Invaliditeit

Bedrijfsongevallenverzekering

Uw medewerker kan (deels) invalide worden door een ongeval tijdens werktijd. Dat heeft gevolgen voor het inkomen. Met de dekking Invaliditeit ontvangt uw medewerker een bedrag als hij een lichaamsdeel kwijtraakt of (deels) niet meer kan gebruiken.

Het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit

Wij overleggen met een arts of andere deskundige over de mate van invaliditeit. Wij betalen een percentage van het verzekerde bedrag aan de medewerker die blijvend invalide is. Dit doen we binnen 2 jaar nadat u het ongeval bij ons meldde.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Bekijk alle percentages in tabel 2 op pagina 14 van de polis­voorwaarden Bedrijfsongevallen­verzekering.