Als gemeente heeft u te maken met bijstands­cliënten. Een groep die grote moeite kan ervaren om terug te keren op de arbeidsmarkt. Een opstapje is dan welkom. De ‘praktijk­ervaringplek’ is zo’n opstapje: ideaal om weer in het arbeidsritme te komen. Een steun in de rug, die de kans om weer definitief aan de slag te kunnen aanzienlijk vergroot.

Verzeker snuffelstages met de Praktijkervaring­plekpolis (PEP)

De PEP moedigt snuffelstages aan. Klimopbaantrajecten, dagbesteding, leerwerktrajecten, loondispensatiepilots en proefplaatsingen met behoud van uitkering. De PEP verzekert projecten die erop gericht zijn om langdurig werklozen en mensen met een Wajong-uitkering ervaring te laten opdoen die eraan bijdraagt hun kansen op terugkeer naar de arbeidsmarkt vergroten. Ruim 30% van alle gemeentes heeft de PEP gesloten. U sluit de PEP zonder administratieve rompslomp. En dat geldt voor alle betrokkenen.

De PEP beantwoordt aan de Participatiewet. Zo is de ‘tegenprestatie naar vermogen’ verzekerd. En ook beroepsbegeleidende leerweg (BBL-) en SROI-trajecten vallen onder de dekking van de PEP.

Dit verzekert u in de Praktijkervaring­plekpolis

De gemeente sluit de PEP en verzekert daarmee in 1 keer het aantal afgesproken praktijkervaringplekken. De PEP verzekert:

  • aansprakelijkheid van de deelnemers aan de praktijkervaringplekken
  • ongevallen van deelnemers aan de praktijk­ervaringplekken
  • aansprakelijkheid van aanbieders van de praktijkervaringplekken voor deelnemers die een motorrijtuig besturen.