Vrijwilligersverzekering foto aan tafel

VNG Vrijwilligers­verzekering

Tijdens uw vrijwilligerswerk bent u verzekerd door uw gemeente

U doet als vrijwilliger belangrijk werk. Daarom zorgt uw gemeente dat u dit goed en veilig kunt doen. En dat u goed verzekerd bent, mocht er toch iets gebeuren tijdens uw vrijwilligerswerk.
 • Voor vrijwilligers en mantelzorgers binnen Europa die werken in of vanuit Nederland
 • Uitgebreid verzekerd tegen de meest voorkomende schades
 • Ook als u af en toe vrijwilligers werk doet, bijvoorbeeld tijdens de intocht van Sinterklaas
Neem contact met ons op: (055) 579 8164

Waarom is er de VNG Vrijwilligersverzekering?

Een gemeente kan niet zonder vrijwilligers. Of u nu klaar-over bent of meehelpt op een sportvereniging, uw bijdrage telt! Daarom vindt uw gemeente het belangrijk dat u verzekerd bent tijdens uw vrijwilligerswerk. Met de VNG Vrijwilligersverzekering bent u verzekerd tegen  de meest voorkomende schades. Informeer bij uw gemeente hoe dit voor u geregeld is.

Wie is er verzekerd?

De VNG Vrijwilligers­verzekering verzekert vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijke stagiairs en jongeren die deelnemen aan projecten in het kader van een maatschappelijke diensttijd. Vrijwillige politie en brandweer hebben geen dekking. 

In Nederland doet u samen met ruim 4 miljoen anderen op allerlei gebied belangeloos werk. U bent bijvoorbeeld:

 • Vrijwilliger bij een sportvereniging
 • Voorleesmoeder op een basisschool
 • Collectant voor een goed doel
 • Mantelzorger
 • Of u schenkt koffie in een verzorgingstehuis

Lees ook onze voorwaarden voor een volledig overzicht van wie er verzekerd zijn of bekijk onderstaande filmpje. In ons verzekeringsoverzicht leest u voor welke bedragen u verzekerd bent. 

Over de VNG Vrijwilligersverzekering

VNG vrijwilligers intro

Bekijk onze video over de VNG Vrijwilligersverzekering

Bent u vrijwilliger en heeft u schade?

 

 • Vul dan dit formulier in en stuur het naar uw gemeente.
  Let op: ga eerst na of u de schade kan melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.
 • De gemeente meldt de schade bij Centraal Beheer. Onze schadebehandelaar neemt contact op met de vrijwilliger of de organisatie.
 • Als de schade is afgehandeld, melden wij dit zowel aan de vrijwilliger als aan de gemeente. 

 

Veelgestelde vragen op een rij

U bent een vrijwilliger als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U verricht voor anderen of de samenleving werkzaamheden bij:
  - een sociaal belang behartigende instelling of
  - een (coöperatieve) vereniging of stichting, of
  - een algemeen nut beogende instelling.
  Let op: de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling moet een sociaal maatschappelijk belang dienen.
 • U heeft geen persoonlijk, financieel of commercieel belang of gewin bij de werkzaamheden
 • U doet de werkzaamheden niet voor uw beroep
 • U bent niet in loondienst bij de (coöperatieve) vereniging, stichting of instelling
 • De vergoeding die u voor het werk krijgt, is een vrijwilligersvergoeding volgens de regeling van de Belastingdienst
 • Uw vrijwilligerswerk mag niet in de plaats van een betaalde baan op de arbeidsmarkt komen
 • De VNG Vrijwilligersverzekering biedt geen dekking voor vrijwilligers bij de brandweer en de politie.

Ik ben ouder van een jeugdspeler en ga als chauffeur mee naar uitwedstrijden. Ben ik dan verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering?
Ja, hier is sprake van een maatschappelijk belang. Let op: uw eigen verzekering (bijvoorbeeld autoverzekering) gaat voor.

Is er een leeftijdsgrens voor mij als vrijwilliger?
Nee, er is geen leeftijdsgrens.

Mag ik als vrijwilliger een vergoeding krijgen voor mijn werkzaamheden?
Ja, dat mag. Zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.

Valt vrijwilligerswerk voor een coöperatie, VvE of winkeliersvereniging of woning­corporatie onder deze verzekering ?
Nee. Hier is geen sprake van een maatschappelijk belang voor de samenleving. Het is belangrijk dat u zelf goede afspraken over de werkzaamheden maakt.

