons afgesloten.
 • Uw totale verzekerde bedrag voor uw gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsschade is meer dan € 500.000,-.

1 op de 4 branden bij bedrijven heeft een elektrische oorzaak

Een brand heeft nare gevolgen voor uw pand, product en uw spullen. Ook kan uw bedrijf een tijd stil liggen. Voorkomen is beter. Daarom is een elektrakeuring verplicht bij een verzekering van uw gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsschade. Een elektra-inspecteur controleert of uw elektrische installatie veilig is. Heeft u een geldig rapport volgens de NEN 3140? Dan blijft deze geldig tot de datum die in het rapport staat. Met een maximum van 5 jaar. Hierna moet de elektrische installatie gekeurd zijn volgens de SCIOS Scope 10. Heeft u nog niet eerder een elektrakeuring laten uitvoeren? Dan heeft u 1 jaar de tijd om uw installatie te laten goedkeuren. Daarna moet een herkeuring plaatsvinden binnen de termijn die in het inspectierapport SCIOS Scope 10 staat aangegeven. Eventuele gebreken moeten hersteld worden. Heeft u de keuring niet laten uitvoeren of gebreken laten herstellen? Dan is de schade niet verzekerd of heeft u een (extra) eigen risico. Welke voorwaarden en verplichtingen precies voor u gelden, kunt u vinden in de clausule op uw polis. Maak dus nu een afspraak om uw elektrische installatie te laten keuren. Dan verkleint u de kans op brand.

Elektrakeuring

Regelmatige controles van uw elektronische installatie voorkomt schade door brand.

Uw elektrische installatie

Met een SCIOS Scope 10  te keuren elektrische installatie bedoelen we:
 • Alle delen van de elektrische installatie (vanaf de elektriciteitsmeter tot en met het stopcontact) die tot en bij het gebouw horen, zoals klimaatinstallaties, liftinstallaties, omvormers en laadpalen; als de verzekerde eigenaar hiervan is, of hier volgens een overeenkomst verantwoordelijk voor is.
 • Toestellen, machines, apparaten en ook (verleng)snoeren, verdeeldozen enzovoort die aangesloten zijn of aan te sluiten zijn op het elektrische netwerk/installatie; als de verzekerde eigenaar hiervan is, of hier volgens een overeenkomst verantwoordelijk voor is.

Een elektra-inspecteur controleert of uw installatie veilig is

De elektra-inspecteur loopt samen met u door uw bedrijf en wijst u direct op aandachtspunten. Na het bedrijfsbezoek krijgt u een rapport waarin duidelijk staat of uw installatie wel of niet aan de veiligheidseisen voldoet. Voldoet uw installatie, dan krijgt u een rapport met daarin de goedkeuring.

Zijn er gebreken? Dan staan deze in het rapport. U ziet ook welke gebreken u als eerste moet herstellen. Laat de gebreken binnen 4 maanden herstellen. Is alles hersteld? Dan kan de herstelverklaring worden ondertekend door uw installateur.

Maak nu een afspraak voor elektrakeuring

De elektrakeuring mag alleen worden uitgevoerd door inspectiebedrijven met een SCIOS Scope 10 certificaat. Wij raden aan te kiezen voor een onafhankelijk inspectiebedrijf.
Bereken hier uw prijs voor een elektrakeuring

Elektrakeuring nodig voor dekking bij brand

Maak nu een afspraak voor elektrakeuring

Wij raden een onafhankelijk inspectiebedrijf aan.

Tips over elektriciteit en veiligheid in uw bedrijf

Uw elektrische installatie is nodig voor verlichting, machines, ventilatie, beveiliging en verwarming van uw bedrijf. Het goed aanleggen en onderhouden van uw installatie voorkomt problemen.

Veelgestelde vragen

Tijdens de keuring moet de spanning van de installatie af. Plan de elektrakeuring dus op een moment dat dit geen problemen geeft in uw bedrijf.

1 op de 4 branden bij bedrijven heeft een elektrische oorzaak. Een brand heeft nare gevolgen voor uw pand, product en uw spullen. Ook kan uw bedrijf een tijd stil liggen. Voorkomen is beter. Veel schade is te voorkomen door een goede installatie in aanleg, onderhoud en beheer. Daarom is een elektrakeuring nodig bij een verzekering van uw gebouw, inventaris, voorraden en bedrijfsschade.

Dit geldt niet standaard voor VvE’s met alleen een woonbestemming. Dit geldt alleen voor appartementsrechten met een bedrijfsbestemming. De eigenaar van het appartementsrecht moet de elektrakeuring zelf laten uitvoeren.

