Zakelijk

Ontslaat u uw medewerker na 2 jaar ziekte?

Zakelijk

Als werkgever doet u veel om uw arbeidsongeschikte medewerker te helpen re-integreren. Toch lukt het hem (nog) niet om weer aan de slag te gaan. Ontslaat u hem na 2 jaar ziekte? Of heeft hij een plek om terug te komen?

20 apr 2018
3 minuten

Een WIA-verzekering stimuleert om weer te werken

U was altijd heel tevreden over uw medewerker. En toen werd hij ziek. Daarom hoopt u dat hij in de toekomst weer voor u kan werken. Een WIA-verzekering beschermt uw personeel tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Maar het motiveert uw zieke medewerker ook om weer te werken. Verdient hij minimaal 50% van zijn restverdiencapaciteit? Dan belonen wij dat met een extra vergoeding. We vullen zijn inkomen aan tot minimaal 75% van zijn laatste salaris. En dat is een stuk meer dan de vergoeding van 70% die hij normaal krijgt. Hij ziet dus dat arbeid altijd loont. Wilt u inzicht in alle stappen die u moet zetten bij een zieke werknemer? Download onze infographic.

Vergoeding bij minder dan 35% arbeidsongeschikt

Uw medewerker krijgt geen WIA-uitkering als hij tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt is. Maar heeft u een Werkgevers Compensatieverzekering? Dan krijgt u elke maand een vergoeding van Centraal Beheer. U bepaalt zelf waar u de vergoeding voor gebruikt. Bijvoorbeeld voor de re-integratie van uw medewerker. Of voor een opleiding om hem om te scholen. Of misschien wel een tijdelijke aanvulling van het salaris om uw medewerker op deze manier te ondersteunen.

Ontslagvergunning

Wilt u toch afscheid nemen van uw medewerker? Dan mag u hem na 2 jaar arbeidsongeschiktheid onder 3 voorwaarden ontslaan. U moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Zijn u en uw medewerker het eens met het ontslag? En geeft uw medewerker dit schriftelijk aan? Dan heeft u geen ontslagvergunning van UWV nodig.

3 voorwaarden 

Voor een ontslagvergunning moeten uw medewerker, UWV en u het eens zijn over 3 dingen. Ten eerste dat uw medewerker het werk waarvoor hij is aangenomen in de toekomst of binnen 26 weken niet meer kan doen. Ook moet u samen hebben geprobeerd om uw medewerker weer aan het werk te krijgen. Tenslotte moet het duidelijk zijn dat uw medewerker binnen 26 weken geen ander of aangepast werk doen.