Intentieverklaring aanvragen

Intentieverklaring

Laat snel en simpel een intentieverklaring opstellen voor zzp en mkb

Wat is een intentieverklaring

In een intentieverklaring maakt een koper, werkgever of klant zijn intenties duidelijk. Het is nog geen bindende overeenkomst, maar u laat er wel mee zien, dat u de bedoeling heeft om er een bindende overeenkomst van te maken. Zo staat in een intentieverklaring voor welke periode dit geldt en of er sprake is van:
  • een geheimhoudingsplicht
  • een inspanningsverplichting
  • een opzegtermijn
  • exclusiviteit
Een intentieverklaring wordt ook wel een Letter of Intent of LOI genoemd.

Wanneer heb ik een intentieverklaring nodig?

In een intentieverklaring is niet verplicht, maar is in verschillende situaties verstandig. Zoals bij de (ver)koop van een bedrijf of als u wilt samenwerken met een andere partij. U voorkomt juridische conflicten of gedoe, als u afspraken maakt over bijvoorbeeld gevoelige informatie (geheimhouding). Of exclusiviteit. Dan mag u voor een bepaalde periode alleen met elkaar onderhandelen. 

Waar moet ik op letten?

Het belangrijkste is dat intentieverklaring goed aansluit op uw voorgenomen (ver)koop of samenwerking. Zo voorkomt u dat u er in de praktijk niets aan heeft. 

Hoe regel ik snel een verwerkersovereenkomst?

Met ContractGemak regelt u in handomdraai juridische documenten afgestemd op uw situatie. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst en uw betaling, krijgt u binnen 3 werkdagen uw intentieverklaring. Uniek aan ContractGemak: uw document wordt altijd gecheckt door 1 van onze juristen.

Hoe ziet het er uit?

Voor de opmaak van uw algemene voorwaarden kies u uit: 

Intentieverklaring basis

Basis

U krijgt een betrouwbaar basis document.

Intentieverklaring design

Design

U krijgt een opgemaakt document met een toelichting voor het gebruik.

Intentieverklaring design plus

Design+

U krijgt een opgemaakt document in uw huisstijl met een toelichting voor het gebruik.

Kiest u voor een design versie, dan maken wij uw intentieverklaring op in een makkelijk leesbaar ontwerp. Denk aan aparte tekstblokken en iconen. Ook leest u hoe u de intentieverklaring moet gebruiken. Zo verkleint u de kans op misverstanden.

Kies de contractvorm die bij u past

Er zijn verschillende contractopties die wij aanbieden en we helpen u met het kiezen van de juiste door de voordelen hieronder toe te lichten.

Basis

€ 50,-

Design

€ 55,-

Design+

€ 60,-

Binnen 5 minuten aangevraagd
Snel geleverd
Heldere taal
Opgesteld door jurist
Toelichting document
Opgemaakt voor leesbaarheid
Gepersonaliseerde huisstijl
Bij extra aanvullende vragen die nodig zijn om uw juridische document op te stellen, neemt de jurist telefonisch contact met u op. 

Juridisch document opstellen? Zo werkt het

  1. Vul binnen 5 minuten de benodigde gegevens voor het document in
  2. Ontvang een e-mail en sms om in te loggen in de documentenomgeving van LegalGuard
  3. Accepteer de offerte en de algemene voorwaarden
  4. Betaal per document gemakkelijk via iDeal
  5. Een jurist van LegalGuard stelt uw document op*
  6. Uw juridisch document is binnen 3 werkdagen gereed na het voldoen van de betaling! U vindt deze in de documentenomgeving van LegalGuard
*Bij extra aanvullende vragen die nodig zijn om uw juridische document op te stellen, neemt de jurist telefonisch contact met u op.