Open Kaart

Dialoogkaart

Een helder gesprek met u én uw medewerkers

Dialoogkaart helpt u richting te geven aan uw strategische HR-plan. We gaan in gesprek met u én uw medewerkers. Met 3 diensten maken we inzichtelijk wat de wensen en behoeften van uw medewerkers zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling.

  • Door medewerkers te betrekken zorgt u voor draagvlak binnen uw organisatie
  • Geef richting voor strategie en aanpak op duurzame inzetbaarheid
  • U ontvangt een plan met oplossingen, prioritering en concrete vervolgstappen

Alles over Dialoogkaart

Met Dialoogkaart brengen we werkgeversvraagstukken in beeld bij uw organisatie. Dialoog kaart bestaat uit 3 diensten:

1: Dialoogkaart HR

Wat speelt er in uw organisatie op HR? Welke vraagstukken zijn op dit moment zijn van belang? Samen met HR, management en medewerkers faciliteren wij de dialoog over de actuele HR-vraagstukken en cultuur in uw organisatie. We brengen de mogelijke oplossingen in kaart.
Investering: € 1.500,- (excl. btw)

2. Dialoogkaart duurzame inzetbaarheid

Dialoogkaart duurzame inzetbaarheid: Leren en ontwikkelen, Gezondheid en vitaliteit, Werk, privé en organisatie, Loopbaan en arbeidsmobiliteit
  • Leren en ontwikkelen
  • Gezondheid en vitaliteit
  • Werk, privé en organisatie
  • Loopbaan en arbeidsmobiliteit
Investering: € 1.500,- (excl. btw)

3. Impactanalyse duurzame inzetbaarheid

Waar begint u met duurzame inzetbaarheid? En waar maakt u de meeste impact? Welke inspanning vraagt dit van uw organisatie, leidinggevende en medewerkers? In een dag­deel maken we samen een impactanalyse voor de organisatie. Dat geeft richting voor de strategie en aanpak op duurzame inzetbaarheid.
Investering: € 1.500,- (excl. btw)

Danny Koppeschaar - HR Manager KLM

Open Dialoog video

Over duurzame inzetbaarheid van werknemers, klaar zijn voor de toekomst en mee kunnen gaan met veranderingen.

Ontdek onze HR-oplossingen

Duurzame inzetbaarheid

Bevlogen medewerkers, minder ziekteverzuim en behoud van kennis. Dat klinkt goed, maar hoe bereikt u dat in uw organisatie? Duurzame inzetbaarheid is de sleutel.

Download whitepaper

Gaat u aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Download dan nu onze whitepaper. U krijgt direct een beeld van alle onderdelen van duurzame inzetbaarheid en de kansen in uw organisatie.

Wilt u meer weten over Dialoogkaart? We gaan graag met u in gesprek. Maak daarom een afspraak met een van onze adviseurs.