HR

3 tips om psychisch verzuim te voorkomen

HR

Wat als uw medewerker uitvalt door geestelijke problemen? Dan is de kans groot dat hij voor een langere tijd niet kan werken. Dat is voor uw medewerker niet fijn. En voor u als werkgever ook niet. Gelukkig zijn er manieren om psychisch verzuim zo veel mogelijk te voorkomen.

21 okt 2020
4 minuten

Psychisch verzuim: hoe voorkomt u het?

Merkt u dat uw medewerker zich steeds vaker ziekmeldt? Of dat hij niet lekker in zijn vel zit? Let dan op de volgende klachten. Zo voorkomt u dat uw medewerker uitvalt en helpt u hem snel weer op de juiste weg. Veelvoorkomende kenmerken van stress of andere spanningsproblemen zijn:

  • Uw medewerker voelt zich moe en presteert minder goed. Komt hij na het werk uitgeput thuis? En duurt het langer dan een uur voor hij zich weer fit voelt? Dan heeft hij mogelijk last van stressklachten.
  • Uw medewerker gedraagt zich geïrriteerd en ontevreden. Bijvoorbeeld over de werkdruk of over zijn taken.
  • Uw medewerker meldt zich vaker ziek en heeft steeds meer lichamelijke klachten. Dit wordt niet beter na een bezoek aan de dokter.
Maak tijd voor persoonlijke aandacht en praat met uw medewerkers. Ook over luchtigere dingen. Bijvoorbeeld over de sportwedstrijd van afgelopen weekend. Maar vergeet vooral niet te vragen naar belangrijke onderwerpen. Hoe voelt uw medewerker zich? Vindt hij nog genoeg uitdaging in zijn werk? Gelukkige medewerkers zitten op de juiste plek. Denkt uw medewerker dat hij op een andere afdeling meer werkgeluk vindt? Zoek dan samen naar een oplossing. Misschien kan hij worden omgeschoold. Cv en opleiding hoeven niet leidend te zijn in het vullen van een functie. Zoek de kracht in iemands enthousiasme en toewijding.
De reden voor verzuim heeft vaak te maken met werk. In 2017 was dit het geval bij 46% van alle verzuimdagen¹. Wilt u het beste uit uw medewerker halen? Geef hem dan de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Dit toont en loont zich in meer initiatieven en eigen oplossingen. En geef hem de vrijheid om thuis te werken wanneer nodig. Of een uurtje later te beginnen. Een goede werk-privébalans zorgt voor minder stress. Thuis én op kantoor.
Psychisch verzuim voorkomen

Het gemiddeld ziekteverzuim door psychische klachten duurt 57 dagen²

Is uw medewerker arbeidsongeschikt door geestelijke klachten zoals stress, overspannenheid, depressie of angst? Dan spreken we van psychisch verzuim. Niet kunnen werken door zogenaamde psychosomatische klachten valt hier ook onder. Dit zijn klachten zonder dat hiervoor een lichamelijke of medische reden is. 25% van alle verzuimdagen in 2017 had te maken met geestelijke problemen zoals psychische klachten, overspannenheid of burn-out. Het is daarom belangrijk signalen snel te herkennen en zo uw medewerker op tijd de juiste hulp te bieden.

Uw medewerker is ziek, wat nu?

Als uw medewerker langdurig ziek is kan dit veel vragen oproepen. Bijvoorbeeld wat u als werkgever kunt verwachten. Of wat de kosten van verzuim zijn. En welke stappen u moet zetten. Download de whitepaper en krijg op deze en andere verzuimvragen antwoord.

¹ Arbo Balans 2018
² Arbo Balans 2018