1 op de 4 branden bij bedrijven heeft een elektrische oorzaak

Een brand heeft nare gevolgen voor uw pand, product en uw spullen. Ook kan uw bedrijf een tijd stil liggen. Voorkomen is beter. Daarom is een elektrakeuring verplicht bij een verzekering van uw gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsschade. Een elektra-inspecteur controleert of uw elektrische installatie veilig is U heeft 1 jaar de tijd om uw installatie te laten keuren . En daarna iedere 5 jaar opnieuw. Eventuele gebreken moeten hersteld worden. Heeft u de keuring niet laten uitvoeren of gebreken laten herstellen? Dan is er een (extra) eigen risico bij schade als de elektrische installatie de oorzaak van de brand is. Maak dus nu een afspraak om uw elektrische installatie te laten keuren. Dan verkleint u de kans op brand en bent u goed verzekerd als het toch misgaat.

Elektrakeuring

Regelmatige controles van uw elektronische installatie voorkomt schade door brand.

Uw elektrische installatie

Met een elektrische installatie bedoelen we alle delen van de elektrische installatie die bij het gebouw horen. Zoals klimaatapparatuur, liftinstallaties en aangesloten machines en apparaten.

Een elektra-inspecteur controleert of uw installatie veilig is

De elektra-inspecteur loopt samen met u door uw bedrijf en wijst u direct op aandachtspunten. U krijgt tips om de brandveiligheid te verhogen. Na het bedrijfsbezoek krijgt u een rapport waarin duidelijk staat of uw installatie wel of niet aan de veiligheidseisen voldoet. Voldoet uw installatie, dan krijgt u een rapport met daarin de goedkeuring.

Zijn er gebreken? Dan staan deze in het rapport. U ziet ook welke gebreken u als eerste moet herstellen. Laat de gebreken binnen 4 maanden herstellen. Is alles hersteld? Dan kan de herstelverklaring worden ondertekend door uw installateur.

Maak nu een afspraak voor elektrakeuring

De elektrakeuring mag alleen worden uitgevoerd door inspectiebedrijven met een SCIOS Scope 10 certificaat. Wij raden aan te kiezen voor een onafhankelijk inspectiebedrijf. Bijvoorbeeld 1 van deze 4 bedrijven.