Documenten ContractGemak

Snel en gemakkelijk contracten en overeenkomsten laten opstellen

Ga snel van start

Kies een van de onderstaande juridische documenten om te beginnen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bepalen wat klanten van u mogen verwachten en andersom. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid, levertijd en garantie. Met algemene voorwaarden hoeft u niet telkens opnieuw per klant afspraken te maken die u bij alle klanten wenst te hanteren. 
 • Basis €50
 • Design €55
 • Basis en Design € 60
Prijzen zijn exclusief BTW

Opdrachtovereenkomst

Gaat een opdrachtnemer werk doen voor een opdrachtgever? Dan legt u de afspraken vast in een opdrachtovereenkomst. Denk aan een omschrijving van de opdracht, de looptijd of afspraken over betalingen. Wel zo handig. U heeft dan namelijk altijd iets om op terug te vallen. 

 • Basis €50
 • Design €55
 • Basis en Design € 60
Prijzen zijn exclusief BTW

Geheimhoudingsverklaring

Een geheimhoudingsverklaring is een contract waarin partijen met elkaar afspreken om bepaalde informatie geheim te houden. U bepaalt wie de betrokkenen zijn, welke informatie wel of niet geheim moet blijven en voor welke periode dit geldt. Op deze manier kunt u dus vertrouwelijke informatie met elkaar delen.
 • Basis € 50,-
 • Design € 55,-
 • Basis en Design € 60,-
Prijzen zijn exclusief BTW

Verwerkersovereenkomst

Draagt u als organisatie persoonsgegevens over aan een ander bedrijf? Dan bent u vaak wettelijk verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Denk aan data voor marketingdoeleinden, maar ook aan een adres voor het bezorgen van online bestellingen.
 • Basis €50
 • Design €55
 • Basis en Design € 60
Prijzen zijn exclusief BTW

Privacyverklaring

Verzamelt uw organisatie persoonsgegevens? Dan bent u bij wet verplicht om alle betrokkenen te informeren hoe dat gebeurt en welke gegevens u precies verzamelt. Dat doet u met een privacyverklaring. Hierin staat bijvoorbeeld waarom u de persoonsgegevens verzamelt, hoe lang u de gegevens bewaart en wat de rechten van de klant zijn.
 • Basis €60
 • Design €65
 • Basis en Design € 70
Prijzen zijn exclusief BTW

Intentieverklaring

In een intentieverklaring maakt een koper, werkgever of klant zijn intenties duidelijk. Het is nog geen bindende overeenkomst, maar u laat er wel mee zien dat u de bedoeling heeft om er een bindende overeenkomst van te maken. In de verklaring staat bijvoorbeeld voor welke periode dit geldt, een geheimhoudingsplicht of eventuele exclusiviteit.
 • Basis €50
 • Design €55
 • Basis en Design € 60
Prijzen zijn exclusief BTW