Ik voer als vrijwilliger campagne voor een politieke partij en/of voor het stembureau binnen de gemeente. Ben ik verzekerd?
Ja, wij zien dit als maatschappelijk belang. Voor dit werk geldt ook dat de vergoeding binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor heeft vastgesteld.
Let op: heeft u al een verzekering? Dan gaat die voor.

Is schade door een vrijwilliger toegebracht aan eigendom van de vereniging, stichting of organisatie waarvoor hij vrijwilligerswerk doet, verzekerd?
Nee. Schade aan eigen spullen van de vereniging, stichting of organisatie is niet verzekerd.

Ben ik als vrijwilliger verzekerd voor schade als ik gebruik maak van mijn eigen auto en deelneem aan het verkeer?
Ja, als de schade is ontstaan tijdens de vrijwilligers­werkzaamheden. Let op: uw eigen autoverzekering gaat voor.

Als ik spullen, bijvoorbeeld gereedschap, van vrienden leen om mijn vrijwilligerswerk te kunnen doen, zijn die dan verzekerd?
Ja, er gelden wel belangrijke spelregels bij beoordeling van de dekking van die schade. Zie rubriek 3a en 3b in onze voorwaarden.

Moet ik me als vrijwilliger, organisatie en vereniging of stichting aanmelden voor de verzekering?
Nee, dat is niet nodig. Ook is een urenregistratie niet nodig.

Moet mijn vereniging, organisatie of stichting zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Nee, wel moet er sprake zijn van een min of meer georganiseerd verband.

Kan ik als vrijwilliger zelf een kopie van de polis ontvangen?
Nee. De overeenkomst wordt gesloten tussen de gemeente en Centraal Beheer.

Dekt de verzekering de risico’s af die voortkomen uit de nieuwe wetgeving?
De Eerste Kamer heeft op 10 november 2020 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (wet WBTR) aangenomen. Deze wet gaat formeel in op 1 juli 2021 en heeft gevolgen voor clubbestuurders. De wet is bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen goed te regelen. Vanaf 1 juli wijzigen de volgende punten:

 • sportbestuurders worden persoonlijk hoofdelijk aansprakelijk;
 • besturen moeten een aantal zaken goed regelen, zoals: stemrecht, belet, toezicht en financieel bestuur en
 • clubs moeten afspraken statutair via de notaris laten vastleggen.

Als een bestuurder zich na 1 juli 2021 niet houdt aan de regels van de wet WBTR en dat leidt tot bestuurders­aansprakelijkheid dan is er secundaire dekking (vangnet) op het onderdeel bestuurders­aansprakelijkheid van de VNG Vrijwilligersverzekering voor de vrijwillige bestuurder/toezichthouder.

Hebben wij als vereniging een eigen bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering nodig?
De dekking op de vrijwilligersverzekering is € 500.000,- maximaal per jaar voor alle verzekerden bij elkaar. Uw eigen balanstotaal mag niet meer dan € 500.000,- bedragen.

Wilt u specifiek een oplossing voor uw eigen vereniging en geen afhankelijkheid dan blijft een eigen bestuurders­aansprakelijkheid­sverzekering noodzakelijk.

Ik ga als vrijwilliger uit een verzekerde gemeente vrijwilligerswerk doen in een onverzekerde gemeente. Valt dit ook onder de dekking?
Vrijwilligers uit een verzekerde gemeente die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente.
Kan ik de aansprakelijkheid­sverzekering van mijn vereniging of stichting opzeggen?
Een vereniging of stichting loopt zelf ook het risico aansprakelijk gesteld te worden. Denk bijvoorbeeld aan een dakpan die van het verenigingsgebouw op het hoofd van een bezoeker valt. Of een monteur die uitglijdt op de kantinevloer die net gedweild is. Dit is niet verzekerd onder de VNG Vrijwilligersverzekering.

Ook is een claim die bij de organisatie komt te liggen en waar geen vrijwilliger bij betrokken is niet gedekt.

Hiervoor moet uw vereniging of stichting een eigen aansprakelijkheidsverzekering regelen. Kijk bijvoorbeeld eens bij onze Verenigingspolis of bel even Apeldoorn: (055) 579 8600.

Kent u onze evenementen­verzekering al?

Schade tijdens een evenement is helaas niet altijd te voorkomen. U kunt zich wel verzekeren tegen de kosten als gevolg van schade. Daarvoor bieden we de Evenementen­verzekering.