Overheid

Rechtsbijstandverzekering

U krijgt rechtsbijstand bij een geschil dat te maken heeft met een overheidsbesluit. De gemeente kan u bijvoorbeeld een bouwvergunning weigeren. Of u krijgt te maken met een straf- of tuchtrechtelijke vervolging. Met het onderdeel ‘Overheid’ krijgt u juridische hulp in deze situaties.