Uw AOV beoordelen

Hoe doen wij dat?

Bij het aanvragen van uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) via onze website controleren wij automatisch op onze acceptatievoorwaarden.

Blijkt bij het invullen van de aanvraag dat u niet voldoet aan 1 of meer van deze acceptatievoorwaarden, dan kunt u op onze website niet verder met uw aanvraag. En ook geen AOV bij ons afsluiten.

Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Bel dan met Centraal Beheer Acceptatie & Polisbeheer op (055) 579 8328. Of stuur een mail naar aov.acceptatie@centraalbeheer.nl.

Waar controleren wij op?

1. U moet de AOV voor minimaal 5 jaar sluiten
Bij een korte looptijd weegt de premie van de verzekering niet op tegen de kosten, die wij moeten maken voor de behandeling van uw aanvraag.

2. U kunt bij ons geen AOV afsluiten als u nu al een AOV heeft én die wilt houden
Een AOV is een ingewikkeld financieel product. Wanneer u 2 arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wilt combineren, adviseren we u contact op te nemen met een onafhankelijk adviseur. U kunt wel een AOV bij ons afsluiten wanneer deze in de plaats komt van uw lopende AOV of vrijwillige Ziektewet- of WIA-verzekering.

Wij helpen u graag bij het vinden van een onafhankelijk adviseur. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur op (055) 579 8177.

3. U kunt maximaal 90% van uw gemiddelde inkomen verzekeren
Onze AOV gaat bij arbeidsongeschiktheid uit van het bedrag dat u heeft verzekerd. Daarbij maakt het niet uit wat u verdient op het moment dat u arbeidsongeschikt raakt. Om te voorkomen dat u een bedrag verzekert dat hoger is dan uw gemiddelde inkomen, kunt u maximaal 90% van dat gemiddelde inkomen verzekeren.

4. Als u een lichamelijk zwaar beroep heeft, geldt soms een maximale eindleeftijd van 63 jaar of 58 jaar
De kans dat u door lichamelijk zwaar en/of gevaarlijk werk arbeidsongeschikt wordt, is relatief groot. Denk aan slijtage van gewrichten, of aan een blessure of ongeval. Voor ondernemers met een lichamelijk zwaar beroep loopt onze AOV daarom niet tot aan de AOW-leeftijd, maar eindigt de AOV al eerder. Onze eindleeftijden zijn 63 jaar en 58 jaar.

5. U moet zelfstandig ondernemer zijn en in Nederland belastingplichtig zijn én wonen
Onze AOV sluit aan op de Nederlandse sociale en fiscale wetgeving. Wanneer u onder buitenlandse wetgeving valt, kunnen wij u niet verzekeren. Ook is het als u arbeidsongeschiktheid raakt, belangrijk dat onze arbeidsdeskundigen u kunnen bezoeken wanneer dat nodig is.

6. U kunt maximaal € 250.000 verzekeren en minimaal € 4.000
Om onze risico’s als verzekeraar te spreiden, kunt u zich bij ons verzekeren tot maximaal € 250.000 per jaar. Het minimale verzekerd bedrag voor onze AOV is € 4.000, omdat de premie anders zo laag wordt dat deze niet opweegt tegen de kosten die wij voor de verzekering moeten maken. 

7. U moet van minimaal 3 jaren uw inkomensgegevens opgeven
Voor het bepalen van het maximale verzekerd bedrag dat u kunt verzekeren, gaan we uit van uw gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaren en niet van uw inkomen in 1 jaar. Zo voorkomen we zo goed mogelijk dat u te hoog of te laag verzekerd bent door een heel  hoog of laag inkomen in 1 jaar.

De afgelopen 2 jaren moet u altijd opgeven. U kunt kiezen of u ook het jaar daarvoor opgeeft, of de verwachting van het lopende jaar. Of beide. De verwachting van het huidige jaar mag niet negatief zijn.