Bertjan Boom bij zijn oude Land Rover

'In het verleden kon ik de stress van het bedrijf moeilijk loslaten'

60 uur per week maakt hij makkelijk en in het verleden kon Bertjan Boom, directeur van Boom BV, de deur maar moeilijk achter zich dichttrekken.
5 sep 2023 6 minuten
Nog steeds niet eigenlijk. ‘Maar als ik thuiskom en ik maai het gras of sleutel aan m’n oude Land Rover, dan kan ik alles loslaten.’

Terug naar het familiebedrijf

Bertjan Boom (46) nam in 2010 het stokje over van z’n vader. Hij is daarmee de vierde generatie in deze groothandel voor laboratoriumartikelen, die al meer dan 125 jaar bestaat. ‘M’n zus heeft geen interesse in dit bedrijf en mijn broer werkt hier wel, maar heeft geen ambities om in het bestuur te zitten. Maar we zijn wel allebei aandeelhouder, waarbij ik de meerderheid van de aandelen heb. Als er beslissingen moeten worden genomen, doe ik dat.’ Officieel is de 77-jarige vader Boom ook nog onderdeel van het bedrijf. ‘Voor hem was werk een grote hobby’, zegt Bertjan. ‘Hij komt hier nog regelmatig over de vloer.’

Medewerkers in beweging krijgen

Bertjan staat nu voor de uitdaging om de processen en de webshop van het bedrijf naar een hoger digitaal niveau te krijgen. ‘Daarin moeten de medewerkers meebewegen’, zegt hij. ‘Geen eenvoudige opgave omdat een groot aantal medewerkers hier al tientallen jaren werken. Maar het moet, willen we als relatief kleine speler met tachtig medewerkers kunnen overleven in deze markt. En ik geloof ook dat we dit vraagstuk samen kunnen oplossen. Om te beginnen door medewerkers actief te stimuleren zichzelf verder te ontwikkelen en dit makkelijk te maken door trainingen laagdrempelig aan te bieden. We doen dit mede met behulp van het ‘Lekker Bezig-programma’ van Centraal Beheer.’

Gewoon Bertjan

‘Hij is wel een echte directeur’, hoorde hij een medewerker een keer zeggen. ‘Ik denk dat dat wel klopt’, zegt Bertjan. ‘Ik ben wel duidelijk de leider van deze onderneming. Net als mijn vader en mijn opa dat ook waren. Ik ben degene die de koers uitstippelt, de rust bewaart en ervoor zorgt dat we met elkaar één team vormen. Ik geloof ook wel dat er een mate van afstand is tussen mij en de medewerkers. Maar m’n deur staat open en iedereen is welkom. En waar m’n vader altijd werd aangesproken met “meneer Boom”, ben ik gelukkig gewoon Bertjan.’

Meer generalist dan specialist

Hij was heel lang niet zeker of hij wel in het bedrijf wilde werken. ‘Ik studeerde chemische technologie in Delft en heb eerst heel wat jaren buiten het familiebedrijf gewerkt. Bij Organon in Oss in een indrukwekkende fabriek. Maar na vijf jaar kwam ik toch terug naar het familiebedrijf.’ Zijn rol als ondernemer bevalt hem. ‘Ik wil m’n eigen keuzes kunnen maken en dat kan ik in deze functie. Mijn baan bij Organon was heel fascinerend maar met mij deden tien anderen hetzelfde werk op dezelfde afdeling. Je bent daar een van de duizenden. Daardoor was mijn werk gespecialiseerder. En ik ben er in de loop der jaren achter gekomen dat ik veel meer een generalist ben dan een specialist. Zodra ik de diepte in moet, raak ik m’n interesse kwijt.’
Een van de redenen dat we als familiebedrijf al zo lang bestaan is dat we in staat zijn lastige knopen door te hakken als dat nodig is.
Bertjan Boom

Alles onder controle

Vooruitkijken en de kalmte bewaren. Dat zijn z’n sterke punten als ondernemer. ‘Ik ben iemand die graag naar voren beweegt, maar wel met een duidelijke blik op de horizon’, zegt Bertjan. ‘Ik wil graag overzicht hebben. Dat is ook nodig in dit vak. Onze branche is gericht op kwaliteit, controles en zekerheden. Daarnaast ben ik zeer pragmatisch van aard. Ik zoek als vanzelf naar concrete oplossingen voor problemen.’ Moeilijke keuzes maken is ook een van zijn krachten. Bertjan: ‘Een van de redenen dat we als familiebedrijf al zo lang bestaan is dat we in staat zijn lastige knopen door te hakken als dat nodig is. Ik doe dat uiteraard weloverwogen en gefundeerd. Ik ga nooit impulsief te werk.’

