Rechtsbijstand­verzekering Zakelijk

Verzekerd van juridische hulp voor ondernemers

 • Deskundige hulp van een jurist bij zakelijke conflicten
 • Een vast aanspreekpunt tijdens de behandeling van uw zaak
 • Dekt ook proces- en incassokosten
Rob Specialist
Vragen? Onze specialisten staan elke werkdag voor u klaar via (055) 579 8600.
Van 8.00 uur tot 17.30 uur

Wat is een Zakelijke Rechts­bijstand­verzekering?

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp bij een zakelijk conflict. Stel dat uw bedrijf een grote opdracht heeft afgerond. Maar uw opdrachtgever weigert te betalen. Of u heeft een conflict met een leverancier over een contract. Dan is juridische hulp soms nodig. De rechtsbijstandverzekering voor bedrijven biedt u rechtsbijstand in deze zakelijke geschillen.

Een rechtsbijstandverzekering is handig voor alle ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer zonder personeel? Bekijk dan onze Rechtsbijstandverzekering voor zzp.

De Zakelijke Rechts­bijstand­verzekering van Centraal Beheer

Met onze Zakelijke Rechtsbijstandverzekering heeft u 1 vast aanspreekpunt. U krijgt een vaste jurist toegewezen die zich verdiept in uw zaak en u adviseert over een oplossing. De ervaren jurist kan u bijstaan bij eventuele gerechtelijke procedures. Zijn er andere specialisten nodig? Dan schakelt onze jurist deze voor u in.

Al klant?

U vindt hier alles over uw Zakelijke rechtsbijstandverzekering. Van het melden van een juridisch conflict tot het aanpassen van uw verzekering.
 • 5 jaar op rij beste zakelijke schadeverzekeraar
 • Direct online geregeld
 • Onze specialisten staan voor u klaar bij vragen

Wat dekt een zakelijke rechtsbijstandverzekering?

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd voor juridische hulp bij een conflict met leveranciers, werknemers of klanten.

Wel verzekerd

 • Onbeperkt rechtsbijstand door de juridische specialisten van Achmea Rechtsbijstand.
 • Vergoeding van externe deskundigen uit het eigen netwerk van Achmea Rechtsbijstand tot € 30.000,-. Ook proceskosten, arbitragekosten of mediation.
 • Rechtsbijstand bij een geschil over een handelsnaam of domeinnaam.
 • Rechtsbijstand als een medewerker onder werktijd schade lijdt in het verkeer.
 • Verkeerszaken over de hele wereld zijn verzekerd.
 • Gaat het om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij een advocaat of juridisch deskundige naar eigen keuze tot een bedrag van € 10.000,-.

Niet verzekerd

 • Een geschil dat u al had voor het begin van de verzekering. Of een geschil dat ontstaat binnen de wachttijd.
 • Juridische hulp bij een conflict over een verkeersovertreding.
 • Juridische hulp bij een conflict overbelastingrecht, zoals heffingen, leges of WOZ-waarden.
 • Juridische hulp bij een zakelijk conflict buiten Nederland.
 • Opzet of schuld.
 • Gaat het niet om een administratieve of gerechtelijke procedure? En is een advocaat of juridisch deskundige niet wettelijk verplicht? Dan vergoeden wij de kosten niet als u toch kiest voor een eigen advocaat of juridisch deskundige.
Precies weten wat wel en niet is verzekerd?  Kijk in onze Polisvoorwaarden Zakelijke Rechtsbijstandverzekering.

Dit kunt u aanvullend verzekeren

Voor een Rechtsbijstandverzekering voor ondernemers die helemaal bij u past.

Een geschil met uw medewerkers

Arbeidsrecht

Heeft u een verschil van mening over een salarisbetaling? Of een probleem met een ontslagprocedure van een medewerker die niet goed functioneert? Met Arbeidsrecht bent u verzekerd van juridische bijstand bij een geschil tussen werkgever en medewerker.

Een geschil met uw klant of leverancier

Bedrijfsvoering Plus

Vindt u dat uw leverancier zich niet heeft gehouden aan het contract dat is opgesteld? Of komt u er niet uit met uw klant rondom de afspraak die is gemaakt? Dan bent u met Bedrijfsvoering Plus goed verzekerd.

