Verzuimverzekering risico werkgever verzekeren

Welke risico's kunt u als werkgever dragen?

Risico’s komen in vele vormen en maten. En met verschillende gevolgen. Als ondernemer en werkgever bepaalt u welke risico’s u wilt en kunt dragen. En voor welke u zich liever verzekert.

HR 4 jun 2020 7 minuten

Waarom beschermen tegen verzuim?

Een zieke medewerker kan voor behoorlijke financiële schade zorgen. Zeker wanneer u geen of weinig reserves heeft. Een verzuimverzekering beschermt u onder andere tegen de hoge kosten van arbeidsongeschiktheid. Weet u nog niet zeker of u zo’n verzekering nodig heeft? Dan is het goed om eerst de risico’s van verzuim te kennen.

Financiële risico's van verzuim

U doet er veel aan uw medewerkers zo gezond en vitaal mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat iemand tijdelijk arbeidsongeschikt raakt. De gevolgen van ziekte kunnen heel groot zijn. Niet alleen voor uw medewerker, maar ook voor u als werkgever. U heeft namelijk loondoorbetalingsplicht. Als werkgever bent u verplicht 2 jaar minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker te betalen. Volgens sommige cao’s is dit het 1e jaar zelfs 100%. Maar het is in het 1e jaar in elk geval nooit minder dan het minimumloon. Deze regel geldt voor uw eigen medewerkers met een vast of tijdelijk contract, maar ook voor oproepkrachten. Een verzuimverzekering beschermt u tegen de hoge kosten van loondoorbetaling.
Het is mogelijk dat uw zieke medewerker in de eerste 2 ziektejaren in de Ziektewet belandt. Bijvoorbeeld omdat hij een tijdelijk contract heeft en ziek uit dienst gaat. Uw ex-medewerker krijgt dan een Ziektewetuitkering van UWV en deze neemt ook de re-integratie over. Toch belast UWV de Ziektewetuitkering soms aan u door. Dit gebeurt vaak bij middelgrote en grote bedrijven. Zij betalen dan een (individuele) premie voor de Ziektewet. Kleinere bedrijven betalen een sectorpremie.
Krijgt uw medewerker een WIA-uitkering omdat hij gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikt is? Of is hij volledig (80-100%), maar niet blijvend arbeidsongeschikt? En bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA? Dan bent u nog 10 jaar verantwoordelijk voor het betalen van de uitkeringskosten. In totaal loopt u dus 12 jaar financieel risico als uw medewerker ziek wordt. Dit kan serieuze gevolgen hebben voor de toekomst van uw bedrijf.
Volgens de Wet verbetering poortwachter moeten u en uw zieke medewerker er alles aan doen om hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Al vanaf de 1e ziektedag hebben u en uw medewerker verschillende verplichtingen. Deze staan in een stappenplan. Houdt u zich als werkgever niet aan deze stappen? Of voert u ze niet goed uit? Dan kan UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat u dan maximaal nog 1 jaar extra loon moet betalen aan uw medewerker. Met een verzuimverzekering met arbodienstverlening voldoet u aan alle wettelijke re-integratieregels.
Naast de loondoorbetalingsplicht heeft u misschien ook te maken met de kosten voor vervanging. U moet dan niet alleen het loon van uw zieke medewerker betalen. Maar ook het salaris van zijn vervanger. Zonder de vergoeding van een verzuimverzekering komen deze kosten vaak extra hard aan.

Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering

Bij Centraal Beheer zijn duizenden werkgevers met een verzuimverzekering verzekerd tegen o.a. de financiële gevolgen bij ziekte. Wij geven ook informatie en tips over wat wel en wat niet te verzekeren bij verzuim. In het e-zine ‘Eerste hulp bij het afsluiten van een verzuimverzekering’ hebben we er een aantal gebundeld.