Niet te snel conclusies trekken

Ongeduld is z’n valkuil. Bertjan: ‘Ik ga er soms te snel vanuit dat anderen begrijpen wat ik bedoel en waar ik heen wil. Dan ben ik al vijf stappen verder, maar dan blijkt dat velen niet zijn aangehaakt. Dat is een fout die ik keer op keer blijf maken. Ik ga er gemakshalve vanuit dat wanneer ik geen vragen krijg, mensen precies begrijpen wat ik bedoel. Ik moet dan beter communiceren en niet te snel conclusies trekken.’ Hij is gefascineerd door mensen die hun eigen weg kiezen. Bertjan: ‘Ik denk daarbij aan Elon Musk. Ik vind het immens knap hoe hij vanuit het niets een hele beweging in gang heeft weten te zetten. Daar heb bewondering voor.’

Grasmaaien en sleutelen

Z’n thuissituatie is overzichtelijk. Bertjan: ‘Ik woon momenteel alleen, even buiten Meppel, in een oud verbouwd boerderijtje. Het is een prachtige landelijke omgeving waar ik de stress van het werk makkelijk kan loslaten. Ik heb daar alleen de zorg voor een paar kippen. Die rust heb ik nodig om de balans te houden tussen werk en privé, want ik werk veel. Minimaal zestig uur in de week. En ik trek niet makkelijk de deur achter me dicht.’ In het verleden lukte het hem niet altijd om die balans te vinden. Bertjan: ‘Ik had vroeger vaker last van de druk en lag ik wel eens wakker van het bedrijf. Dat gebeurt nu niet meer. Ik kan nu veel makkelijker afstand nemen van het werk en de laptop in het weekend niet aanzetten. Als ik thuiskom maai ik nu het gras, snoei ik de heg en sleutel ik aan m’n oude Land Rover. Dan kan ik meestal alles wel loslaten.’

Nieuwe rol

Kijkend naar de toekomst ziet hij voor zichzelf een nieuwe rol weggelegd. Bertjan: ‘Zoals ik al zei moeten we in beweging blijven, ik houd van verandering. Ik wil me de komende jaren dan ook vooral richten op verduurzaming en op de toekomst van dit bedrijf. Dat kan alleen maar goed als ik daarbij niet word belemmerd door de dagelijkse gang van zaken. Ik wil me kunnen focussen op strategie. Een duurzame groei van de Boom groep want er zijn kansen genoeg in onze markt. Met het huidige team kunnen wij deze stappen ook maken, daar heb ik alle vertrouwen in.'

Martine Bolhuis, business partner Duurzame Inzetbaarheid bij Centraal Beheer, over duurzame inzetbaarheid

‘Veel bedrijven weten niet goed waar ze moeten beginnen om het thema duurzame inzetbaarheid handen en voeten te geven. Het is raadzaam om eerst een zogenaamde impactanalyse te maken waaruit duidelijk wordt waar de knelpunten zitten op het gebied van inzetbaarheid van medewerkers en welke ingrepen het meeste effect sorteren. Belangrijk is te kijken op welke manier een bedrijf op korte termijn veel winst kan behalen. Dat kan zijn door het aanbieden van trainingen, zoals Boom doet, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat er vooral aandacht nodig is voor de balans tussen werk en privé of het organiseren van de werkzaamheden.’

Bertjan Boom

  • Leeftijd: 46

  • Woonplaats: Ansen

  • Aantal ondernemersjaren: 13

  • Grootste droom: ‘Uitsluitend kunnen focussen op strategie’

Medewerkers ontwikkelen met 'Lekker Bezig'

Lekker Bezig is de praktische totaalaanpak van Centraal Beheer voor duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie. Medewerkers kunnen meteen aan de slag in de handige gratis app. Daarin vinden ze een persoonlijke coach en oplossingen die passen bij hun behoeftes. Meer weten?