Een geschil bij een overheidsbesluit

Overheid

Heeft u bijvoorbeeld een bouwvergunning aangevraagd, maar wordt deze geweigerd door de gemeente? Of krijgt u te maken met een straf- of tuchtrechtelijke vervolging? Met het aanvullende onderdeel ‘Overheid’ krijgt u juridische hulp in deze situaties.

Een geschil over een onroerende zaak

Onroerende zaken

U bent het niet eens met het geleverde werk van de schilder. Of u heeft een geschil met de aannemer tijdens de bouw van uw nieuwe bedrijfspand. Met Onroerende zaken bent u verzekerd voor allerlei zaken die te maken hebben met uw bedrijfspand. Ook als u een bedrijfspand huurt.

Een geschil over een niet betaalde rekening

Incassobijstand

Uw klant heeft de rekening niet op tijd betaald. Ook na een betalingsherinnering blijft de betaling uit. Incassobijstand helpt u met een goede incassoprocedure.

Illustratie rechtsbijstand

Mag ik ondanks een lopend geschil toch een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven afsluiten?

"Ja, u mag de bedrijfsrechtsbijstandverzekering op elk gewenst moment sluiten. Alleen het juridische geschil dat u al heeft, is niet verzekerd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin u voor geschillen nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Deze periode duurt 3 maanden."

Vrije advocaatkeuze

Soms heeft u recht op een advocaat of andere jurist van uw keuze. Dit wordt ook wel voorkeursadvocaat of vrije advocaatkeuze genoemd. Dit geldt in de volgende gevallen:
 • Bij een belangenconflict: dan heeft de tegenpartij ook een zakelijke rechtsbijstandverzekering en Achmea Rechtsbijstand ingeschakeld voor dit geschil.
 • Als onze jurist vindt dat de oplossing van uw geschil vraagt om een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure.
U kunt in deze gevallen nog steeds kiezen voor een deskundige jurist van Achmea Rechtsbijstand. U bent in deze gevallen ook vrij om voor een andere, externe deskundige te kiezen. Als u besluit om een externe deskundige in te schakelen, neem dan eerst contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Heeft u gekozen voor het onderdeel Incassobijstand? Dan starten we een incasso­procedure. De ondergrens voor incasso is namelijk € 175,-.

Nee, de Zakelijke rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van externe deskundigen tot € 25.000,- per gebeurtenis. De kosten van externe deskundigen bij verkeerszaken (onderdeel van Basis) zijn binnen Europa onbeperkt verzekerd. Buiten Europa is dit tot € 10.000,- per gebeurtenis.

Soms heeft u recht op een advocaat of andere jurist van uw keuze. Dit wordt ook wel voorkeursadvocaat of vrije keuze advocaat genoemd. Dit geldt:

 • als sprake is van een belangenconflict: uw wederpartij heeft ook een rechtsbijstandverzekering en heeft ook Stichting Achmea Rechtsbijstand ingeschakeld voor dit geschil
 • als onze jurist vindt dat de oplossing van uw geschil vraagt om een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure
Als u er in dat geval voor kiest om uw zaak uit handen te geven aan een externe deskundige, bijvoorbeeld een advocaat, schakel deze dan niet zelf in. Neem hiervoor contact op met uw jurist. Stichting Achmea Rechtsbijstand verstrekt de opdracht aan deze externe deskundige.

Nee, dat kan helaas niet. Het onderdeel Basis is verplicht. Verder kunt u zelf kiezen welke onderdelen u verzekert. Heeft u veel medewerkers? Dan maakt u met het onderdeel Arbeidsrecht uw Zakelijke rechtsbijstandverzekering op maat.

Ja, de rubriek Arbeidsrecht kan vervallen op de premievervaldatum.

Heeft u naast het onderdeel Basis gekozen voor het onderdeel Bedrijfsvoering Plus? Dan werken onze deskundigen aan een goede oplossing van uw geschil.

Met de module bedrijfsvoering krijgt u rechtsbijstand bij geschillen die de activiteiten van uw bedrijf negatief beïnvloeden. Heeft u bijvoorbeeld een conflict over de aankoop, vervanging of het onderhoud van gebouwen? Dan bent u van juridische hulp verzekerd. Met de module bedrijfsvoering plus krijgt u rechtsbijstand bij geschillen die te maken hebben met uw ondernemersrisico. Bijvoorbeeld als uw klant vindt dat u zich niet aan een afspraak heeft gehouden. Terwijl u vindt dat u dat wel heeft gedaan.

Klanten over Centraal Beheer