De situatie in Oekraïne 

Alle informatie over uw zakelijke verzekering

De situatie in Oekraïne en Rusland verandert snel. We begrijpen dat u vragen heeft over uw zakelijke verzekering. We doen ons best om u via deze pagina zo goed mogelijk op de hoogte houden. We hebben de meestgestelde vragen en antwoorden die nu beschikbaar zijn op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan gerust. We helpen u graag. 

Motorrijtuigverzekeringen

Schade aan of met een motorrijtuig als die veroorzaakt of ontstaan is door gebruik van militaire middelen in Oekraïne.
Voorbeeld: eigen schade aan een motorrijtuig door granaatscherven.
 • Bij alle verzekeringen met dekkingsgebied Europa.
 • Bij alle verzekeringen waar Oekraïne op het Internationaal verzekeringsbewijs (de ‘groene kaart’) staat. 
 • Op dit moment zijn er geen aanpassingen voor het Internationaal verzekeringsbewijs. Als dit verandert dan zullen we daar duidelijk over communiceren.

  Goederentransportverzekeringen

  Vanaf 15 maart 2022 komt de dekking tegen oorlogsrisico te vervallen. De kans op schade is door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zeer groot geworden. Daarom kunnen wij dit risico niet langer verzekeren. Wij stoppen de dekking tegen oorlogsrisico op basis van artikel 28 uit de verzekeringsvoorwaarden TTR22. Hierin staat dat wij het oorlogsrisico binnen een termijn van 7 dagen mogen opzeggen.
  Vanaf 15 maart 2022 zijn zendingen van, naar of via Oekraïne, de Zee van Azov (de gehele kustlijn inclusief die van Rusland en Oekraïne) of de Zwarte Zee niet meer verzekerd tegen oorlogsrisico.
  Verzekerde zaken waarbij de verzekerde reis in een zeeschip of luchtvaartuig is begonnen voor 24 februari 2022 blijven gedekt tegen het oorlogsrisico. Ook andere risico’s dan het oorlogsrisico blijven verzekerd op basis van de dekking die u heeft afgesloten.

  Werkmaterieelverzekeringen

  Schade aan of met werkmaterieel als die veroorzaakt of ontstaan is door gebruik van militaire middelen in Oekraïne.
  Voorbeeld: eigen schade aan werkmaterieel door granaatscherven.
  • Bij alle verzekeringen met dekkingsgebied Europa.
  • Bij alle verzekeringen waar Oekraïne op het Internationaal verzekeringsbewijs (de ‘groene kaart’) staat. Bij zelfrijdend werkmaterieel kan, afhankelijk van uw verzekering en het dekkingsgebied, een Internationaal verzekeringsbewijs worden afgegeven. 
  Op dit moment zijn er geen aanpassingen voor het Internationaal verzekeringsbewijs. Als dit verandert dan zullen we daar duidelijk over communiceren.

  Aanhangwagenverzekering (casco)

  Schade aan een aanhangwagen of oplegger als die veroorzaakt of ontstaan is door gebruik van militaire middelen in Oekraïne.
  Voorbeeld: eigen schade aan de aanhangwagen of oplegger door granaatscherven.
  Bij alle verzekeringen met dekkingsgebied Europa.

  Aansprakelijkheidsverzekeringen

  Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt of ontstaan door gebruik van militaire middelen.
  Voorbeeld: werkgeversaansprakelijkheid als een medewerker van een verzekerde een opdracht uitvoert in Oekraïne en daar tijdens zijn werk letsel oploopt of overlijdt als gevolg van oorlogshandelingen.
  Bij alle verzekeringen met een dekkingsgebied Europa of met dekkingsgebied Wereld met of zonder USA/Canada.

