Man met bril op zit aan een bureau

Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering

Voor uw bescherming als bestuurslid

 • U krijgt juridische kosten vergoed
 • Uw bestuurders zijn ook beschermd tegen een claim na hun aftreden
 • Geen eigen risico: we betalen dus ook kleine claims

Goed verzekerd met de Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering

U neemt als bestuurder beslissingen voor uw organisatie. Soms pakt zo'n beslissing verkeerd uit. En stelt iemand u aansprakelijk voor schade. Zorg dat u niet aansprakelijk bent met uw privévermogen. Verzeker u met onze Bestuurders­aansprakelijk­heids­verzekering voor uw aansprakelijkheid als bestuurslid.

De verzekering beschermt uw privévermogen tegen een verkeerde bestuurlijke beslissing

Of u nu directeur of commissaris bent van een bedrijf. Of bijvoorbeeld penningmeester van een vereniging. U sluit deze verzekering als directie of bestuur. Zo kunt u gemakkelijk bestuurders aantrekken en houden. En u kunt rechtstreeks advies vragen aan onze ervaren juristen en ons advocatennetwerk. Wij maken altijd een offerte op maat.

Verzekerd met de Bestuurders­aansprakelijk­heids­verzekering

Wel verzekerd

 • U krijgt een claim over uw wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid.
 • U krijgt een claim omdat uw bedrijf, (sport)vereniging of stichting zijn taak slecht zou hebben vervuld.
 • U krijgt een claim voor onzorgvuldig handelen tegenover andere personen.

Niet verzekerd

 • Schade aan personen, zoals letsel of aantasting van de gezondheid en de gevolgen daarvan.
 • Schade die verband houdt met opgelegde dwangsommen, boetes en soortgelijke betalingen met een afdwingend of bestraffend karakter.
 • Schade aan het milieu, zoals verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater, en de gevolgen daarvan.
In de polisvoorwaarden en op uw polis leest u precies in welke situaties u verzekerd bent

Veelgestelde vragen

De Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering beschermt uw privévermogen in deze situaties:
 • U krijgt een claim over uw wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid.
 • U krijgt een claim omdat uw bedrijf, (sport)vereniging of stichting zijn taak slecht zou hebben vervuld.
 • U krijgt een claim voor onzorgvuldig handelen tegenover andere personen.
Ja. Handelt een bestuurslid opzettelijk onrechtmatig? En dient iemand hier een claim over in? Dan is dit niet verzekerd. Dit geldt ook voor claims die zijn verzekerd met een Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering. Of voor claims die komen door het niet sluiten of verlengen van verzekeringen.

In de polisvoorwaarden op uw polis leest u precies in welke situaties u verzekerd bent.

De directie of het bestuur van een organisatie sluit de Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering.
Het bedrag is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, vereniging of stichting. De hoogte van de premie hangt af van een aantal dingen:
 • het soort werk dat uw bedrijf doet;
 • de grootte van uw bedrijf;
 • uw bedrijfstak;
 • uw financiële situatie;
 • de hoogte van het verzekerd bedrag.
Ja. De verzekering regelt zaken rond de aansprakelijkheid van bestuursleden. Dat zijn bijvoorbeeld directeuren, bestuurders en toezichthouders van (sport)verenigingen en stichtingen. Als commissaris heeft u ook een toezichthoudende en raadgevende taak. Maakt u een vergissing? Dan kan iemand u hiervoor aansprakelijk stellen. Of een bedrijf houdt u bijvoorbeeld verantwoordelijk voor tekorten bij een faillissement. Dus ook voor u als commissaris is een Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering nuttig.
Een particuliere aansprakelijkheids­verzekering beschermt u niet tegen een claim die u als bestuurder krijgt. Ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt die bescherming niet. Bestuurders­aansprakelijkheid is een apart risico. Hiervoor biedt de Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering uitkomst.
Een bestuurder kan een schadeclaim krijgen voordat de Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering is gesloten. Dit noemen we het inlooprisico. Andersom kan ook. Dan krijgt een bestuurslid na zijn aftreden een claim. Dat is het uitlooprisico. Beide risico's kunt u bij Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering meeverzekeren.