Laat uw elektrische installatie keuren

Verklein de kans op brand

Een elektrakeuring is nodig in de volgende situaties:

  • U heeft een brandverzekering bij ons afgesloten.
  • Uw totale verzekerde bedrag voor uw gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsschade is meer dan € 500.000,-.

1 op de 4 branden bij bedrijven heeft een elektrische oorzaak

Een brand heeft nare gevolgen voor uw pand, product en uw spullen. Ook kan uw bedrijf een tijd stil liggen. Voorkomen is beter. Daarom is een elektrakeuring verplicht bij een verzekering van uw gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsschade. Een elektra-inspecteur controleert of uw elektrische installatie veilig is U heeft 1 jaar de tijd om uw installatie te laten keuren . En daarna iedere 5 jaar opnieuw. Eventuele gebreken moeten hersteld worden. Heeft u de keuring niet laten uitvoeren of gebreken laten herstellen? Dan is er een (extra) eigen risico bij schade als de elektrische installatie de oorzaak van de brand is. Maak dus nu een afspraak om uw elektrische installatie te laten keuren. Dan verkleint u de kans op brand en bent u goed verzekerd als het toch misgaat.

Elektrakeuring

Regelmatige controles van uw elektronische installatie voorkomt schade door brand.

Uw elektrische installatie

Met een elektrische installatie bedoelen we alle delen van de elektrische installatie die bij het gebouw horen. Zoals klimaatapparatuur, liftinstallaties en aangesloten machines en apparaten.

Een elektra-inspecteur controleert of uw installatie veilig is

De elektra-inspecteur loopt samen met u door uw bedrijf en wijst u direct op aandachtspunten. U krijgt tips om de brandveiligheid te verhogen. Na het bedrijfsbezoek krijgt u een rapport waarin duidelijk staat of uw installatie wel of niet aan de veiligheidseisen voldoet. Voldoet uw installatie, dan krijgt u een rapport met daarin de goedkeuring.

Zijn er gebreken? Dan staan deze in het rapport. U ziet ook welke gebreken u als eerste moet herstellen. Laat de gebreken binnen 4 maanden herstellen. Is alles hersteld? Dan kan de herstelverklaring worden ondertekend door uw installateur.

Maak nu een afspraak voor elektrakeuring

De elektrakeuring mag alleen worden uitgevoerd door inspectiebedrijven met een SCIOS Scope 10 certificaat. Wij raden aan te kiezen voor een onafhankelijk inspectiebedrijf.
Bereken hier uw prijs voor een elektrakeuring

Elektrakeuring nodig voor dekking bij brand

Maak nu een afspraak voor elektrakeuring

Wij raden een onafhankelijk inspectiebedrijf aan.

Tips over elektriciteit en veiligheid in uw bedrijf

Uw elektrische installatie is nodig voor verlichting, machines, ventilatie, beveiliging en verwarming van uw bedrijf. Het goed aanleggen en onderhouden van uw installatie voorkomt problemen.

Veelgestelde vragen

1 op de 4 branden bij bedrijven heeft een elektrische oorzaak. Een brand heeft nare gevolgen voor uw pand, product en uw spullen. Ook kan uw bedrijf een tijd stil liggen. Voorkomen is beter. Veel schade is te voorkomen door een goede installatie in aanleg, onderhoud en beheer. Daarom is een elektrakeuring nodig bij een verzekering van uw gebouw, inventaris, voorraden en bedrijfsschade.

Dit geldt alleen voor appartementsrechten met een bedrijfsbestemming. De eigenaar van het appartementsrecht moet de elektrakeuring zelf laten uitvoeren.

Met een elektrische installatie bedoelen we alle delen van de elektrische installatie vanaf de meter tot en met stopcontact in het gebouw. En installaties die bij het gebouw horen zoals klimaatapparatuur, machines en liftinstallaties.

De NTA 8220 richt zich op brandrisico’s vanuit de elektrische installatie. Dit is de norm die geldt voor het waarborgen van een brandveilige elektrische installatie.

SCIOS Scope 10 is de certificeringsregeling voor elektra inspectiebedrijven. Vakkundige personen keuren dan uw elektrische installatie.

In de clausule op uw polis staat de juiste termijn. Iedere 3 tot 5 jaar een keuring laten uitvoeren is gebruikelijk. Er wordt vaak iets veranderd aan de elektrische installatie of er worden elektrische apparaten toegevoegd. Dit heeft invloed op de installatie.

  1. Opdracht geven voor een SCIOS Scope 10 keuring aan een gecertificeerd inspectiebureau.
  2. De inspectiekeuring laten uitvoeren.
  3. De eventuele maatregelen uit het inspectierapport (laten) uitvoeren.
  4. Een herstelverklaring van het inspectiebureau ondertekenen.
  5. De herstelverklaring via de Preventiemonitor uploaden.
  6. Plannen dat u binnen 5 jaar weer een inspectiekeuring laat uitvoeren.

Gecertificeerde inspectiebedrijven volgens SCIOS Scope 10.

Wij hebben 4 onafhankelijke bedrijven geselecteerd die gespecialiseerd zijn. Deze bedrijven werken landelijk en hebben veel ervaring met technische installaties. Laat u door een ander bedrijf de keuring doen? Toets dan of zij de juiste kennis in huis hebben (gecertificeerd zijn).

Dat hangt af van het gebruik van uw installatie en de grootte van uw bedrijf. Vraag altijd een offerte op bij een van de gecertificeerde inspectiebedrijven. Een globale indicatie van de gemiddelde inspectiekosten exclusief BTW:

Prijsindicatie elektra inspectie SCIOS Scope 10

<    500 m2 - € 400,-

< 1.500 m2 - € 900,-

< 2.500 m2 - € 1.250,-

< 4.000 m2 - € 1.600,-

> 4.000 m2 - maatwerk

De eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie zijn daarbij niet meegenomen.

Dan moet u de gebreken herstellen. Deze staan in het rapport. Er zijn:

  • Gebreken met direct gevaar. Deze moet u meteen laten herstellen.
  • Overige gebreken. Deze moet u binnen 4 maanden laten herstellen.

Dit is het bewijs dat u (weer) een veilige installatie heeft. Als alle problemen opgelost zijn, ondertekent de installateur een herstelverklaring. Deze herstelverklaring heeft u nodig om goed verzekerd te blijven.

U heeft 1 jaar de tijd om uw installatie te laten goedkeuren. Daarna is er een (extra) eigen risico bij schade als uw elektrische installatie de oorzaak van de brand is. Bij een goedgekeurde installatie geldt dit eigen risico niet. De hoogte van het eigen risico leest u in uw clausule.

Tijdens de keuring moet de spanning van de installatie af. Plan de elektrakeuring dus op een moment dat dit geen problemen geeft in uw bedrijf.

Tips van ondernemers

“De keuring heeft ons inzicht gegeven in een aantal gebreken die met gemak tot een brand hadden kunnen leiden. Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Mijn advies is dan ook om de keuring en het onderhoud uit te besteden aan gekwalificeerde bedrijven. Dit kan je een hoop ellende besparen.”

Cor van Vilsteren, algemeen directeur van metaalbedrijf MCM B.V.
“Als ondernemer wil je de continuïteit van je bedrijf borgen. Alle elektra moet dan in goede staat verkeren. Daarom is periodieke keuring erg belangrijk. En wanneer je een pand huurt, spreek vooraf met de eigenaar van het gebouw af, dat hij zijn eigen installaties ook periodiek keurt. En laat herstellen als dat nodig is.”

Wietse Sijpersma, algemeen directeur van Sijpersma Techniek B.V.