Meer financiële zekerheid voor uw medewerker

U was altijd heel tevreden over uw medewerker. U hoopt dat hij in de toekomst weer voor u kan werken. Niet kunnen werken heeft voor uw medewerker soms emotionele gevolgen. Maar vaak ook financiële gevolgen. Want hij loopt het risico op een lager inkomen. Als werkgever kunt u deze financiële zorgen (deels) wegnemen. En zo uw medewerker helpen. Want met een WIA-verzekering beschermt u uw personeel tegen een terugval in het inkomen. Hiermee verzekert u een inkomensgarantie van 70, 75 of 80% tot een salaris van € 100.000,-. En ook voor het salaris hierboven heeft Centraal Beheer oplossingen. 

Een aanmoediging om weer te gaan werken
De WIA-verzekering motiveert uw zieke medewerker ook om weer te werken. Verdient hij minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit (het deel dat hij nog wél kan werken)? Dan belonen wij dat met een extra vergoeding. We vullen zijn inkomen aan tot minimaal 75% van zijn laatste salaris op basis van het uniform loonbegrip. En dat is een stuk meer dan de vergoeding van 70% die hij normaal krijgt. Hij ziet dus dat arbeid altijd loont. 

WIA-calculator
Wilt u weten wat een WIA-verzekering betekent voor uw medewerkers? Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval. Zo ziet u direct hoe u de financiële stress wegneemt bij uw arbeidsongeschikte medewerker.

Na 8 weken: hulp bij re-integratie
Soms duurt de arbeidsongeschiktheid langer dan verwacht. Is uw medewerker langer dan 8 weken ziek? Dan helpt uw persoonlijke casemanager met een plan van aanpak. Ook geven wij u re-integratiecoaching. Zo helpen wij u om uw medewerker zo goed mogelijk bij te staan.
 
Vergoeding bij minder dan 35% arbeidsongeschikt
Uw medewerker krijgt geen WIA-uitkering als hij tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt is. Maar heeft u een Werkgevers Compensatieverzekering? Dan krijgt u wel elke maand een vergoeding van Centraal Beheer. U bepaalt zelf waar u de vergoeding voor gebruikt. Bijvoorbeeld voor de re-integratie van uw medewerker. Of voor een opleiding om hem om te scholen. Of misschien wel een tijdelijke aanvulling van het salaris om uw medewerker op deze manier te ondersteunen.


Na 2 jaar: ontslagvergunning aanvragen
Wilt u toch afscheid nemen van uw medewerker? Dan mag u hem na 2 jaar arbeidsongeschiktheid onder 3 voorwaarden ontslaan. U moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Zijn u en uw medewerker het eens met het ontslag? En geeft uw medewerker dit schriftelijk aan? Dan heeft u geen ontslagvergunning van UWV nodig.