Dekkingsoverzicht

Zakelijke Zakenreis­verzekering

Waarvoor geldt de verzekering?

Met de doorlopende Zakenreisverzekering van Centraal Beheer Achmea bent u goed verzekerd. Waarvoor geldt de verzekering?
 • rechtshulp
 • medische kosten
 • vervangend vervoer
 • schade aan of verlies van uw bagage
U kunt op ons rekenen bij een overlijden, ernstige ziekte of een ongeval. Wij helpen u als u eerder naar huis moet. Bijvoorbeeld als een bepaald familielid overlijdt of in levensgevaar is. Het gaat om ouders, opa’s en oma’s, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen. U leest het in de voorwaarden.

Hulpverlening in het buitenland

Wij vergoeden hulpverlening in het buitenland:
 • kosten bij ziekte
 • ongeval
 • opsporing
 • redding (maximaal € 10.000,- per zakenreis en per jaar)
 • repatriëring naar Nederland

Buitengewone kosten

Wij vergoeden buitengewone kosten:
 • De kosten die gemaakt worden bij overlijden.
 • Als u eerder naar huis moet door zaakschade aan eigendommen in Nederland. Het is dan nodig dat u in Nederland bent om de schade te regelen. Bijvoorbeeld als uw woning is afgebrand.
 • Als u eerder naar huis moet, omdat een familielid overlijdt. Of als een familielid in levensgevaar is. Het gaat hier om: uw ouders, kinderen, broers, zussen, kleinkinderen, oma’s en opa’s.
De vergoeding verschilt per situatie. U leest er meer over in de verzekeringsvoorwaarden.

Bagage, geld en cheques

Wij vergoeden buitengewone kosten:
 • Verliest u uw bagage of is die beschadigd? Dan krijgt u maximaal € 2.500,-.
 • Verliest u geld en cheques? Dan krijgt u maximaal € 250,-.
U bent niet verzekerd als u uw bagage of geld ergens laat liggen. Zonder dat er iemand op let.

Ongevallen

 • Raakt u tijdens de zakenreis blijvend invalide? De ongevallendekking betaalt maximaal € 50.000,-. Het bedrag hangt van de mate van invaliditeit.
 • Bij overlijden van een verzekerde betalen wij aan de nabestaanden € 25.000,-.

Medische kosten

De medische kosten hebben een hoge maximale uitkering:
 • Medische behandeling: € 25.000,-
 • Tandheelkundige behandeling: € 350,-
Wij vergoeden alleen medische spoedbehandelingen. Dit betekent dat u niet kon wachten op de behandeling totdat u in Nederland was. Voorwaarde is dat u voor de reis niet wist of kon weten dat de behandeling nodig was.

Vervangend vervoer

Als het voertuig door mechanische pech of door een ongeval in het buitenland niet meer kan rijden, dan heeft u recht op hulp en/of vergoeding van kosten voor:
 • De noodzakelijke kosten voor hulp langs de weg tot maximaal € 115,00 per gebeurtenis. De aanschafkosten van vervangende of nieuwe onderdelen worden niet vergoed.
 • Sleepkosten tot maximaal € 115,00 per gebeurtenis.
 • Repatriëring van (beschadigde) voertuigen.
 • Repatriëring van bagage.
 • Nazenden van onderdelen.
Heeft u tijdens uw zakenreis vervangend vervoer nodig? De huurkosten voor gelijkwaardig vervangend vervoer betalen wij maximaal 30 dagen. Uw auto moet wel een APK-keuring hebben gehad. Soms krijgt u geen vergoeding. U krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding als u een navigatiesysteem moet huren. U leest meer over de vergoedingen in de polisvoorwaarden.

Automobilistenhulp

Wij vergoeden:
 • noodzakelijke kosten voor hulp langs de weg
 • sleepkosten
 • vervoer van de beschadigde auto
 • vervoer van bagage
 • kosten om onderdelen op te sturen voor de reparatie van uw auto
Uw auto moet wel een APK-keuring hebben gehad. Uw auto moet ook jonger dan 5 jaar zijn.

Rechtshulp

Heeft u tijdens uw zakenreis rechtshulp nodig? Ook dan kunt u op Centraal Beheer Achmea rekenen. Wij betalen voor:
 • proceskosten;
 • reis- en verblijfkosten (als u naar een rechtszaak moet);
 • salarissen van advocaten en deurwaarders;
 • waarborgsom tot maximaal € 10.000,- voor de verzekerde.
Wij betalen niet wanneer u hulp nodig heeft doordat u betrokken bent bij een misdrijf. U leest hier meer over in de polisvoorwaarden.