Met een SCIOS Scope 10  te keuren elektrische installatie bedoelen we:

 • Alle delen van de elektrische installatie (vanaf de elektriciteitsmeter tot en met het stopcontact) die tot en bij het gebouw horen, zoals klimaatinstallaties, liftinstallaties, omvormers en laadpalen; als de verzekerde eigenaar hiervan is, of hier volgens een overeenkomst verantwoordelijk voor is.
 • Toestellen, machines, apparaten en ook (verleng)snoeren, verdeeldozen enzovoort die aangesloten zijn of aan te sluiten zijn op het elektrische netwerk/installatie; als de verzekerde eigenaar hiervan is, of hier volgens een overeenkomst verantwoordelijk voor is.

De NTA 8220 richt zich op brandrisico’s vanuit de elektrische installatie. Dit is de norm die geldt voor het waarborgen van een brandveilige elektrische installatie.

SCIOS Scope 10 is de certificeringsregeling voor elektra inspectiebedrijven. Vakkundige personen keuren dan uw elektrische installatie.

In het inspectierapport SCIOS Scope 10 staat de juiste termijn. Iedere 3 tot 5 jaar een keuring laten uitvoeren is gebruikelijk. Er wordt vaak iets veranderd aan de elektrische installatie of er worden elektrische apparaten toegevoegd. Dit heeft invloed op de installatie.

U leest al uw verplichtingen in de clausule elektrische installatie op uw polisblad. U moet in ieder geval:
 1. opdracht geven voor een SCIOS Scope 10 keuring van de elektrische installatie aan een gecertificeerd inspectiebureau en deze keuring laten uitvoeren;
 2. de bij de keuring vastgestelde gebreken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 maanden na de keuringsdatum, laten herstellen;
 3. de elektrische installatie regelmatig laten herkeuren. De termijn waar binnen dit verplicht is staat in het inspectierapport SCIOS Scope 10;
 4. alle (herstel) werkzaamheden aan de elektrische installatie uit laten voeren door een vakbekwaam elektrotechnisch opgeleid installateur;
 5. een onderdeel dat direct (brand)gevaar vormt meteen loskoppelen van de elektrische installatie. Is dat loskoppelen van de elektrische installatie niet mogelijk dan moet dat onderdeel direct hersteld of vervangen worden;
 6. bij schade een geldig inspectierapport SCIOS Scope 10 kunnen overleggen en met een ondertekende herstelverklaring aan kunnen tonen dat de geconstateerde gebreken zijn hersteld.

Gecertificeerde inspectiebedrijven volgens SCIOS Scope 10.

Wij hebben meerdere onafhankelijke bedrijven geselecteerd die gespecialiseerd zijn. Deze bedrijven werken landelijk en hebben veel ervaring met technische installaties. Laat u door een ander bedrijf de keuring doen? Toets dan of zij de juiste kennis in huis hebben (gecertificeerd zijn).

De kosten van een elektrakeuring hangen af van het gebruik van uw installatie en de grootte van uw bedrijf. De prijsindicatie elektra-inspectie SCIOS Scope 10 verschilt per branche. Bereken zelf uw prijsindicatie.

Dan moet u de gebreken herstellen. Deze staan in het rapport. Er zijn:

 • Gebreken met direct gevaar. Deze moet u meteen laten herstellen.
 • Overige gebreken. Deze moet u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 maanden na keuringsdatum laten herstellen.

Dit is het bewijs dat u (weer) een veilige installatie heeft. Als alle problemen opgelost zijn, ondertekent degene die hersteld heeft een herstelverklaring. Deze herstelverklaring heeft u nodig om bij een schade aan te tonen dat de gebreken zijn hersteld.

Zonder herstelverklaring is uw installatie niet goedgekeurd. Want de gebreken die ontdekt zijn bij de keuring zijn (nog) niet hersteld. En heeft u schade? Dan is de schade niet verzekerd of heeft u een (extra) eigen risico. U leest op uw polisblad precies wat er voor u geldt.

Tips van ondernemers

“De keuring heeft ons inzicht gegeven in een aantal gebreken die met gemak tot een brand hadden kunnen leiden. Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Mijn advies is dan ook om de keuring en het onderhoud uit te besteden aan gekwalificeerde bedrijven. Dit kan je een hoop ellende besparen.”

Cor van Vilsteren, algemeen directeur van metaalbedrijf MCM B.V.
“Als ondernemer wil je de continuïteit van je bedrijf borgen. Alle elektra moet dan in goede staat verkeren. Daarom is periodieke keuring erg belangrijk. En wanneer je een pand huurt, spreek vooraf met de eigenaar van het gebouw af, dat hij zijn eigen installaties ook periodiek keurt. En laat herstellen als dat nodig is.”

Wietse Sijpersma, algemeen directeur van Sijpersma Techniek B.V.