vrouw-aan-het-bellen

Hoe helpt u uw langdurig zieke medewerker

Als werkgever doet u veel om uw arbeidsongeschikte medewerker te helpen. Bijvoorbeeld om te re-integreren. Wat zijn oplossingen die u hierbij helpen? En wat doet u als het de medewerker na 2 jaar ziekte nog niet lukt om te werken?
10 mrt 2022 5 minuten

Meer financiële zekerheid voor uw medewerker

U was altijd heel tevreden over uw medewerker. U hoopt dat die persoon in de toekomst weer voor u kan werken. Niet kunnen werken heeft voor uw medewerker soms emotionele gevolgen. Maar vaak ook financiële gevolgen. Want er is risico op een lager inkomen. Als werkgever kunt u deze financiële zorgen (deels) wegnemen. En zo uw medewerker helpen. Want met een WIA-verzekering beschermt u uw personeel tegen een terugval in het inkomen. Hiermee verzekert u een inkomensgarantie van 70, 75 of 80% tot een salaris van € 125.000,-. En ook voor het salaris hierboven heeft Centraal Beheer oplossingen.

Een aanmoediging om weer te gaan werken?

De WIA-verzekering motiveert uw zieke medewerker ook om weer te werken. Verdient hij minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit (het deel dat hij nog wél kan werken)? Dan belonen wij dat met een extra vergoeding. We vullen zijn inkomen aan tot minimaal 75% van zijn laatste salaris op basis van het uniform loonbegrip. En dat is een stuk meer dan de vergoeding van 70% die hij normaal krijgt. Hij ziet dus dat werken altijd in zijn voordeel is.

WIA-calculator

Wilt u weten wat een WIA-verzekering betekent voor uw medewerkers? Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval. Zo ziet u direct hoe u de financiële stress wegneemt bij uw arbeidsongeschikte medewerker. 

WIA-Keuzewijzer

Bij de WIA-verzekering maakt u belangrijke keuzes voor het inkomen van uw medewerker na 2 jaar ziekte. Bekijk de mogelijkheden met de WIA-Keuzewijzer zodat u kunt bepalen welke verzekering het beste bij uw situatie past.

Na 8 weken: hulp bij re-integratie

Als werkgever wilt u zo goed mogelijk voor uw medewerker zorgen. Ook als hij (tijdelijk) niet kan werken. Volgens de Wet verbetering poortwachter bent u zelfs verplicht om uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Maar soms duurt de arbeidsongeschiktheid langer dan verwacht. Is uw medewerker langer dan 8 weken ziek? Dan helpt uw persoonlijke casemanager met een plan van aanpak. Ook geven wij u re-integratiecoaching. Zo helpen wij u om uw medewerker zo goed mogelijk bij te staan.

Vergoeding bij minder dan 35% arbeidsongeschikt

Uw medewerker krijgt geen WIA-uitkering als hij tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt is. Maar heeft u een WIA-Compensatieverzekering? Dan krijgt u wel elke maand een vergoeding van Centraal Beheer. U bepaalt zelf waar u de vergoeding voor gebruikt. Bijvoorbeeld voor de re-integratie van uw medewerker. Of voor een opleiding om hem om te scholen. Of misschien wel een tijdelijke aanvulling van het salaris om uw mede­werker op deze manier te ondersteunen.

vrouw-staat-voor-gebouw

Wat gebeurt er na 2 jaar ziekte?

Als u afscheid wilt nemen van uw medewerker, dan mag u uw langdurig zieke werknemer ontslaan na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Hieraan zijn 3 voorwaarden verbonden. U moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Zijn u en uw medewerker het eens met het ontslag? En geeft uw medewerker dit schriftelijk aan? Dan heeft u geen ontslag­vergunning van UWV nodig.

3 voorwaarden voor een ontslagvergunning

Voor een ontslagvergunning moeten uw medewerker, UWV en u het eens zijn over 3 dingen:
De verwachting is dat uw medewerker het werk waarvoor hij is aangenomen binnen deze termijn niet meer kan doen. Deze periode kan langer zijn. Bijvoor­beeld als de aanvraag van een WIA-uitkering is vertraagd. Of als aan de werk­gever een loonsanctie is opgelegd.
U moet samen met uw medewerker hebben geprobeerd om hem weer aan het werk te krijgen.
Het moet duidelijk zijn dat uw medewerker geen ander of aangepast werk kan doen in een passende functie. Al dan niet door scholing. Een functie is passend als deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de medewerker. De redelijke termijn voor herplaatsing van een arbeidsongeschikte medewerker is ook 26 weken.

WIA-calculator

Wilt u weten wat een WIA-verzekering betekent voor uw personeel? Met de WIA-calculator berekent u hoe hoog een inkomen is bij langdurige uitval. Zo ziet u direct hoe u de financiële stress wegneemt bij uw arbeidsongeschikte medewerker.