  Aansprakelijkheidsverzekering voor Gemeenten

  Wij verzekeren alle Oekraïense statushouders die uw gemeente opvangt volgens de regeling Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO). Dit doen wij kosteloos en per direct met een aanvullende clausule op uw polis. Hiermee is hun aansprakelijkheid goed verzekerd. U vindt de clausule binnenkort in Mijn CB. Wij bieden u deze dekking aan tot 31-12-2023. Daarna beoordelen wij de situatie opnieuw.
  De volgende personen verzekeren wij op uw polis:
  personen met de Oekraïense nationaliteit;
  derdelanders die voor 24 februari 2022 rechtmatig verbleven in de Oekraïne;
  gezinsleden van hierboven genoemde personen:
  A: huwelijkspartner of niet gehuwde partner waarmee een duurzame relatie wordt onderhouden;
  B: minderjarig ongehuwde kinderen (binnen of buiten het huwelijk geboren of geadopteerd);
  C: andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die volledig of grotendeels afhankelijk zijn.
  vrijwilligers die zich met de opvang van deze vluchtelingen bezighouden.

  Deze dekking geldt per direct voor maximaal 25.000 vluchtelingen per gemeente. Centraal Beheer rekent daarvoor geen extra premie.

  Ongevallenverzekeringen

  Een ongeval veroorzaakt of ontstaan door gebruik van militaire middelen in Oekraïne.
  Voorbeeld: werkgeversaansprakelijkheid als een medewerker van een verzekerde een opdracht uitvoert in Oekraïne en daar tijdens zijn werk met zijn auto op een mijn rijdt en daarbij letsel oploopt of overlijdt.
  Voor alle Ongevallenverzekeringen. De verzekeringen zijn standaard in de hele wereld geldig. 

  Zakelijke Reisverzekering

  Verzekerden die nu afreizen naar Oekraïne hebben daar geen dekking op hun Zakenreisverzekering . De reden is dat er sprake is van een gewapend conflict. Er geldt ook een negatief reisadvies (kleurcode rood). Op de website van Rijksoverheid leest u hier mee over.
  U bent verzekerd voor de annulering van uw reis als u deze boekte toen er nog code ‘geel’ of ‘groen’ was.

  Evenementenverzekering

  Nee, dit is niet verzekerd. Er moet sprake zijn van een oorzaak buiten uw wil om. In deze situatie is dit niet het geval.
  Neem contact met ons op als u andere vragen heeft. Bijvoorbeeld als uw (gehuurd) materiaal niet geleverd kan worden waardoor het evenement niet door kan gaan. Of als artiesten, bezoekers en deelnemers niet kunnen of willen komen. En u hierdoor uw evenement wilt annuleren of uitstellen. Wij bekijken welke afspraken wij met u maakten. Bel ons op (055) 579 7793. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. Wij beoordelen uw situatie en helpen u graag verder.

  Vrijwilligersverzekering

  De schade is verzekerd als uw gemeente een Vrijwilligersverzekering bij ons heeft afgesloten. En er geen andere verzekering is die de schade vergoedt. U heeft afspraken gemaakt over de opvang met de gemeente of het Rode Kruis. De schade moet een direct gevolg zijn van uw werk als vrijwilliger. Bijvoorbeeld het halen en brengen van vluchtelingen naar school toe.

  Is de schade ontstaan tijdens normale privéwerkzaamheden? En staat dit dus los van uw werk als vrijwilliger? Dan is deze schade niet verzekerd. Neem contact op met uw gemeente om de schade te melden en verder te bespreken.
  Binnen de Vrijwilligersverzekering verzekeren we schade aan de spullen van de vrijwilliger, schade aan de vrijwilliger en schade die de vrijwilliger veroorzaakt en waarvoor de vrijwilliger aansprakelijk is.
  Uw schade is verzekerd als uw gemeente een vrijwilligersverzekering bij ons heeft afgesloten. En er geen andere verzekering is die de schade vergoedt. In dat geval is schade aan uw spullen verzekerd tot € 5.000,-.

  Wilt u schade aan uw persoonlijke spullen melden? Neem eerst contact op met uw gemeente om de schade te bespreken. De regeling is bij de gemeente bekend. Binnen de Vrijwilligersverzekering beoordelen wij de schade verder.
  U kunt deze schade op uw eigen particuliere Aansprakelijkheidsverzekering melden. De personen uit Oekraïne bij u thuis kunnen als logés worden gezien. En zijn dus mogelijk meeverzekerd op uw polis. Uw verzekeraar beoordeelt of de schade zelf ook verzekerd is. 

  Wilt u precies weten wie en wat wel en niet is verzekerd?
  Lees onze brochure, bekijk het verzekeringsoverzicht of kijk in onze polisvoorwaarden.