Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Snel alle actiepunten op een rij zodat u voldoet aan wet-en regelgeving

  • Binnen 1 werkdag contact
  • Deskundige adviseurs stellen de RI&E op
  • U voldoet altijd aan de laatste wet- en regelgeving
Ook als u geen klant bent
Risico Inventarisatie en Evaluatie
€ 999,-
vanaf prijs en ex BTW

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Wilt u mogelijke risico’s in uw bedrijf beheersen en de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers verbeteren? Laat risico’s inventariseren en de mogelijke gevolgen van de huidige situatie binnen uw organisatie in kaart brengen. Heeft u personeel in dienst, waaronder stagiaires, uitzendkrachten en vrijwilligers? Dan bent u volgens de Arbowet verplicht een risico inventarisatie en evaluatie uit te voeren. 

 U voldoet aan wet en regelgeving

De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) onderzoekt alle punten op het gebied van veiligheid en gezondheid van uw medewerkers op de werkvloer. De Arbowet stelt bedrijven verplicht deze inventarisatie uit te voeren. Ook als er veranderingen zijn in de bedrijfsvoering die impact hebben op de arbeidsrisico’s Na de inventarisatie ontvangt u een plan van aanpak, met daarin concrete actiepunten. Met de RI&E geeft u niet alleen invulling aan uw wettelijke verplichtingen. U zorgt ook voor een veiligere en gezondere werkomgeving voor uw medewerkers.  

* Op grond van de Arbowet zijn bedrijven en instellingen (werkgevers) verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie uit te voeren. In artikel 5 van de Arbowet staat dat elk bedrijf een arbeidsomstandighedenbeleid moet voeren dat gebaseerd is op een op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van alle gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich meebrengt.

Hoe werkt de aanpak van BK Ingenieurs?

De specialist van BK Ingenieurs stelt samen met uw preventiemedewerker de inventarisatie op. En schrijft een plan van aanpak. In het plan van aanpak dat volgt op de inventarisatie staat precies aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen en welke prioriteit daarbij horen.

Wat kost het?

  • Een onderneming tot 10 personen – € 999,-
  • Een onderneming met meer dan 10 personen – vanaf € 1.495,-
  • Voor bedrijven waar medewerkers extra risico lopen doordat zij werken met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen geldt een toeslag.
  • De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten.

Wij kiezen voor BK Ingenieurs

BK ingenieurs beschikt over veiligheidskundigen die deskundig zijn in het opstellen en toetsen van een RI&E. Zij beschikken over jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van organisaties uit diverse branches en sectoren. Als het nodig is kunnen zij aanvullende risico inventarisaties en metingen uitvoeren en ondersteunen bij het borgen en certificeren van diverse zorgsystemen en het realiseren van verbeteringen. BK ingenieurs is een onafhankelijk bureau met een groot eigen netwerk van specialisten die ingeschakeld kunnen worden als een project daar om vraagt. 

Veel gestelde vragen

Iedere werkgever is verplicht een RI&E op te stellen, ongeacht de omvang van het bedrijf. Naast het opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een plan van aanpak op te stellen. Alleen bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid verrichten, kunnen volstaan met het gebruik van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’.

De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de RI&E en het plan van aanpak.

Nadat een bedrijf een RI&E en een plan van aanpak heeft gemaakt moet deze voor een onafhankelijke toetsing  worden voorgelegd aan een gecertificeerde Arbo deskundige. De Arbo deskundige stuurt het resultaat van deze toetsing niet alleen aan de werkgever, maar ook aan de OR of de PVT. Het advies van de Arbo deskundige kan tot een aanpassing in de RI&E en het plan van aanpak leiden. De aangepaste RI&E en het plan van aanpak worden vervolgens voorgelegd aan de OR of PVT ter instemming. Na instemming gaat de werkgever met hulp van de preventiemedewerker aan de slag met het plan van aanpak.

De Inspectie SZW kan de werkgever vragen om de RI&E en het plan van aanpak. Als daarin is afgeweken van het advies van de Arbo deskundige zal de Inspectie SZW vragen om de motivatie: Wat zijn ze overwegingen van de werkgever geweest om af te wijken van het advies van de Arbo deskundige? Alleen Inspectie SZW kan de werkgever dwingen om bepaalde maatregelen te treffen.

In de Arbowet wordt geen termijn genoemd met betrekking tot de geldigheidsduur van de RI&E. Het gaat erom dat de RI&E actueel is en alle mogelijke actuele gevaren in het RI&E zijn opgenomen. Dit betekent dat bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek (artikel 5 lid 4 Arbowet) de RI&E moet worden aangepast. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, de uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of een wijziging van werknemerstaken.

Als nieuwe oplossingen beschikbaar komen op het gebied van de techniek, bedrijfsgezondheidszorg, ergonomie of arbeids- en bedrijfskunde, of nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving moet de RI&E daarop worden aangepast. In ieder geval is het van belang dat het bijbehorende plan van aanpak aantoonbaar actueel is.

Het is daarom aan te raden om de RI&E minimaal eens in de drie jaar goed door te lopen om te kijken of er aanpassingen nodig zijn. Los van de Arbowet kunnen er soms aanvullende eisen worden gesteld met betrekking tot de termijn waarop de RI&E getoetst moet worden, bijvoorbeeld door een opdrachtgever.

Wat is de Ondernemerswinkel?

De Ondernemerswinkel is een platform met zakelijke diensten en oplossingen. Voor situaties en vragen waar u in uw dagelijks werk tegen aanloopt en wat hulp bij kunt gebruiken. Van professionele en betrouw­bare partners. U betaalt achteraf. U hoeft nog geen klant bij ons te zijn.

Centraal Beheer-kwaliteit

Wij kozen alvast uitstekende leveranciers voor u uit de markt. Dan heeft u daar geen omkijken naar. 

Altijd een oplossing

Niet tevreden? En komt u er met de leverancier niet uit? Dan bemiddelen wij. En helpen we zoeken naar een oplossing waarmee u tevreden bent. 

Binnen 1 werkdag contact

U heeft een situatie die u zo snel mogelijk wilt afronden. Na uw bestelling neemt de leverancier binnen één werkdag contact met u op.

Misschien ook wat voor u:

hr scan

Teambuilding met DISC-training

Teambuilding met kennis van uzelf en begrip voor de teamleden zorgt voor een effectiever team. U bereikt dit door deze incompany DISC-training te volgen.

business continuity plan

Business Continuity Plan

Uw Business Continuity Plan slaat u veilig en gemakkelijk op in compliance software. In de Cloud, dus bij brand kunt u altijd bij uw documenten.

hacktest online systemen

Hacktest online systemen

Krijg inzicht in de veiligheid van uw websites en online systemen met een hacktest. Deze vulnerability scan met expertadvies levert u meer gemoedsrust op.